Lugas meklē šeit

Ja vēlies atrast lugu (vai scenāriju), Tev tas ir jāmeklē tieši šeit. Šī mājaslapa apkopo visas tās mājaslapas, kur vien ir publicētas latviešu lugas, to apraksti vai fragmenti.  Te pulcējas visi – gan klasiķi, gan mūsdienu autori, gan plašākai pubikai zināmie, gan tie, kas vēlas būt zināmi.  Tie , kas rakstījuši trimdā vai šeit dzīvojot.

Mājaslapa vēl tiks pilnveidota!

Par lapu

Lugas “Piegādāsim mīlestību stundas laikā” apraksts

Luga par mūsdienu dzīves paātrinājumu un “lēnu laiku”. Bez žēlošanās par to, ka drīz jau vairs neko vearēsim izdarīt, iemācīties, iegūt bez dažādu telefona aplikāciju palīdzības… Vai ieilgusi vientulība nemudina cilvēkus pieņemt pārsteidzgus lēmumus un vai no tās vispār ir iespējams izbēgt? Vai plaisa starp dažādiem raksturiem, vērtībām, paaudzēm ir nepārvarama?

Lugas autore: Kristiāna Štrāle Dreika.

Mērķauditorija: 14 + jaunieši, pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Apjoms. Viencēliens- 11 lpp.

Lomu skaits: 2 – 1 sieviete, 1 vīrietis. Var izmantot arī epizidiskas lomas bez teksta.

Norises vieta un laiks: mūsdienas, 2023.gads, pie kādas dzīvokļu mājas ārdurvīm.

Sižets: Līgo vakarā nejauši satikas divi vientuļi cilvēki, lai gandrīz visu nakti pavadītu pie kāda dzīvokļu nama lielpilsētā. Kurp viņus šī nakts aizvedīs?

Luga uzrakstīta: 2023.g.

Lugas teksts: lai to izlasītu, jāraksta uz kkrrii@inbox.lv autorei. Autore nav saistīta ar AKKA/LAA, iestudēšanas atļauju izsniedz pati.

Par akciju – aicinājums “Atbalstīsim sava novada skolu bibliotēkas”

Biedrība “Dramaturgu asociācija” aicina atbalstīt sava novada skolu bibliotēkas, uzdāvinot mūsu biedrības izdotos trīs lugu krājumus (latviešu autoru jaunākās lugas), vienam no tiem mērķauditorija ir bērni 9+ un jaunieši, taču arī abos pārējos krājumos ir dažas lugas, kas skar jauniešiem aktuālas tēmas, kā arī daži to autori ir skolās ieteicamo autoru sarakstā.

Bieži grāmatas skolotāji iegādājas paši par saviem līdzekļiem. Valsts piešķirtā finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma apjoms skolām ne vienmēr atļauj iegādāties arī daiļliteratūru,, turklāt skolu bibliotēku pamatuzdevums ir komplektēt tiešos mācību materiālus.
Tāpēc mēs aicinām sponsorēt lugu krājuma iegādi novada skolām, jo tieši luga ir viens no līdzekļiem, kas veido jauniešos pārliecību, valodas kultūru un spēju strādāt komandā, apgūt dialoga, publiskās uzstāšanās un runas veidošanas prasmes.
Lugu krājumi – lai arī nav radīti kā mācību grāmatas – noderētu kā mācību materiāls gan latviešu valodas un literatūras stundās, gan īstenojot jauno kompetencēs balstīto priekšmetu “Teātra māksla”, gan dažādās ārpusstundu aktivitātēs un interešu
izglītības pulciņos.
Piedāvātais sadarbības modelis:
Jūs nopērkat no mums grāmatas par 8 eur eksemplārā, tik cik novada skolas ir ieinteresētas. Tiek noslēgts divpusējs līgums starp biedrību un Jums, un parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu vai pavadzīmi, grāmatas nogādātas skolās.
Darījums tiek atzīmēts sociālajos tīklos, gan izsūtīta informācija vietējiem plašsaziņas līdzekļiem.

Akcijā jau sekmīgi iesaistījušies trīs uzņēmēji, tāpēc izsakām lielu PALDIES Balvu novada uzņēmējiem Naurim Pomeram ( https://www.facebook.com/www.asnag.lv/ – SIA “ASNAG furniture”, SIA) “un Mārim Korlašam ( https://www.facebook.com/uzgavazemnieku saimniecība “Užgava”), Zaigai Graudiņai no Sakstagala Rēzeknes novada (stādu audzētava “Sakstagals“), kā arī Augšdaugavas un Līvānu novadu Izglītības pārvaldēm par atsaukšanos aicinājumam.

Foto no lugas.lv arhīva.

Ja Jums ir interese un vēlēšanās piedalīties šajā akcijā, tad, lūdzu, sazinaties ar šīs iniciatīvas kontaktpersonu, “Dramaturgu asociācijas” biedri Birutu Zujāni- biruta.zujane@gmail.com (vai uz lugas@lugas.lv).

Skečs “Mazmājiņa”

Viensēta kā valsts miniatūrā…Par to, kā izrokam bedri un tad tajā paši iekrītam… Ironiski un nedaudz satīriski par to, kā paši sevi radām problēmas un tad tās risinām. Kāpēc nevaram nokārtot svarīgas lietas tikpat neatliekami kā savas dabiskās vajadzības?

Autore: Kristiāna Štrāle Dreika.

Apjoms: 9 lpp.

Auditorija: pieaugušie, jaunieši.

Žanrs: farss, komisks detektīvs.

Norises vieta: Neliela pļaviņa laukos, netālu no lauku mājas. Lugas iestudējums var iztikt bez dekorācijām.

Lomu skaits: 5 personāži, kurus var attēlot jebkāda dzimuma un vecuma aktieri vai aktrises.

Sižets: kādā lauku sētā negaidīti un bez pēdām pazūd pati svarīgākā viensētas daļa – mazmājiņa… Vai mazmājiņas pazušanā jāvaino kāds no mājas iedzīvotājiem? Lai cik steidzami jānokārto dabiskās vajadzības, situācija jārisina, ievērojot visus priekšrakstus un noteikumus: jāveic iepirkums, jāorganizē gan izmeklēšanas, gan iepirkuma komisija un jāņem vērā, ka jaunas būves top, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un kārtīgus pamatus. Iznākums ir pavisam negaidīts…

Luga uzrakstīta: 2022.g.

Lugas teksts pieejams: sazinoties ar tās autori kkrrii@inbox.lv

Iestudēšanas nosacījumi: lugas autorei nav saistību ar AKKA/LAA, atļauju iestudēt izsniedz pati.

Lugas “Nelegālais koris” apraksts

Pandēmijas laiks. Valstī izsludināti stingri pulcēšanās ierobežojumi – drīkst satikties ne vairāk kā 6 cilvēki, kas nav no vienas mājsaimniecības. Kora diriģentam Maestro tas nešķiet pietiekami nopietns iemesls, lai nenotiktu klātienes kora mēģinājumi. Maestro uzaicinājumam atsaukušies tie kora dalībnieki, kurus spiež vajadzība – Dainis ierodas ar mājražotāju labumu pilnām aukstumsomām ar nolūku nopelnīt, arī Annai līdzi ir salokāmais masāžas galds un sarunāti klienti. Kaspars kora mēģinājumu izmanto kā iespēju izkļūt no mājām un lielās ģimenes, lai varētu mierīgi pastrādāt pie datora. Brigitu un Leilu vada romantiski motīvi. Ievai šķiet, ka viņai tāpat nav, ko zaudēt, jo viņas vīrs ir policists, kurš pēkšņi ierodas mēģinājumā, jo kāds ir piezvanījis un policijai anonīmi nosūdzējis koristu pulcēšanos.

Autors: Lelde Jauja.

Apjoms: 40 lpp. (A4, Times New Roman, 12).

Žanrs: komēdija.

Lomu skaits: 4 sieviešu un 4 vīriešu.

Tēma: savstarpējās attiecības, pandēmijas laiks, kora mēģinājums

Darbības vieta: noliktava.

Luga uzrakstīta: 2021.gadā.

Lugas apbalvojumi: luga ir viena no godalgotajām lugām Latvijas Nacionālajā lugu konkursā, iekļauta tā izdotajā krājumā “Lugas” (2022), ko var iegādāties LNKC, kontaktējoties ar Amatieru teātru eksperti.

Lugas iestudējumi: Ādolfa Alunāna Jelgavas teātrī un izrādes top arī Jaunjelgavas un Brocēnu teātros 2022.g.

Iestudēšanas nosacījumi: sazināties ar autori (leldeja@inbox.lv) un obligāts uzaicinājums uz pirmizrādi. Autorei ir saistības ar AKKA/LAA.Lugas “Cerību ēnā” apraksts

Autors:  Inese Tālmane.
Apjoms: 2 cēlieni, 36 lpp.
Žanrs:  drāma.
Auditorija: jaunieši, pieaugušie.
Lomu skaits:  5 sievietes.
Darbības vieta:  saimes istaba.
Tēma:  Pēc R.Blaumaņa noveles “Nāves ēnā” par tām, kas gaidīja krastā.
Sižets:  Marija vēlas pamest vecāku māju, lai izrautos no mātes ietekmes, izvairītos no negribētas laulības un kļūtu noteicēja pār savu dzīvi, kad pienāk ziņa – ledus gabals uz kura atradās 14 vīri, tostarp viņas tēvs un mīļotais ir iepūsts jūrā. Piecas dienas neziņas un gaidu.

Norises laiks:19./20. gs mija.

Stils/virziens: reālisms.

Luga uzrakstīta: 2021.g.

Apbalvojumi: 2021.g. Latvijas Nacionālā kultūras centra lugu konkursā ieguva 1. vietu.

Luga iestudēta: 2023.g. : Kokneses amatieru teātrī, Gulbenes tautas teātrī.

Lugas teksts un iestudēšanas atļauja: jāraksta lugas autorei – inese.talmane@inbox.lv

Foto no lugas.lv arhīva.

Lugas “Pumpurs – ceļš uz “Lāčplēsi””apraksts

Autors:  Inese Tālmane
Apjoms: 1 cēliens, 45 lpp.
Žanrs:  vēsturiska luga.
Auditorija: jaunieši, pieaugušie.
Lomu skaits:  4 galvenie varoņi – 2 sievietes, 2 vīrieši un citas lomas, ko var spēlēt vairāki aktieri vai daži vairākas lomas.
Darbības vieta:  dažādas.
Tēma:  cilvēka dzīve un mūža darbs.
Sižets:  Andrejs Pumpurs, dzejnieks un nedaudz dzīves neveiksminieks vēlas radīt varoni, kāds viņš vēlētos būt, bet nespēj. Mīlestība, bēgšana no sevis un pasaules, došanās svešumā, lai atgrieztos un radītu tautai tik nozīmīgo darbu.

Norises laiks:19.gs beigas, 20.gs sākums

Stils/virziens: reālisms, nedaudz mistikas.

Luga uzrakstīta: 2021.g.

Apbalvojumi: Latvijas Nacionālā kultūras centra lugu konkursā 2021.g. ieguva 3. vietu.

Lugas teksts un iestudēšanas atļauja: jāraksta lugas autorei – inese.talmane@inbox.lv

Attēls no zudusilatvija.lv

Lugas “Būšu tavs salmiņš” apraksts

Autors: A. Niedzviedzis.

Žanrs: nedaudz jautrene.

Auditorija: no 12 gadu vecuma.

Apjoms: 29 lpp. A4 formāta lapas. 4 ainas.

Darbojas: pieaugušie. 6 sieviešu un 2 vīriešu lomas.

Darbības risinās: muižas kamīna zālē.

Dekorācijas: kamīns, grāmatu plaukti, 2 atpūtas krēsli, vairāki parasti krēsli, galds ar galdautu, glezna ar vīriešu portretu, svečturis ar svecēm.

Sižets: Jau gadu Niveta Buržuā, ar lielu nepacietību, gaida sava nelaiķa vīra Antona Buržuā testamentu nolasīšanu un ne tikai viņa, bet arī muižas strādnieki- pavāre Vita, mājkalpotāja Mīle un dārznieks Agris, kuri, tāpat kā Niveta, spiesti staigāt dīvaini ģērbti, jo tāds ir mantojuma saņemšanas noteikums. Beidzot tā diena, kad varēs tikt vaļā no muļķīgajiem  noteikumiem, ir klāt, tomēr pārsteigumi vēl nebeidzas. Muižā ierodas trīs sievietes, kuras ir Buržuā kunga ārlaulības meitas un arī pretendē uz daļu mantojuma. Tam visam pa vidu darbojas licenci zaudējis advokāts, kas arī cer uz savu kumosu no mantojuma.

Luga uzrakstīta: 2022. gadā.

Luga pieejama: apraksts un pirmā aina Facebook grupā „A.Niedzviedzis. Lugas.”, kā arī mājas lapā “Andris Niedzviedzis lugas, lugu teksti un citi darbi.”

Saziņa ar autoru: e-pasts- adzis7@inbox.lv

Darba iestudēšanas gadījumā: jāsazinās ar autoru un tiek gaidīts uzaicinājums uz pirmizrādi.

Pilns lugas teksts lasīšanai, iestudēšanai iegūstams, sazinoties ar autoru e-pastā, vai arī grupā, Fb, “A. Niedzviedzis. lugas”

Autoram ir sadarbības līgums ar AKKA/LAA. Lugas iestudēšanas gadījumā, nepieciešama licence.

Lugas “Tici vai nē” apraksts

Mazliet skumja pasaka bērniem no 8 – 88 gadiem. Ziemassvētku fantāzija par patiesajām vērtībām – ticību, cerību, mīlestību un to, cik dārgs var būt laiks, katrs mums atvēlētais dzīves brīdis.

Autors: Harijs Ammers (īstajā vārdā Aldis Pommers) un autoru kolektīvs (Komēdijas un drāmas teātra aktrises Digna Raciborska, Ineta Kalinkeviča, Ingrīda Vaivode – Kaminska un Iveta Kaminska).

Apjoms:          18 lpp., A4 izmēra lapa (burtu izmērs 12 pts), 1 cēliens. Izrādes ilgums 60 – 70 minūtes (ja tekstu iestudē pilnā apmērā)

Žanrs:             mazliet skumja pasaka, fantāzija

Auditorija:     bērni (7+), pusaudži, pieaugušie

Lomu skaits: kopējais lugas personāžu skaits – 8.

Sieviešu lomu skaits – 7 (1 jauniešu, 1 seniora loma)

pārējās – bez vecuma ierobežojuma)

Vīriešu lomu skaits – 1 (pieaugušo / seniora loma)

Minimāli nepieciešamo aktieru skaits, lai šo lugu iestudētu – 8

Tēma:  cik svarīgs ir Laiks!

Piemērotība specifiskam pasākumam: luga piemērota iestudēšanai Ziemassvētkiem

Sižets: Tāltālās zemes pasta nodaļā šogad pienākuši divsimt divdesmit divi maisi ar vēstulēm, kas rakstītas Ziemassvētku vecītim un labajām Fejām tās visas ir jāizlasa un jāsašķiro! Kaut arī visi lūgumi tiek izskatīti ļoti garas rindas kārtībā, viens no tiem ir ļoti īpašs! Tikai Laika atlicis pavisam maz un Fejām ir jārīkojas!

Ziemassvētkos notiek brīnumi un piepildās viskarstākās vēlēšanās! Vajag tikai ticēt, cerēt, mīlēt! Bet atceries – vēloties kaut ko, jābūt ļoti uzmanīgiem un vienmēr jāciena Laiks! Citādi Lielie Visuma Spēki salauzīs Laika ratu, Loģika deformēsies un viss sabirs Zvaigžņu putekļos!…

Dekorāciju, rekvizītu u.c. sarežģītības pakāpe: vidēja – izrādei nepieciešama kamīna imitācija; citi rekvizīti un tērpi ir viegli pieejami – spoguļa rāmis, galdiņš, krēsli, dīvāns, apģērbs u.c.)

Darbības vietas: trīs: kāda dzīvokļa viesistaba (ar kamīnu) + Pasta nodaļa + sols „ārpus telpām”.

Norises laiks: mūsdienas.

Stils/virziens: fantāzija, pasaka.

Lugas piemērotība specifiskiem spēlēšanas apstākļiem: piemērota spēlēšanai telpās, kas nav teātris (dzīvoklis, bibliotēka, muzejs).

Luga uzrakstīta: 2022. gada 12. augustā.

Lugas iestudējumi: iestudēta Komēdijas un drāmas teātrī, pirmizrāde 2022. gada 18.decembrī

Kā iegūt lugas tekstu: rakstot autoram uz e-pastu: aldis.pommers@gmail.com

Iestudēšanas nosacījumi: par iestudēšanas nosacījumiem, lūdzu rakstīt autoram uz e-pastu: aldis.pommers@gmail.com

Lugas valoda: luga sarakstīta latviešu valodā, satur atsevišķus žargona izteicienus.

Foto no lugas.lv arhīva.

Tikšanās ar jaunā lugu krājuma autoriem

2022.gada 17.decembrī grāmatnīcas “Globuss” kafejnīcā interesenti varēja tikties ar pusi no lugu krājuma “Cilvēkspārns” autoriem Laimu Pogu, Miku Lisovski, Māris Bortiņkovu, Inesi Tālmani un Andri Niedzviedzi, kā arī žūrija pārstāvi, psiholoģ Inetu Konu. Klātesošie varēja uzzināt vairāk par projektu “Lugu konkurss- lugu krājus”, kura kopējais norises laiks ir vismaz pieci gadi. Psiholoģe pastāstīja, cik daudz lugu iestudēšana un iejušajās dažādos tēlos var palīdzēt jauniešiem izpaust savas emocijas, to, kāpēc lugās jārunā par tēmām, kas nav vieglas: nāve, mobings , vientulība u.c . Uzzinājām, kurš no autoriem sācis rakstīt tikai pēc 70. dzīves gada, kurš piektajā klasē, kurš tāpēc, ka, vadot jauniešu teātri pirms vairākiem gadiem, neesot bijis, ko spēlēt. Autoru iedvesmas avoti: sapņi, scenāriji, skolotāji. Uzrunājošus fragmentus no visām krājuma lugām atnākušajiem lasīja priekšā teātra spēlēšanu apguvušie- Ance un Didzis. Paldies arī grāmatnīcai “Globuss” par iespēju organizēt šo pasākumu! Nākamā tikšanās- ar vairākiem ne tikai šī, bet arī citu lugu krājumu autoriem paredzēta nākamā gada 28.janvārī. Par to informācija būs vēlāk!

Foto no lugas.lv arhīva.

Mūsu biedre L.Stumbre atkārtoti saņēmusi Autortiesību bezgalības balvu

Kopš 1999.gada AKKA/LAA apkopo ziņas par iepriekšējā gadā visdaudzveidīgāk izmantotajiem darbiem, par ko autoriem iekasēta atlīdzība.

AKKA/LAA pārstāv visas radošās nozares – mūzikas, filmu, stāstu, lugu, vizuālo darbu un deju autorus. 2019.gadā un 2022.g. laureātu vidū ir arī dramaturģe Lelde Stumbre.

Viņas luga “Burvīgie blēži” kopš 2014.gada teātra kluba “Austrumu robeža” repertuārā (iestudēta kā režisora Kārļa Anitena diplomdarbs”), Latvijas amatierteātru aktīvajā repertuārā – Matīšu amatierteātrī, Siguldas tautas teātrī, Baldones amatierteātrī, Litenes TN amatierteātrī, Ozolnieku Tautas nama Jauniešu teātra studijā, Lauberes, Vārves, Matkules amatierteātros, arī Stokholmas Latviešu amatierteātrī u.c. Lugas teksts pieejams interneta vietnē https://stumbrelugas.wordpress.com/lielas-lugas/;

2022.g. Stumbre saņēmusi balvu par lugu “Nākošpavasar”, kas iestudēta Valmieras Drāmas teātrī (1988. g. un 2021. g.), publicēta grāmatā “Tā, lai var redzēt ceļu: lugas” (Liesma, 1989), iestudēta arī Latvijas amatierteātros – Saldus Tautas teātrī (2009), Ukru Tautas nama amatierteātrī (2019).

Arī vairāki citi “Dramaturgu asociācijas” biedri iepriekšējos gados saņēmuši Autortiesību bezgalības balvas par lugu iestudējumiem: Monika Zīle, Baiba Jukņēviča, Andris Niedzviedzis, Anita Grīniece, Vigita Pumpure, Hermanis Paukšs un Rita Missūne.