Lugas “Šovs Skangalē” apraksts

Edvarda Vulfa mazpilsētas lugas „Svētki Skangalē” mūsdienu versija.

Apjoms: 21 lpp.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Norises laiks un vieta: mūsdienas, pie privātmājas.

Lomu skaits: 4 vīriešu, 5 sieviešu lomas (2 no tām var spēlēt arī vīrieši).

Sižets: labdarības biedrības priekšnieks Dalbiņš vēlas sev veidot politisko karjeru, tādēļ vēlas dzimtajā Skangalē sarīkot vērienīgu svētku pasākumu.  Viņa meita Lilija  iemīlas māksliniekā, kam uzticēts veidot svētku specefektus. Viņā ieskatījusies arī Lilijas draudzene, savukārt, Lilijas vecāki izvēlējušies viņai pavisam citu līgavaini.  Tomēr tuvojošos svētkus sarežģī vēl kāds pavisam negaidīts apstāklis, kas saistīts kādu vecu vīru- ar Dalbiņu mājas strādnieku…

Stils/virziens: reālisms.

Luga tapusi: 2016.g.

Lugas teksts: drīz varēs lejuplādēt par simbolisku samaksu, ja Jums ir paypal.com vai arī ar Visa, Mastercard vai American Express. Pagaidām- rakstiet autorei!

Kontaktinformācija: epasts – kkrrii@inbox.lv

Andi Spörl attēls no Pixabay

Lugas “Ziemassvētku valstība” apraksts

Autore: Kristiāna Štrāle Dreika.

Žanrs: dzejiska pasaka. Luga piemērota muzikālam iestudējumam.

Iedvesmas avots: Ziemassvētku dzeja.

Auditorija: pieaugušajiem, jaunatnei, bērniem, ģimenēm.

Lugas garums: skečs – 5 lpp.

Iespējamais izrādes laiks: 15 – 20 minūtes.

Kopējais lomu skaits: vismaz 7  (2 sieviešu lomas, pārējām dzimums nav būtisks).

Darbības laiks: Ziemassvētki.

Darbības vieta: Ziemassvētku valstība.

Tēma: Ziemassvētki.

Sižets īsumā: Bērns kopā ar Eņģeli dodas ceļā, un nokļūst pie Vecāsmātes Labestības.  Kad ciemošanās beigusies, jāatbild uz jautājumu- ko darīt pēc Ziemassvētkiem?

Kad luga uzrakstīta: 2008.gadā.

Luga iestudēta:

1. Dobeles novada Gardenes pamatskolā 2010.gada beigās (papildināta ar bērnu priekšnesumiem);

2. Ventspils pilī 2010.g. beigās (paplašināta ar bērnu priekšnesumiem);

3. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klases klasesvakarā 2010.g.;

4. Jūrmalas sākumskolā  „Atvase”  2010.g. beigās;

5. Sv.Gregora kristīgās misijas centrā Saldū – kā ēnu – leļļu teātris 2010.g. beigās, pievienojot kristīgo vēsti.  Andas Mežiņas foto  no izrādes:

6. Alūksnes novada Mārkalnes pamatskolā  – pirmizrāde 2010.gada 22.decembrī. Daces Gailānes foto no šī iestudējuma:

7. 2011.g.  luga iestudēta arī Lielvārdes ev.lut baznīcas Ziemassvētku dievkalpojumā, nedaudz pārveidota un papildināta ar Lielvārdes pamatskolas skolēnu muzikāliem priekšnesumiem. Foto: Māris Krieviņš.

8. Aglonas vidusskolas Baltajā rītā 2011.g. nogalē. Foto no izrādes:

9. Valsts sociālās aprūpes centra  “VIDZEME” filiālē “Rūja” 2011.g. nogalē. Foto no izrādes:

2P1100688

10. Vangažu kultūras namā 2012.g. nogalē. Kristīnes Rosickas foto no izrādes (”Sniega karalienes deja ar sniegpārsliņām”):

IMG_9314

11. Pilsrundāles vidusskolas Ziemassvētku sarīkojumā 2012.g. nogalē.

12. Užavas baptistu baznīcā 2013.gada nogalē

13. Rugāju novada Eglaines pamatskolā 2013.g. nogalē.

14. Tomes tautas namā 2015.gada 19.decembrī.

15. Kuldīgas novada Vilgāles pamatskolā 2017.gada 4.decembrī, fotogalerija- https://www.draugiem.lv/httpwww.vilgalesskola.lv/gallery/?pid=443996350

Kur un kā luga pieejama: ja lejuplādēsiet to šeit, ludziņas iestudēšana bez maksas, bet noteikti jāinformē autore (kkrrii@inbox.lv).

Lugas tulkojumi: luga tulkota arī angļu valodā.

Lugas “Telefongrāmata” apraksts

Mēdz teikt, ka talantīgs režisors spēs  aizraujoši iestudēt pat telefongrāmatu. Vai arī – talantīgs aktieris spēj nospēlēt pat telefongrāmatu…

Nupat tapusi lugas “pandēmijas laika versija” – apjoms un darbojošos personu skaits tāds pats! Tematiski vairāk akcents uz darba zaudēšanu, jušanos liekam. Tā kā luga sastāv tikai no telefona un skaipa sarunām, tā bez pielāgošanas iestudējama šībrīža sociālās distancēšanās periodā!

Autore: Kristiāna Štrāle Dreika.

Žanrs: drāma.

Auditorija: pieaugušie, jaunieši.

Apjoms: 22 lpp A4.

Lomu skaits: 11 (6 sieviešu un 5 vīriešu ).Minimāli nepieciešamais aktieru skaits: 6: vismaz 3 sievietes un 3 vīrieši.

Norises laiks: viena diena mūsdienās.

Norises vieta: skolas pagalms vai gaitenis, sievietes mājas, pārējo personāžu atrašanās vietas. Ņemot vērā lugas specifiku (sarunu veids galvenokārt telefoniski, nevis klātienē), darbība risinās vienlaikus vismaz 2 dažādās skatuves (vai spēles telpas) vietās. “Pandēmijas laika versijā” – personāži sazavanās galvenokārt, atrodoties savās mājās.

Tēma: lugas  galvenais varonis ir cilvēks, kas tā arī uz skatuves neparādās. Jo viņš ir… Nē, viņa drīzāk nav. Varbūt mūsdienu pazudušais dēls? Cilvēks, no kura esamības vai neesamības šajā pasaulē nemainās pilnīgi nekas. Tik pelēks, cik vien pelēks var būt. Viņam ir kontakti. Bet nav draugu. Visapkārt ir cilvēki, bet neviens nezina, kas ar viņu patiesībā notiek… Bet pienāk brīdis, kad par viņu uzzina visi, reizē neuzzinot neko.

Vēl viena lugas tēma ir arī apstākļu nozīme mūsu dzīvē. Vai tas, kādā ģimenē katrs izaug, kādā vārdā katrs nosaukts, nosaka viņa tālāko likteni? Bet varbūt cilvēks spēj neņemt vērā savu pagātni un noteikt nākotni pats? Cik liela nozīme ir tam, vai jaunam cilvēkam dzīvē ir mērķis.

Kā mēs uztveram cits citu, cik lielā mērā vadāmies pēc noteiktiem stereotipiem… Aiz katra vārda telefongrāmatā ir dzīvesstāsts, liktenis.

Luga uzrakstīta: 2011.-2014.g. Pandēmijas laika versija – 24.04.2020.

Luga pieejama:  jāsazinās ar autori, e-pasts: kkrrii@inbox.lv

Par tēmu: http://www.guardian.co.uk/stage/theatreblog/2009/mar/02/telephone-book

Lugas dalība lugu konkursos: Jauno dramaturgu lugu konkursā 2012.g. 2014.g. luga kļuva par 2.labāko lugu Latvijas Radioteātra lugu konkursā. Luga atlasīta kā viena no 10 labākajām arī mūsdienu lugu krājuma projektam 2020.g.

Luga iestudēta: Bērvircavas amatierteātrī 2016.g. Izrādīta maijā un 27.novembrī Bērvircavas tautas namā, Zaļenieku kultūras namā 2017.g., Kandavas internātvidusskolas pulciņā ” Teātra darbnīca” – izrāde 2019.g. 24.aprīlī Kandavas kultūras namā.

Piezīmes: luga rakstīta raidlugas formā, taču iegli piemērojama arī spēlēšanai uz skatuves, filmēšanai u.tml.

Lugas “Dūrīte Maskalijas galmā” apraksts

Jeb “Dyureite maskaļu golmā”. Autora astotā luga, kuras tapšanu iedvesmoja luga Irish Faustus. Luga tika  uzrakstīta pirms Amerikā sāka visi meklēt savas saknes. Latviešu kolonija bija pagasti, kur elpoja brīvā Latvija. Latgaliskais variants atrodams “Latgolas bolsa” 1976.-77.g. numuros un latgaļu lugu krājumā “Dramas”, 384.-448.p.

AutorsArturs Rubenis (1927- 2020.)

Žanrs: fantastiska luga 7 ainās.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 46 lappuses A4.

Lomu skaits: 8+ (4 vīrieši, 4 sieviete, spīganas, karavīri).

Norises laiks: 18.gs.

Norises vietas: Dr.Dūrītes studijā un nešķīstās Maskalijas galmā.

Sižets: Fausta teikas variants. Dūrīte cēlies no Abrenes. Meklēdams savas saknes, viņš iegriežas nešķīstās Maskalijas galmā. Tur viņš satiek maskaļu patvaldnieci Trīniti un tās meitu Lizeti. Trīnīte kāro iegūt burvju gredzenu, ar ko varējis izsaukt jau mirušo Pēci Milzīgo. Dūrītes māceklis Bērtulis satiekoties iemīlas Lizetē un atdod Dūrītes burvju gredzenu. Protams, gredzens nonāk Trīnītes rokās un tā izsauc Pēci. Dūrītem jāiejaucas pārtraucot šo ilūziju. Dūrītes pavadonis ir labais gariņš Spīdula. Parasti Fausta teika runā par viņa pazudināšanu. Bet Spīdula sauks Dūrīti atpakaļ atjaunotajā Abrene, kur viņi cels jaunu valsti un cilti.

Luga uzrakstīta: 1964.g.

Iestudēta: lugu tās autors režisēja ar Klīvlandes DV teātra kopu 1973. gadā, pašam tēlojot Dr. Dūrīti.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.

Luga “Zinta”

Autors: Dzintars Freimanis.

Žanrs: drāma.

Apjoms: viencēliens, 20 lpp A4.

Auditorija: pieaugušajiem.

Lomu skaits: 3 (2 vīrieši, 1 sieviete, gados jauni vai vidēja vecuma).

Vieta: Zintas istaba kādā Vācijas nometnē.

Norises laiks: starp 1947. un 1949. gadu.

Tēmas: mīlestība, piedošana, nespēja samierināties ar realitāti

Sižets: Kalvis mīl Zintu, bet viņa joprojām skumst par mirušo vīru Zigurdu. Lai uzzinātu vairāk par viņa nāvi, viņa uzaicina ciemos Miku. Atklājas  daži jauni fakti – izrādās nāves brīdī klāt bijis arī Kalvis…

Luga publicēta: 1955.g.

Lugas teksts: http://www.zagarins.net/jg/jg2/JG2_Freimanis.html

Cita informācija: Šim viencēlienam ALJA’s īslugu sacensībā piešķirta pirmā godalga. Bez ALJA’s valdes atļaujas viencēlienu iestudēt un izrādīt aizliegts.

Autortiesības: kā minētas pirms lugas teksta – bez ALJA’s valdes atļaujas viencēlienu iestudēt un izrādīt aizliegts. ALJA –
http://alja.org/

Attēla autore – Aline Berry no Pixabay

Luga “Zalša līgava”

Autors: Aspazija

Apjoms: 79 lpp.

Žanrs: teiku drāma.

Auditorija: pieaugušie.

Norises laiks: teiku laikmets.

Norises vietas: pie ezera, pagalms ar dārzu, ezera pils, istaba sēru noskaņā.

Tēma: pēc ziemas atkal nāk pavasaris un otrādi…

Sižets: Ziedneses kāzu dienā viņu nolaupa Zaltis un aizved uz savu zemūdens pili. Tur viņa gūstā pavada pāris gadus, šajā laulībā viņai ir 2 bērni. Taču visvairāk Ziednese ilgojas atkla nokļūt mājās, arī līgavanis joprojām gaida viņu pārnākam… Kad Zaltis saprot, ka Ziednesei miera nebūs, viņš viņu palaiž… Taču laimīgo beigu vietā notiek kas cits…

Lomu skaits: 17 (8 sieviešu, 9 vīriešu) , kā arī vairākas epizodiskas lomas.

Valoda: lugas personāži runā dzejā.

Luga publicēta: 1928.g.

Luga pieejama –
 http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0307088946|article:DIVL224|issueType:B

PDF formātā šeit.

Foto no Pixabay.com.

Luga “Alfa un Auto”

Autors: Linards Laicens.

Apjoms: 53 lpp. (tomēr katru cēlienu varot spēlēt atsevišķi).

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Norises laiks: 19./20.gs.

Norises vietas: augšnams, tiesas nams, fabrikas vārti, cietuma kamera, mītiņš.

Lomu skaits: > 60 (>50 vīriešu, >10 sieviešu) + abu dzimumu masu skati, vairākas lomas var spēlēt vieni un tie paši aktieri.

Luga izrādīta: 1924. g, 20. jūlijā Rīgas Arodiedrību Centrālbiroja Kluba rīkotajos I Darba Svētkos Saules dārzā.

Luga publicēta: 1925.g.

Teksts: šeit.

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).


Attēla autors  holdosi no  Pixabay 

Luga “Aptumšošanās”

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: mistērija.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: pieci cēlieni ar prologu (60 grāmatas lappuses).

Lomu skaits: 10 vīriešu lomas un masu skati.

Norises laiks: 20.gs. 1. puse.

Norises vietas: pekle, pils zāle, ierakumi, gaismas nams, pilsētas laukums.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 9.sējums, 1925.g.

Luga iestudēta: Dailes teātrī 1925.g.

Lugas teksts: šeit.

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).


Attēls auors Stefan Keller no Pixabay

Luga “Boass un Rute”

Autore: Aspazija

Apjoms: 3 cēlieni, 4 ainas.

Žanrs: drāma.

Auditorija: pieaugušie.

Tēma: mīlestības cildinājums.

Lomu skaits: 12 (6 vīriešu lomas, 6 sieviešu lomas + epizodiskas vīriešu lomas).

Norsises laiks: ~1200-150.g.pirms mūsu ēras.

Norises vietas: tīrums; Boasa mājas; pagalms; pie pilsētas vārtiem.

Sižets: Atraitne Rute uztur sevi lasīdama izbirušās vārpas Boasa tīrumā. Pēc tā laika likumiem Boasam būtu Rute jāprec kā tuvākajam vīriešu kārtas radiniekam. Viņš Ruti iemīl no pirmā acu skatiena, arī viņa Boasu. Taču… Boasam kā zvērinātam vecpuisim grūti sevi pārvarēt un pieņemt lēmumu radikāli mainīt savu dzīvi…

Luga uzrakstīta: 1905. – 1925.g.

Lugas teksts:  http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0307088945|article:DIVL135|issueType:B

PDF formātā – http://dom.lndb.lv/data/obj/file/255519.pdf

Foto Pixabay.com.

Play “The Realm of Christmas”

This  play  is inspired by Latvian Christmas poetry. The play can be frame-work for a Christmas concert , or it can be used for a shadow theatre performance or for a puppet show as well.

Lenght: 7 pages A4.

Cast sizeat least 7  (at least 2 female roles, but others also can be female roles).

Summary: An Angel and a Child goes together, tries to find the wonder of Christmas, finally they visit Grandma Goodness.  After that thay have to answer the question:  what to do after Christmas?

The play was written: 2008. – 2016.

The play has been staged: at least in 14 places in Latvia – in schools, churches, culture centres.

Some picures from of the performances: photos by Anda Mežiņa and Kristīne Rosicka.You can download text here, but it is necessary to inform the author if the play is staged: for full information about rights please contact: kkrrii@inbox.lv .