Skečs “Sekojiet @Ēzelītim!”

Kas notiktu, ja pasakas par Vinniju Pūku varoņi dzīvotu mūsdienu sociālo tīklu pasaulē? Iepriekšējais lugas nosaukums bija “Retvītojiet @Ēzelīti!”

Autore: Kristiāna Štrāle-Dreika.

Apjoms: 3 lpp.

Žanrs: komēdija, parodija.

Auditorija:  visi, kuriem nav sveša sociālaiss tīkls Instagram.

Norises vietas: mežs, Pūces māja.

Norises laiks: mūsdienas.

Lomu skaits: vismaz 7 (tēlotāju dzimums nav svarīgs, jo tie ir dzīvnieki).

Sižets: Ēzelītis ir noskumis, jo viņam Instagramā nav sekotāju. Kā šo situāciju palīdzēs atrisināt Pūks un Sivēns?

Skečs izrādīts: 03.04.2014. Jelgavas 1. internātpamatskolā; Liepājas Raiņa 6.vidusskolas žetonu vakarā 11.04.2014.; Studentu un studenšu korporāciju teātra festivālā Rīgā 12.04, 2014. –  1.labākā izrāde festivālā un luga nominēta apbalvojumam labākais oriģinālscenārijs; video – šeit.  Kolkas pamatskolā “Pēdejā zvana” pasākumā 16.05.2014. (foto – šeit) ; Jēkabpils Valsts ģimnāzijā 22.05.2014. , 23.08.2014. Tukuma novada, Tumes pagasta Ģimenes dienās, foto:

Pārējās Tumes foto – šeit,  Valkas ģimnāzijas jauniešu teātrī 2014.g. nogalē, Rīgas 85.vsk. žetonvakarā 2015.g. februārī, 2015.gadā Ozolmuižas pamatskolā un Galgauskas pamatskolas 5. līdz 9.klases teātra pulciņā (skatē 1.pakāpes diploms), 2016.gadā – Gaigalavas pamatskolas dramatiskajā pulciņā (video šeit). Izādei piešķirta 1.pakāpe un iegūtas tiesības piedalīties republikāniskajā teātru festivālā, kas norisinājās Liepājā, „Lielais Dzintars” koncertzālē.

Izrāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 2016.gada 9.maijā. Biržu tautas namā Variešu kultūras nama bērnu dramatiskā  kolektīva izrāde 2019.gada 30.martā.  Vārmes jauniešu centrs “Čiekurs”  arī gatavojas  skeča  izrādei.

2019.gada 18.maijā muzeju naktī fotoskolas komanda izrāda Liepājas 10.vsk zālē (video šeit) , savukārt 10.maijā, izrāde Ģimenes dienas pasākuma ietvaros Strazdumuižas internātvidusskolā Rīgā.

2019.gada 24.aprīlī- Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 1.-4.klašu teātra pulciņš Kandavas kultūras namā; 19.decembrī- Dundagas vidusskolas Ziemassvētku pasākumā.

Uzrakstīšanas gads: 2014.g.

Atsauksme par lugu un iestudējumu Jelgavā:

jauki

 

Skečs pieejams latviski un latgaliski: latviešu versija šeit (ja to lejuplādējat šeit, skeča iestudēšana bez maksas, tomēr par pirmizrādi noteikti jāinformē pa epastu autore!); par latgaliskās versijas saņemšanu rakstīt autorei!

Autores kontaktinformācija: kkrrii@inbox.lv

Lugas “Ziemassvētku valstība” apraksts

Autore: Kristiāna Štrāle Dreika.

Žanrs: dzejiska pasaka. Luga piemērota muzikālam iestudējumam.

Iedvesmas avots: Ziemassvētku dzeja.

Auditorija: pieaugušajiem, jaunatnei, bērniem, ģimenēm.

Lugas garums: skečs – 5 lpp.

Iespējamais izrādes laiks: 15 – 20 minūtes.

Kopējais lomu skaits: vismaz 7  (2 sieviešu lomas, pārējām dzimums nav būtisks).

Darbības laiks: Ziemassvētki.

Darbības vieta: Ziemassvētku valstība.

Tēma: Ziemassvētki.

Sižets īsumā: Bērns kopā ar Eņģeli dodas ceļā, un nokļūst pie Vecāsmātes Labestības.  Kad ciemošanās beigusies, jāatbild uz jautājumu- ko darīt pēc Ziemassvētkiem?

Kad luga uzrakstīta: 2008.gadā.

Luga iestudēta:

1. Dobeles novada Gardenes pamatskolā 2010.gada beigās (papildināta ar bērnu priekšnesumiem);

2. Ventspils pilī 2010.g. beigās (paplašināta ar bērnu priekšnesumiem);

3. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.klases klasesvakarā 2010.g.;

4. Jūrmalas sākumskolā  „Atvase”  2010.g. beigās;

5. Sv.Gregora kristīgās misijas centrā Saldū – kā ēnu – leļļu teātris 2010.g. beigās, pievienojot kristīgo vēsti.  Andas Mežiņas foto  no izrādes:

6. Alūksnes novada Mārkalnes pamatskolā  – pirmizrāde 2010.gada 22.decembrī. Daces Gailānes foto no šī iestudējuma:

7. 2011.g.  luga iestudēta arī Lielvārdes ev.lut baznīcas Ziemassvētku dievkalpojumā, nedaudz pārveidota un papildināta ar Lielvārdes pamatskolas skolēnu muzikāliem priekšnesumiem. Foto: Māris Krieviņš.

8. Aglonas vidusskolas Baltajā rītā 2011.g. nogalē. Foto no izrādes:

9. Valsts sociālās aprūpes centra  “VIDZEME” filiālē “Rūja” 2011.g. nogalē. Foto no izrādes:

2P1100688

10. Vangažu kultūras namā 2012.g. nogalē. Kristīnes Rosickas foto no izrādes (”Sniega karalienes deja ar sniegpārsliņām”):

IMG_9314

11. Pilsrundāles vidusskolas Ziemassvētku sarīkojumā 2012.g. nogalē.

12. Užavas baptistu baznīcā 2013.gada nogalē

13. Rugāju novada Eglaines pamatskolā 2013.g. nogalē.

14. Tomes tautas namā 2015.gada 19.decembrī.

15. Kuldīgas novada Vilgāles pamatskolā 2017.gada 4.decembrī, fotogalerija- https://www.draugiem.lv/httpwww.vilgalesskola.lv/gallery/?pid=443996350

Kur un kā luga pieejama: ja lejuplādēsiet to šeit, ludziņas iestudēšana bez maksas, bet noteikti jāinformē autore (kkrrii@inbox.lv).

Lugas tulkojumi: luga tulkota arī angļu valodā.

Lugas “Izcel mani maliņā” apraksts

PASAULES PILSOŅA   PASAULĪGIE PIEDZĪVOJUMI krājuma un autora 46. luga.

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020.)

Žanrs: pamācīga pasaciņa par nepiepildāmo piepildāmo trijos cēlienos.

Auditorija: visiem.

Apjoms:  49 lpp.

Lomu skaits: 15+ (5 vīrieši, 10 sievietes). Vairākām lomām nav svarīgi, kas tēlo, dažas var pielikt.

Sižets: stāsts par gaužām nepiepildāmo zvejnieka sievu Lantu, kurai vajag ne tikai muižu, bet visu karaļvalsti. Joris viņai debesu valstību nesagādā, bet aiziet dzīvot būdiņā, Sološa ezerā krastā, kur viņu gaida Izma. Lanta pieveic Žirvirbumu.

Norises vietas: Sološa ezera krastā, Jora būdiņā, Lantas muižā, Ušgolas ķēniņa pilī.

Luga uzrakstīta: 1996.g.

 Iestudēta: autora režijā Rēzeknes Augstskolas Studentu teātrī, 1996.g.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.

Luga “Aijā, žūžū, lāča bērns”

Trakākā un smieklīgākā bērnu un zvēru luga, ko nācies lasīt…

Autors: Uldis Siliņš.

Žanrs: komēdija, pasaka.

Apjoms: 32 lpp.

Mērķauditorija: bērniem no 0 līdz 80 gadiem.

Lomu skaits: vismaz 27 vai 29, ja pūķi ar 3 galvām attēlo 3 aktieri (kopumā 18 vīriešu lomas,  9 sieviešu lomas, kaut arī – tā kā vairākas lomas ir dzīvnieki, aktieru dzimums var nebūt tik svarīgs).

Norises laiks: pasaku laiks.

Norises vietas: mežs, ķēniņa tronis, pils vārti.

Sižets: Lācim jāstāsta bērnam pasaka. Kad viņš sāk, uz skatuves viens pēc otra parādās pasaku tēli un sāk risināties dažādi  notikumi. Lācim sāk pietrūkt fantāzijas un tad arī pasaku tēli sāk stāstīt savas pasakas – un arī šo pasaku  varoņi parādās uz skatuves. Bet beidzas viss diezgan tradicionāli- ar cīņu ar trijgalvaino pūķi.

Luga uzrakstīta: 1985.g.

Luga iestudēta: 1986.g., A.Ziedares vārdā nosauktajā vasaras vidusskolā,
Sabiles amatierteātra iestudējums pēc šīs lugas motīviem – 2014.g.

Lugas teksts: http://www.zagarins.net/jg/jg207/JG207-208_Silins.htm

Lai lugu iestudētu, jāsazinās ar tās autoru: uldis.silins@optusnet.com.au

Informējam arī , ka AKKA/LAA pārstāvēt autoru sarakstē ir vismaz 2 personas, kuru vārds ir Uldis Siliņš-
http://www.akka-laa.lv/files/autoru_saraksts_02_2019.pdf

Foto no pixabay.com

Vēres:  Angļu valodā šo žanru sauc par fractured fairytale. Vēlāk es pierakstīju klāt vēl pāris epizodes, lai luga būtu pilna garuma, un no tā mazliet cieta Kūmiņa lomas viengabalainība, bet es to nenožēloju, jo publikas atsaucība bija vienreizēja.

Diemžēl, manuskripts no Annas Ziedares vasaras vidusskolas uzveduma laikam nav saglabājies.Luga ir rakstīta diviem līmeņiem – bērniem un pieaugušiem. Citāts no recenzijas Austrālijas Latvietī: “Lai zied virši, lai zied lauri, Ejiet mājās, nu ir cauri! Tā beidzās teātris un radās vēlēšanās: kaut tūlīt varētu skatīties otrreiz! Tik ļoti patika Ulža Siliņa pasaku lugas “Aijā, žūžū, lāča bērni” (jābūt Aijā, žūžū, lāča bērns) iestudējums. (…) Izrāde bija bauda ausīm, acīm un prātam. (…) Tomēr, liekas, visvairāk tika prātam, atjautīgo, raito un skaisto latviešu valodu klausoties. Šī ludziņa iepriecināja trijos līmeņos. Bērniem patika pazīstamo pasaku tēlu raitās izdarības. Jaunieši varēja, Andreja Johansona vārdus patapinot, “brīvi izrādīt savas rotaļīgās tieksmes”. Nobriedušu skatītāju iepriecināja atjautības, visus humora noteikumus ievērojot.

(…) Lugas norise mūs pārliecina, ka Sarkangalvīte pierunā vilku, lai tas apēd viņas vecmāmiņu. Tad atklājas, ka Sarkangalves nolūki ir pavisam citi. Tiešām jāapbrīno Siliņa tīri šekspīriskā cilvēku vājību pazīšana.

Lācis, kas uzdodas par izdarīgu varoni, patiesībā ir “zem sievas cepures” (ne tupeles?), pūķa spēku mazina treju galvu savstarpējā nesaprašanās utt. (Ozoliņa Irina, “Spoža pasaules pirmizrāde”, AL, 1986. g. februāris)

Read more

Lugas “Ciemiņš no Mārsēlijas” apraksts

Krājuma SĪKALIŅAS, SĪKALIŅAS, SĪKALIŅAS un autora 9. luga

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020.)

Žanrs: Ziemassvētku jociņš.

Auditorija: skolas bērni un pieaugušie.

Apjoms: 7 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 8 (bērniem piemērojamas, 6 vīriešu, vismaz  2 sieviešu lomas).

Norises laiks: pirms Ziemassvētkiem.

Norises laiks: kādas latviešu skolas Ziemassvētkos.

Sižets: Mārsēlijas prezidents sūta Imantu apciemot zemi kur viņš satiek tēti ar puiku Māri un meiteni Līgu. Tie abi Imantam izskaidro Ziemassvētku svinēšanas parašas uz zemes. Imants atgriezies Mārsēlijā, stāsta par jaukajiem zemes Ziemassvētkiem.

Luga uzrakstīta: 1965.g.

Iestudēta: Klīvlandes draudzes skolā.

Lugas teksts pieejams: autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.


Foto: Shelton Media no Unsplash

Luga “Šis un tas itnekas”

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: pasaka.

Auditorija: bērni, skolēni.

Apjoms: pieci cēlieni –  54 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: > 37  lomas ( 29 vīriešu lomas, 8 sieviešu lomas)+ daudz epizodisku lomu.

Norises laiks: pasaku laiks.

Norises vietas: pie sudraba ezera, saules ķēniņa pilī, pils pagalms, Joda pils, mūžības sala, ķēniņa pils.

Luga uzrakstīta: 20.gs. 20.gadi.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 8.sējums, 1925.g.

Luga iestudēta: Ventspils 1.pamatskolā 1936.g., kā arī – pēc šīs lugas motīviem- uzvedums Akuratera muzejā 2014.g. (Muzeju naktī). Iespējams, bijuši arī citi iestudējumi.

Lugas teksts: šeit.

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).

Ventspils 1. pamatskolas skolēni uzved J.Akuratera lugu ”Šis un tas, it nekas”. Foto no zudusilatvija.lv

Luga “Maija un Paija”

Autore: Anna Brigadere

Žanrs: pasaku luga.

Apjoms: 7 tēlojumi (> 100 lpp).

Auditorija: bērni.

Lomu skaits: > 40 (no tām vismaz 16 sieviešu un vismaz 8 vīriešu lomas, daudzas lomas epizodiskas).

Norises vietas: senlaiku pagalms, pie veļu akas, pie velēnu vecīša, debesu pļava, elles pagalms, raganu sils.

Sižeta apraksts: “..pasaku lugā „Maija un Paija” (1921) ir daudz līdzības ar lugu „Sprīdītis”. Gan Sprīdītis, gan arī Maija dažādu iemeslu dēļ dodas pasaulē, abi ir bāreņi, un viņiem ir dusmīga, ļauna pamāte. Pasakas varoņi – čakla, labsirdīga Maija un izlutināta, ļauna Paija. Ar Laimas palīdzību Maijai izdodas slinko Vari pārvērst par staltu, skaistu, strādīgu puisi. Uzklausījusi Maijas lūgumu, Laima arī Paijai dod iespēju laboties.” (citāts no www.spridisi.lv )

Luga uzrakstīta: 1921.g.

Luga iestudēta: pirmizrāde – 1922.g. Liepājas Jaunajā teātrī; Liepājas teātrī 2004.g., Valmieras Drāmas teātrī 2003.g., Pļaviņu novada ģimnāzijas Žetona vakarā 2019.g. u.c.

1990.g. uzņemta arī mākslas filma “Maija un Paija”.

1977.g. Nacionālajā teātrī izrādīts Ulda Stabulnieka mūzikls, dziesmu teksti – Armands Melnalksnis.

Luga pieejama: http://www.lasamkoks.lv/berni/lat/digitala_biblioteka/123-maija-un-paija un https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309057058|issueType:B  (abas vecajā drukā) , kā arī  http://www.lasamkoks.lv/lat/digitala_biblioteka/101-maija-un-paija un https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0307085253|issueType:B , vai  krājumā http://www.lasamkoks.lv/lat/digitala_biblioteka/124-pasaku-lugas

Staiceles bērnu teātris. A. Brigaderes pasaku lugas “Maija un Paija” uzvedums 1928. gada 20. maijā – foto no zudusilatvija.lv


Luga “Lolitas brīnumputns”

Autore: Anna Brigadere

Žanrs: pasaku luga.

Auditorija: bērni.

Apjoms: 7 tēlojumi (70 lpp).

Lomu skaits: 27 (8 sieviešu un 19 vīriešu) + masu skati.

Norises vietas: pie birzs un pakalna, mežs, krogs, pils vārti, telpa pilī.

Sižets: “Lugas sižets ņemts no tautas pasakām par zelta putnu un trim tēva dēliem. Luga saistās ar Lolitu un brīmunputnu. Putnu var iegūt tikai tas, kuram Lolita kļūs par sievu. Ja Lolitā neatmodina mīlestību, tad arī putnam neatraisās mēle. Pasaka atspoguļo labā uzvaru pār ļauno.” (Citāts no http://www.draugiem.lv/spridisi/places_stories/item/557/ )

Lugas godalgas: Kultūras fonda godalga.

Luga uzrakstīta: 1926.g.

Luga izrādīta: 1943.g. Latvijas Nacionālajā operā, 1927.g. Nacionālajā teātrī, Aizputes Tautas teātrī 2008.g., J.Vītola Mūzikas akadēmijas operas studija “Figaro” kā operas izrāde u.c.

Radioteātra iestudējumu var noklausīties šeit.

Lugas teksts krājumā: šeit.

Video:

Luga “Princese Gundega un karalis Brusubārda”

Autore: Anna Brigadere

Žanrs: pasaku luga.

Apjoms: 4 cēlieni (> 100 lpp.).

Lomu skaits: 59 (no tām 22 sieviešu lomas, 37 vīriešu)+ masu skati.

Norises vietas: priekšnams pilī, pils priekšā, mežš, tirgus malā, neliela zāle pilī utt.

Tēma: darbs kā dzīves un paša cilvēka vērtības pamats.

Luga uzrakstīta: 1912.g.

Luga iestudēta: Liepājas teātrī 1922.g. un 1977.g., Adelaides Latviešu teātrī 1986.g. , Jaunatnes teātrī 1947. un ~1960.gados, Amerikas Latviešu teātra Ņujorkas ansamblī 1975.g. , Jēkabpils Valsts ģimnāzijas Žetonu vakarā 2013.g. u.c.

Lugu iestudējusi arī folkloras kopa “Silavoti” kā muzikālu izrādi “Gundega”. Komponista Ādolfa Skultes librets “Princese Gundega” rakstīts pēc šīs lugas motīviem. Pirmizrāde – 1971. gada 30. decembrī Latvijas Nacionālajā Operā. Savukārt, mūzikls “Princese Gundega” (librets Vilnis Baumanis) izrādīts 1988. g. Lehman College theatre, Ņujorkā.

Lugas teksts: http://www.lasamkoks.lv/lat/digitala_biblioteka/59-princese-gundega-un-karalis-brusubarda vai   https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304010800|page:3|issueType:B

Video:

Play “The Realm of Christmas”

This  play  is inspired by Latvian Christmas poetry. The play can be frame-work for a Christmas concert , or it can be used for a shadow theatre performance or for a puppet show as well.

Lenght: 7 pages A4.

Cast sizeat least 7  (at least 2 female roles, but others also can be female roles).

Summary: An Angel and a Child goes together, tries to find the wonder of Christmas, finally they visit Grandma Goodness.  After that thay have to answer the question:  what to do after Christmas?

The play was written: 2008. – 2016.

The play has been staged: at least in 14 places in Latvia – in schools, churches, culture centres.

Some picures from of the performances: photos by Anda Mežiņa and Kristīne Rosicka.You can download text here, but it is necessary to inform the author if the play is staged: for full information about rights please contact: kkrrii@inbox.lv .