Luga „Vārdi klusumā”

Rudens. Marta, sāpīgi vīlusies sev tuvos cilvēkos, sarīko īstu lapkriša puteni, pati tajā virpuļodama, līdz tiek pēkšņi iztraucēta…Vai šī satikšanās būs tikai nejaušība?

Foto no lugas.lv arhīva.

Autore: Anita Grīniece

Apjoms: 10 lpp.

Žanrs: ironiska drāma

Auditorija: pieaugušie, jaunieši.

Lomu skaits: 4 (2 sievietes un 2 vīrieši).

Norises vieta: parks ar lieliem kokiem.

Norises laiks: mūsdienas.

Luga uzrakstīta: 2006.g.

Tēma: glābiņš no vientulības un skumjām.

Lugas teksts: http://www.anitagriniece.com/vardiklusuma.doc

Kontaktinformācija: http://anitagriniece.com/kontakti.html

Darba izmantošana: jāsazinās ar autori. Autorei ir sadarbības līgums ar AKKA/LAA. Lugas iestudēšanas gadījumā, nepieciešama licence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *