Luga “Pie latviešu miljonāra”

“..rakstniece turpina risināt jau agrāk izvirzītos jautājumus. Tā pati diletantisku mākslas „censoņu” līnija, kas Zvanīgā Zvārgulītī. Tā pati jaunās latviešu pilsonības zelta jaunatnes līnija, kas Ritenī. Tā pati „kaunīgo latviešu” līnija, kas Čaukstenēs. No revolūcijas drāmas Ausmā līdz pilsonības komēdijai Pie latviešu miljonāra atskanējušas savtīgo un liekulīgo „tautas sviedru” aizstāvju kareivīgās frāzes.

Annas Brigaderes dramaturģijā agrāk nesastapts tēls ir komēdijas galvenais varonis − kulturālais, darbīgais, dāsnais, cilvēcīgais (arī ar vienu otru vājību apveltītais) mecenāts Siltars, par kuŗa prototipiem noderējuši Augusts Dombrovskis un Jānis Brigaders.

Rakstniece ir pārliecināta, ka ikvienam mākslas darbam nepieciešams tikumisks, tātad dzīves gaišos spēkus stiprinošs, mērķis. Raibajai „nullīšu” sabiedrībai viņa pretstata Zigrīdu un Ansi, kuŗi grib tapt lieli paši ar savu prātu un darbu. Tikai ar šādiem godīgiem, enerģiskiem, patstāvīgiem jauniešiem tauta var saistīt savas nākotnes cerības.

Brigadere raksta Luīzei Stumbergai 1909. gada 22. augustā: „Nevaru izprast, kā var turēt tik ilgi dusmas, kur dzīve tak tik īsa. Man žēl tādu dusmotāju.” Pateicis mantkārīgajiem radiem savas domas par viņu būtību, Siltars nenolaižas līdz sīkmanīgam dusmu izvirdumam un neizsviež mantojuma kārotājus pa durvju durvīm, bet aicina visus pulcēties pie viena galda un baudīt viņa labumus.” (Citāts no Marutas Cīrules raksta “Jaunajā Gaitā” – “Annas Brigaderes komēdijas“).

Autore: Anna Brigadere.

Žanrs: komēdija.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 108 skenētas grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 9 vīriešu lomas, 9 sieviešu lomas.

Luga uzrakstīta: 1908.g.

Lugas pirmizrāde: Rīgas Latviešu teātrī 1909. gada 11. martā.

Lugas teksts: šeit.

Piezīmes: tā kā Brigaderei autortiesību termiņš ir beidzies, Jums nav nevienam jāprasa atļauju, lai šo lugu iestudētu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *