Luga “Maija un Paija”

Autore: Anna Brigadere

Žanrs: pasaku luga.

Apjoms: 7 tēlojumi (> 100 lpp).

Auditorija: bērni.

Lomu skaits: > 40 (no tām vismaz 16 sieviešu un vismaz 8 vīriešu lomas, daudzas lomas epizodiskas).

Norises vietas: senlaiku pagalms, pie veļu akas, pie velēnu vecīša, debesu pļava, elles pagalms, raganu sils.

Sižeta apraksts: “..pasaku lugā „Maija un Paija” (1921) ir daudz līdzības ar lugu „Sprīdītis”. Gan Sprīdītis, gan arī Maija dažādu iemeslu dēļ dodas pasaulē, abi ir bāreņi, un viņiem ir dusmīga, ļauna pamāte. Pasakas varoņi – čakla, labsirdīga Maija un izlutināta, ļauna Paija. Ar Laimas palīdzību Maijai izdodas slinko Vari pārvērst par staltu, skaistu, strādīgu puisi. Uzklausījusi Maijas lūgumu, Laima arī Paijai dod iespēju laboties.” (citāts no www.spridisi.lv )

Luga uzrakstīta: 1921.g.

Luga iestudēta: pirmizrāde – 1922.g. Liepājas Jaunajā teātrī; Liepājas teātrī 2004.g., Valmieras Drāmas teātrī 2003.g., Pļaviņu novada ģimnāzijas Žetona vakarā 2019.g. u.c.

1990.g. uzņemta arī mākslas filma “Maija un Paija”.

1977.g. Nacionālajā teātrī izrādīts Ulda Stabulnieka mūzikls, dziesmu teksti – Armands Melnalksnis.

Luga pieejama: http://www.lasamkoks.lv/berni/lat/digitala_biblioteka/123-maija-un-paija un https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309057058|issueType:B  (abas vecajā drukā) , kā arī  http://www.lasamkoks.lv/lat/digitala_biblioteka/101-maija-un-paija un https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0307085253|issueType:B , vai  krājumā http://www.lasamkoks.lv/lat/digitala_biblioteka/124-pasaku-lugas

Staiceles bērnu teātris. A. Brigaderes pasaku lugas “Maija un Paija” uzvedums 1928. gada 20. maijā – foto no zudusilatvija.lv


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *