Luga “Šis un tas itnekas”

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: pasaka.

Auditorija: bērni, skolēni.

Apjoms: pieci cēlieni –  54 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: > 37  lomas ( 29 vīriešu lomas, 8 sieviešu lomas)+ daudz epizodisku lomu.

Norises laiks: pasaku laiks.

Norises vietas: pie sudraba ezera, saules ķēniņa pilī, pils pagalms, Joda pils, mūžības sala, ķēniņa pils.

Luga uzrakstīta: 20.gs. 20.gadi.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 8.sējums, 1925.g.

Luga iestudēta: Ventspils 1.pamatskolā 1936.g., kā arī – pēc šīs lugas motīviem- uzvedums Akuratera muzejā 2014.g. (Muzeju naktī). Iespējams, bijuši arī citi iestudējumi.

Lugas teksts: šeit.

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).

Ventspils 1. pamatskolas skolēni uzved J.Akuratera lugu ”Šis un tas, it nekas”. Foto no zudusilatvija.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *