Dramaturga Artura Tālivalža Rubeņa biogrāfija

Dramaturga Artura Tālivalža Rubeņa (1927- ) biogrāfija tīmeklī atrodama latgaliešu dialektā:

Nākuši klāt arī jauni fakti, tādēļ šeit būs jaunākā versija. To mums atsūtīja pats A.T.Rubenis – bibliotekārs, dramaturgs, režisors, sabiedrisks un teātra darbinieks.

Dzimis 5. jūn.,1927.g. Bērzgales Silauniekos. Darbojies gan Bostonā, MA, gan Klīvlandē, OH, ASV, no 1950.g.

Skolojies Viļānu, Rudzātu un Varakļānu pamatskolās, mācījies Varakļānu valsts ģimn., beidzis Itzehoe latv. ģimnāziju 1947, Vācijā.

Baltijas Universitātē studējis baltu filologiju, (1948/49), ieguvis BA  teātra mākslā  (Emerson College, Boston,MA, ASV, 1954), MFA teātra mākslā – režijā un paidagogijā, (Boston U., 1956.) MS biblioteku zinībās. (Western Reserve U., Cleveland, OH.)

Foto no A.Rubeņa privātā arhīva.

Profesionāls bibliotekārs, (g.k. kā bibliografs)1959-1989, Western Reserve, vēlāk Case Western Reserve, U. , Cleveland, OH, USA).

Savas teātrinieka gaitas sācis kā dramaturgs, ar viņa lugas “Jaunaudze” uzvedumu Itzehoe nometnes teātrī (1947). Piedalījās studentu vienības “Auseklis teātra” grupā, Baltijas U. Pinnebergā, Vācijā (1947-48). Bijis K.Veica teātra studijas dalībnieks Bostonā (1951-55). Amerikā teātra darbu mācijies studiju laikā pie Margaretas Binley Kay, 1941-54), kuŗa savlaik bijusi Broadveja profesionāla aktrise. Režijas darbu mācījies pie Davida Presmaņa, Brodvejas režisora un pazīstama amerikāņu skatuves pedagoga.

Klīvlandes DV teātra kopas vad., 1958-2013. Vadījis arī latviešu skolas teātra uzvedumus, 1958-1981. Par šo dzīves periodu var izlasīt grāmatās “Pašiem savs teātris”, “Skatuviskās spēlītes” un “Paldies par izrādi”.

Režisējis savā dzimtajā Bērzgales pagastā, 1991-1994, bijis vieslektors Rēzeknes Augstskolā, 1994, 1996 un 1998.g., pasniedzis Skatuviskās lugas, un arī Režijas pamatus. Rēzeknes Augstskolas Studentu teātra dibinātājs, arī režisors 1994-1998.

Piedalijies pats kā aktieris ap 50 lomās, režisējis 90 uzvedumus un uzrakstījis vairāk kā 120 lugas, pie tam latviski, latgaliski un angliski. Darbojies Itzehoe nometnes teātrī, Ausekļa teātra kopā, Baltijas universitātē, 1948-1949, Kārļa Veica teātra studijā, 1951-1957,

Bijis arī  Latviešu Teātru Apvienības Ziemeļamerikā priekšnieks (1965-1972, 1980-1985), visu laiku būdams arī LTAZ Apkārtraksta un rakstu krājuma Skatuve redaktors. Latviešu Rakstnieku Apvienības (LaRA) priekšnieks, 1998-1999, Klīvlandes  DV  apvienības  valdes loceklis, Apvienotās Klīvlandes Ev.Lut. draudzes sekretārs, Klīvlandes latviešu skolas pārzinis. Saņēmis gan ALA goda rakstus, DV nozīmi zeltā un Latvijas Atzinības krustu.

No 1997-1999 vadija Kļīvlandes latviešu vēstures uzrakstīšanu, būdams grāmatas MŪSU MĀJAS UN PATVĒRUMS redaktors un galvenais rakstu sagatavotājs. No 2000-2007 laikraksta LAIKS Klīvlandes korespondents.

Grāmatu saraksts:

Darbība kā lugas analīzes pamats. Mežezerē, Skatuve, 2000.157p. 23cm.

Piezīmes aktiera gramatikai. Mežezerē, Skatuve, 1997.xiii,196p 23cm

SKOTUVISKŌS LUGAS PAMATI. Klīvlandē, Skatuve, 1988. viii, 363p. 23 cm.

SKATUVISKAS LUGAS PAMATI. Klīvlandē : Skatuve, 1988. viii, 363p. 23cm

Latviešu Teātru Apvienība Ziemeļamerikā. Mežezerē, Skatuve, 1996.115, 4p.23cm.

Runas pamati. Nomstede, Skatuve, 2002. 33p. 23cm.

Latviešu simtgade Klīvlandē. Projekta plāni un atskaite. Uzrakstījis A.R. Nomstedē, 2001.

Latviešu teātra un drāmas vēsture. 17p.

SKATUVISKĀS SPĒLĪTES.Trimdas teātrinieka piezīmes. Nomstedē, Skatuve, 2003. (93p.+ )1v. 23 cm.

REŽIJAS PAMATI skolotājiem un pašdarbniekiem. Rēzeknē, LKC izd. 1999. 285 lapas. 23cm.

PALDIES PAR IZRĀDI

PAŠIEM SAVS TEĀTRIS.

MŪSU MĀJAS UN PATVĒRUMS.

 Rubeņa lugu saraksts:

Lugas pieejamas 10 grāmatās un ierakstos datora disketēs. Ierakstiem lietota Mc sistemas Claris programas 8, 8.5, 9, 9.5 versijas.

1. Tikumiņi sidrabiņu vizina. Septiņas skaistākās pasaku lugas svešumā augušiem bērniem un jauniešiem / A.T. Rubenis. Nomstedes izdevums. [Nomstedē : Skatuve, 2010.] 333p. -Saturs: Balta nāca sērdienīte.– Bezbailis meklē bailes.– Es uzkāpu kalniņā.– Taisnu mūžu nodzīvot.– Pats par savu naudu dzēru.– Solītais makā nekrīt.– Mākoņkalna pils dārgumi.–

2. Abrenes gals. Tā pati veca labā “sasamīlēšanās’. Divi lugu krājumi./ A.T. Rubenis. Nomstedes izdevums. Mežezerē : “Skatuve”, 2001 [Nomstedē : “Skatuve”, 2010] 330p. Saturs: Varibūša treji dēli.– Dūrīte maskaļu galmā.– Vidvuds pārnāca mājās.– Psicholoģijas doktoranda Donāta Puisāna sasaprecēšanās, jeb: Izīrējamais dzīvoklis.–Paidagoģijas maģistra Jāņa Rudzāta sasamīlēšanās, jeb: Izjukušais bildinājums.– Filoloģijas maģistra Jezupa Kurčina sasaprecēšanās, jeb: neparedzētas saistības.–

3. Neatrastā “Latgolas grōmota”. Teikas par septiņiem nāves grēkiem. / A.T. Rubenis. Nomstedes izd. Nomstedē: 2010]. 399p. Saturs; Kur Maltas ūdeņi burbulē. — Kauprā kāpu pasavērt.-1 Vējš pāri ezeriem. — Viesulis pāri pilskalniem. — Ai zaļā i līdaciņa. — Dusma, kas tevi atriebs, kas atmaksās. — Ko Ičas ūdeņi aizskalo. —

4. Sadzīves straujajos viļņos. Komēdiju virtene / A.T. Rubenis.– Nomstedes izd. Nomstede : “Skatuve, 2010. Saturs: Latviskais mīlas plosts. — Aizver actiņas un smaidi. — Lai miers ar tevi. — Kolēga, lūdzu nepukstiet. — Atspiedies pie manas krūts. — Pelni, pelni, pīšļi, pīšļi. — Dzīvības maize bērniņiem. -Super-Duper-Bumer-Rangs. –

5-6. Pasaules pilsoņa pasaulīgie piedzīvojumi / A.T.Rubenis. Nomstedes izd. Nomstede, “Skatuve”, 2010]. 2v. Saturs: Cālīši, mīlulīši.– Kumeliņš sidrabina pakaviem. — Būs ziepes, smalkākas par mīlu. — Lielās muižas mazā saimniece. — Cintijas cildenā cerība. — Ciemiņš no Cābuļiem. — Izcel mani maliņā. –Es jau redzu tev ir cits. — Irbes šauti jūriņā. — Ožu-žāža Paugureņūs. — Putnu tiesa. — Uzticibas smagā nasta. — Vedeklina gaida. — Visa sievas māka. — Šūpo manu augumiņu. –Sagaidot Ģirtu. —

.7. Sīkaliņas, sīkaliņas, sīkaliņas / A.T. Rubenis. Nomstedes izd. Nomstede ” “Skatuve” 2010.- 222p. Saturs: Atkal atdzimis, jebšu trimdas Romeo.– Augstas laimes. — Bez vainas vainigie– Ciemiņš no Mārsēlijas.– Čūcučičas čičučiņa.–Diriģenta nedienas, jeb kad biedrības priekšnieks precas. — Izaka līgava.– Jumpravas svīta. — Kirkes kalneņā, pošu Bērzgolā.– Nabaga unčuks.– Prastiņš taisa krāsainu žurnālu.– Profesora Reizviena zinātniskā metode. – Stunda klasē.– Vecmāmiņas gaisigā gaigala.–Vedekliņa gaida.– Žūrija spriež tiesu.– Tevi mīlu, vectētiņ.– Tikpat kā atraidnis.– Trimduļa bēdu pilnais liktenis.– Zagšus vien.–

8. Agrīnais septiņnieks / A.T. Rubenis. Nomstedes izd. Nomstedē ” Skatuve, 2010. 206p. Saturs: Jaunā audze.– Kaŗa noziedznieki.– Taisīšu tiltu.– Ziemeļu kaislība.– Spēļu nakts.– Gaisma.– Tētis mani ļoti mīl.-

9. Zaļās brukstalas. Opus 74+ un tālāk. Nomstedes izd. Nomstede, “Skatuve”, 2010. p. 23cm. Saturs: Brukstalas, brukstalas.– Glums, gļotains un glups.–Jānītis un viņa abi brāļi– Lai vairojas prieks.– Neaizmirsti, puķi aplaistīt– Pensijas būs visiem.– Smalkjūtīgais svainis.– Uz galvošanu tante dzīvos simts gadu.– Vējaslotas virpulis– Zilā acs.-

10: Aiz tūkstošgades Opus 81 un vēl. Trešās tūkstošgades pirmās lugas. Nomstedes izd. Nomstede, Skauve”, 2010. p. 23 cm. Saturs: Ardievas aiz… aiz… aizvakardienām.– Atrast savu vie-tu.– Kas esam mēs? — Kožļeņu afēra. — Gudrība kā dzīvot– Lētās dvē-seles.– Sūdzēšu par neslavas celšanu–Vējš ripo tavā galviņā.-

Lielās pasakas mazajiem spēlmanīšiem.Nomstedē : Skatuve, 2006. 134p. 23cm.

(Septiņpadsmit ludziņas no krājuma Tikumiņi sidrabiņu vizina.)

Vēl viens Rubeņa lugu saraksts: http://latgola.lv/literatura/publikacejis/drbib.shtml (sk. raksta nobeigumu)

One Reply to “Dramaturga Artura Tālivalža Rubeņa biogrāfija”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *