Luga “Saules gredzens”

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: teiku drāma.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms:   32 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 17 (15 vīrieši, 2 sievietes) un daudz epizodisku lomu. Epilogā darbojas citi personāži, līz ar to vairākas lomas var spēlēt vieni un tie paši.

Norises laiks: nenoteikts, senatne.

Norises vietas: nogrimusi pils, vecas kapenes.

Luga uzrakstīta: 1910.g.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 6.sējums, 1924.g.L

Lugas teksts: šeit.

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).

Attēls no Pixabay.com

Luga “Zeltīte”

Slīcināties vai precēties? Tēvs meitu, kura augusi bez mātes, vēlas no kaut kā pasargāt…

Autors: Aspazija

Žanrs: drāma ar traģiskām beigām.

Apjoms: 2 cēlieni, ~41 lpp.

Lomu skaits: > 12 (vismaz 7 vīriešu – no tām 3 caurviju lomas; vismaz 5 sieviešu, no tām 2 caurviju lomas, pārejās epizodiskas).

Norises laiks: 19.gs. beigas.

Norises vieta: Zeltiņu māju pagalms.

Tēma: bērnība un briedums, dabiskums un mākslīgums, skeleti dzimtas skapī… Luga ir arī par piespiedu laulībām – kad vecāki sarunā precinieku un meitai tas jāprec, grib vai ne…

Sižets: saimnieka meitai Zeltītei ir atrasts precinieks – puisis, kurš patīk daudzām un ko mūsdienās, iespējams, sauktu par metroseksuāli. Taču Zeltīte vairās no viņa un labprātāk spēlējas ar kalpu bērniem. Kad baznīcā teikts “jā” , viņa apjauš, kas sāksies, un vairs nevēlas būt precēta un atklāj, ka līgavainis viņai pretīgs. Turklāt vēl atklājas šausmu lietas par viņas māti, kas vairs nav dzīva…

Luga publicēta: 1901.g.

Luga pieejama –
http://gramataselektroniski.blog.com/2011/12/03/zeltite-aspazija/ vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304047756|article:DIVL709|page:379|issueType:B vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0307088945|article:DIVL61|issueType:B

PDF formātā šeit.

Foto no Pixabay.com

Luga “Zelta zirgs”

Autors: Rainis

Žanrs: saulgriežu pasaka, simbolu drāma.

Apjoms: 5 cēlieni (137 lpp).

Auditorija: pieaugušie, bērni.

Iedvesmas avots: latviešu un igauņu tautas pasakas.

Lomu skaits: > 40

Norises vietas: kalpa vīra istaba, mežs, stikla kalna pakāje, stikla kalna gals, karaļa pils zāle.

Norises laiks: senatne.

Luga tapusi: 1909.g., iestudēta arī kā opera.

Sižets: tēvam ir 3 dēli – 2 gudri, 3.muļķītis. Taču par varoni, kas uzjāj stikla kalnā kļūst tieši trešais brālis…

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=211&q=Rainis vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309036336|issueType:B , kā arī  http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086624|article:DIVL1042|issueType:B vai http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Zeltaz/zeltazsat.htm

Papildu materiālis par lugu: audio formātā – 1.daļa mms://lr1w.latvijasradio.lv/pppy?20060423A100500104500 un 2.daļa mms://lr1w.latvijasradio.lv/pppy?20060430A100500104500 (Latvijas Radio fonds). PDF formātā šeit.

Video:

Luga “Ģirts Vilks”

Lugas sižeta pamatu veido Prospēra Merimē un Gustava Flobēra episki apstrādātie nostāsti par Korsikas varoni Mateo Falkoni. Novelē Mateo mazais dēls par naudas gabalu paslēpj vajāto cīnītāju Džaneto, bet, nespējot turēties pretim policista kārdinājumam un kā atlīdzību saņēmis pulksteni, nodod Džaneto. Par nodevību Mateo Falkone savu dēlu nošauj. Rainis šo sižetu pārnes Latvijas 1905. gada vidē un raksturus ņem no toreizējās dzīves. Tomēr, ja P.Merimē tēlo korsikāņu dzīves notikumu, tad Rainis šeit saskata vispārcilvēcisku un sabiedrisku problēmu. Sacerēto fragmentu dzejnieks nobeidz ar ainu, kur Ģirts Vilks nošauj savu dēlu. Tajā panākts liels dramatiskais kāpinājums. Rainis vaino sistēmu, kas rada ļaunumu. Turpmākajā lugas attīstībā viņš bija plānojis risināt morāles un ētikas problēmas un veidot darbu par revolucionāras cīņas drāmu. “Luga nau pabeigta tādēļ, ka laiks, kas viņu saprastu, ir pagājis”, atzīst Rainis. ” (Citēts no https://runa.lnb.lv/64040/ )

Autors: Rainis

Žanrs: dramatisks fragments.

Apjoms: 32 lpp (nepabeigta luga).

Lomu skaits: vismaz 8 (t.s. 1 sieviešu loma).

Norises laiks: 20.gs. sākums- 1905.g. revolūcijas laiks.

Norises vieta: meža māja.

Luga uzrakstīta: 1907.g.

Luga iestudēta: Pēc II Pasaules kara Limbažu teātrī u.c.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=193&q=Rainis vai arī http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/GVilk/gvilk.htm, kā arī šeit.

Foto no Pixabay.com

Luga “Mušu ķēniņš”

Autors: Rainis

Žanrs:  pasaka.

Apjoms: 5 cēlieni (134 lpp).

Auditorija: bērni.

Lomu skaits: 8 + (t.sk. 5 vīrieši, 3 sievietes).

Norises vietas: bērnu istaba, mežs, pils pagalms, lāču ala, pļava un birze.

Luga uzrakstīta: 1923.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=203&q=Rainis un http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Musken/muskensat.htm, kā arī šeit. PDF formātā šeit.


Annelie Turner foto Unsplash
unsplash-logoAnnelie Turner

Luga “Rīgas ragana”

Autors: Rainis

Apjoms: 355 lpp – grāmatā, 140- A4 lpp.

Žanrs: drāma (bet šur tur dēvēta arī par traģēdiju).

Norises vietas: pie Spīdolas pils, rātsnama sapulču istaba, kara nometne u.c.

Lomu skaits: > 17 (vismaz 5 sieviešu lomas, vismaz 11 vīriešu).

Auditorija: pieaugušie.

Luga iestudēta: Latvijas Nacionālajā teātrī 1928. g., Toronto latviešu teātrī 1976.g. u.c.

Teksts: http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086677|article:DIVL635|issueType:B vai http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Rigrag/rigragsat.htm

PDF formātā šeit.


Atklātne: Raiņa lugas – vienas nakts sapnis “Rīgas ragana” pirmizrāde Latvijas Nacionālajā teātrī notika 1928. gada 1. septembrī. Foto no zudusilatvija.lv

Luga “Zemes radīšana”

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: dramatisks fragments.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms:  9  grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 17: 8 vīriešu lomas, 3 sieviešu lomas , 6 dzīvnieku/augu/dabas parādību lomas + masu skati.

Norises laiks: nenoteikts.

Norises vietas: radītāja mītne izplatījumā, virs zemes.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 5.sējums, 1924.g.

Luga uzrakstīta:  1914.g.

Lugas teksts: šeit

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).

Attēls no Pixabay.com

Luga “Taisnības meklētāji”

Autors: Jānis Akuraters

Auditorija: skolēni.

Apjoms: 17  grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 11  lomas ( 7 vīriešu lomas (2 no tiem zēni), 4 sieviešu lomas(3 no tām meitenes))+ vairākas epizodiskas skolēnu lomas.

Norises laiks: lugas uzrakstīšanas laiks.

Norises vietas: istaba, nora.

Luga uzrakstīta: 1902.g.

Luga publicēta: pirmā Akuratera daiļdarba publikācija atsevišķā grāmatā -1902.g.; J.Akuratera kopotajos rakstos, 6.sējums, 1924.g.

Par lugu: iestudēta arī radioteātrī 1928.g.

Lugas teksts:  http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pp|issue:/g_001_0302015349|article:DIVL14|page:5|issueType:B

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).

Foto: Pixabay.com

Luga “Sestdienas vakars”

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Apjoms: 13  lpp (grāmatā).

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Lomu skaits: 10: 3 sieviešu lomas, 7 vīriešu lomas.

Norises vieta: lauku mājas istaba.

Norises laiks: 19.gs.beigas/20.gs. sākums.

Saturs: vecītis Bungatiņš izvērtē savu dzīvi, vēlas būt tīrs. Nevienam nav laika vest viņu uz pirti… Visbeidzot atnāk kāds, kas viņu aizved… Vai uz pirti?

Luga uzrakstīta: 1908.g. (autora pēdējā luga).

Luga publicēta: 1909.g. u.c.

Lugas teksts: http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0302015193|article:DIVL271|page:137|issueType:B

Lugas audio: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ieludz-radioteatris/rudolfs-blaumanis-sestdienas-vakars.a97443/

Foto no Pixabay.com

Luga “Pamāte”

Lugā, kas domāta bērniem, neiztiek bez īstas šaušanas un pat ievainojumiem. Kaut arī beigas tomēr laimīgas!

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Žanrs: drāma.

Auditorija: bērni.

Apjoms: viencēliens , 19 lpp.

Lomu skaits: 7 (4 vīrieši, 3 sievietes- no tām 2 pieaugušo lomas: 1 sieviete, 1 vīrietis, pārējās bērnu).

Norises vieta: istaba skolā.

Norises laiks: lugas sarakstīšanas laiks.

Sižets: kāds atraitnis, kuram ir 5 bērni, ir atradis sev līgavu. Bērni ir noskaņoti pret pamāti – kā viņai izdosies iekarot bērnu uzticību un mīlestību?

Luga tapusi: 1908.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=235&q=Blaumanis 

Piezīmes: luga nav pabeigta.

unsplash-logoJordan Whitt

Foto Jordan Whitt on Unsplash .