Skeča “Kad man vairs nebūs 16 konkurentu” apraksts

Autore: Kristiāna Štrāle Dreika

Žanrs: komēdija

Apjoms: 4 lpp.

Iespējmais izrādes ilgums: ~15 min.

Auditorija: jaunieši, pieaugušie.

Lomu skaits: 20 – 25.

Norises laiks: mūsdienas.

Norises vieta: televīzija.

Tēma: jo vājāki konkurenti, jo labāk!

Sižets: Kādā Tv studijā uz debatēm sapulcēti vairāki nākamie prezidenta kandidāti. Taču ne visi no viņiem tiek līdz debatēm… Kurš vēlas atbrīvoties no konkurentiem?

Iestudēts: pirmizrāde Studentu un studenšu korporāciju teātra festivālā 2012.g. 14.aprīlī (žūrijas balva par labāko izrādes režiju).

Teksts pieejams: lejuplādejot to šeit, skeča iestudēšana bez maksas! Tomēr jebkurā gadījumā jainformē par pirmizrādi darba autore – epasts kkrrii@inbox.lv !


Chris Sabor
foto no Unsplach.com

Lugas “Circenīši kāzas dzēra” apraksts

Viencēliena komēdijas “Latviskais mīlas plosts” (24. autora luga) paplašinātā divcēlienu versija, paplašināta 2011.gadā, bet neuzvesta. Plašāk izvērsta darbība un dialogi. Arī raksturojumi mainīti citā toņkārtā. Autora 100. luga.

1981.g. vasarā  Garezerā norisinājas teātra kursi, kurus rīkoja Latviešu Teātru Apvienība Ziemeļamerikā. Kursu laikā notika arī pirmais lugu rakstīšanas seminārs A.Rubeņa vadībā. Tajā uzrakstīts skatuvisks skečs, ko pirmajā versijā nosauca par Latviskais mīlas plosts. 

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020).

Žanrs: komēdija vienā rāvienā.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 32 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 6 (2 vīrieši, 4 sievietes).

Norises laiks: mūsdienas.

Norises vietas: draudzes dzīvokļu nama viesu telpa.

Sižets: pensionāru slepenā vēlme piedzīvot kādu nezināmu dēku, piedaloties tūristu kuģa izbraukumā. Dēku iezīmē Freda nodoms izbaudīt jaunību ar medmāsu Zani. Izrādās, visas īres nama tautietes slepeni sapņo par līdzīgu dēciņu un noslēgumā piedalīsies Circenīšu pāra kāzu viesībās. Turpretī jaunie cilvēki paliek mājās, saņēmuši 10, 000 balvu un jaunu attiecību sākumu sev.

Luga uzrakstīta: 2011.g.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krajumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.

Lugas “Telefongrāmata” apraksts

Mēdz teikt, ka talantīgs režisors spēs  aizraujoši iestudēt pat telefongrāmatu. Vai arī – talantīgs aktieris spēj nospēlēt pat telefongrāmatu…

Nupat tapusi lugas “pandēmijas laika versija” – apjoms un darbojošos personu skaits tāds pats! Tematiski vairāk akcents uz darba zaudēšanu, jušanos liekam. Tā kā luga sastāv tikai no telefona un skaipa sarunām, tā bez pielāgošanas iestudējama šībrīža sociālās distancēšanās periodā!

Autore: Kristiāna Štrāle Dreika.

Žanrs: drāma.

Auditorija: pieaugušie, jaunieši.

Apjoms: 22 lpp A4.

Lomu skaits: 11 (6 sieviešu un 5 vīriešu ).Minimāli nepieciešamais aktieru skaits: 6: vismaz 3 sievietes un 3 vīrieši.

Norises laiks: viena diena mūsdienās.

Norises vieta: skolas pagalms vai gaitenis, sievietes mājas, pārējo personāžu atrašanās vietas. Ņemot vērā lugas specifiku (sarunu veids galvenokārt telefoniski, nevis klātienē), darbība risinās vienlaikus vismaz 2 dažādās skatuves (vai spēles telpas) vietās. “Pandēmijas laika versijā” – personāži sazavanās galvenokārt, atrodoties savās mājās.

Tēma: lugas  galvenais varonis ir cilvēks, kas tā arī uz skatuves neparādās. Jo viņš ir… Nē, viņa drīzāk nav. Varbūt mūsdienu pazudušais dēls? Cilvēks, no kura esamības vai neesamības šajā pasaulē nemainās pilnīgi nekas. Tik pelēks, cik vien pelēks var būt. Viņam ir kontakti. Bet nav draugu. Visapkārt ir cilvēki, bet neviens nezina, kas ar viņu patiesībā notiek… Bet pienāk brīdis, kad par viņu uzzina visi, reizē neuzzinot neko.

Vēl viena lugas tēma ir arī apstākļu nozīme mūsu dzīvē. Vai tas, kādā ģimenē katrs izaug, kādā vārdā katrs nosaukts, nosaka viņa tālāko likteni? Bet varbūt cilvēks spēj neņemt vērā savu pagātni un noteikt nākotni pats? Cik liela nozīme ir tam, vai jaunam cilvēkam dzīvē ir mērķis.

Kā mēs uztveram cits citu, cik lielā mērā vadāmies pēc noteiktiem stereotipiem… Aiz katra vārda telefongrāmatā ir dzīvesstāsts, liktenis.

Luga uzrakstīta: 2011.-2014.g. Pandēmijas laika versija – 24.04.2020.

Luga pieejama:  jāsazinās ar autori, e-pasts: kkrrii@inbox.lv

Par tēmu: http://www.guardian.co.uk/stage/theatreblog/2009/mar/02/telephone-book

Lugas dalība lugu konkursos: Jauno dramaturgu lugu konkursā 2012.g. 2014.g. luga kļuva par 2.labāko lugu Latvijas Radioteātra lugu konkursā. Luga atlasīta kā viena no 10 labākajām arī mūsdienu lugu krājuma projektam 2020.g.

Luga iestudēta: Bērvircavas amatierteātrī 2016.g. Izrādīta maijā un 27.novembrī Bērvircavas tautas namā, Zaļenieku kultūras namā 2017.g., Kandavas internātvidusskolas pulciņā ” Teātra darbnīca” – izrāde 2019.g. 24.aprīlī Kandavas kultūras namā.

Piezīmes: luga rakstīta raidlugas formā, taču iegli piemērojama arī spēlēšanai uz skatuves, filmēšanai u.tml.

Lugas “Pelni, pelni, pīšļi, pīšļi” apraksts

Bēdīgi jocīgs pastāsts par ķirbja pelniem, komēdija trijos cēlienos. Krājuma SADZĪVES STRAUJAJOS VIĻŅOS un  autora 18. luga.

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020).

Žanrs: komēdija.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms:  50 lappuses.

Lomu skaits: 5 (2 vīrieši, 3 sievietes, bet var arī spēlēt vairāk sievietes, mazak vīrieši).

Norises laiks: mūsdienas.

Norises vietas: parks, mājas.

Sižets un tēma: Ķirbis, Klementa Kirbensoviča velis, ierodas Gīgu mājās pārraudzīt sava testamenta izpildīšanu. Savas slavas turpināšanai tas nodibinājis stipendiju fondu, nozīmējot komiteju izdalīšanai. Tikai Gīgu papus izjauc  Ķirbja slavu, izkaisīdams tā pelnus rozēm. Kas notiek ar cilvēkiem, kuri nepiedzimst pareizā dzimumā?

Luga uzrakstīta: 1990.g.

Lugas iestudējumi/lasījumi: lasīta Balvos, Rēzeknē un Lielvārdē, uzvesta Adelaidē, Austrālijā un Talsos. 2016.g. Amatas novada teātra kopā “Taka” ar nosaukumu “Ķirbja nedienas”.

Foto no lugas.lv arhīva.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.

Lugas “Nabaga unčuks” apraksts

Krājuma SĪKALIŅAS un autora 54. luga.

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020.)

Žanrs: jociņš par kaķīti.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 5 lappuses.

Lomu skaits: 6 (1 vīrietis , 5 sievietes).

Norises laiks: mūsdienas.

Norises vietas: Garezerā, zem Sēnītēm.

Sižets: Ilmai nomirst runčuks, bet tantuki palaiž baumas par mirušo vectēvu. Sievām satrauktas izdarības, līdz beidzot noskaidrojas īstenība.

Luga uzrakstīta: 1996.g.

Iestudēta/lasīta: Lasīta LaRAs saietā Floridā, 2000. gadā. 1996. Klīvlandes DV teātra kopa rāda šo ludziņu 2015.g. 7. jūnijā, autora režijā.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.


Foto Max Baskakov no Unsplash

Lugas “Kumeliņš sidrabiņa pakaviem” apraksts

Krājuma “Pasaules pilsoņa pasaulīgie piedzīvojumi” un autora 41. luga.

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020.)

Žanrs:  farss.

Tēma: par tēva diviem gudreļiem un muļķa brāli. Varbūt parodija par Saulcerīti?

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 49 lpp, sešas ainas.

Lomu skaits: 10+ (8 vīrieši, 2 sievietes, reportieri, tauta).

Sižets: Padoles ķēniņš Gusts V savu vienīgo meitiņu Saulpupiņu nolicis glāžu kalnā, izsludina, lai stipri vīri uzjājot stikla kalnā. Valdis pa slepenu ieeju tiek glāžu kalnā, satiek princesi un abi samīlās. Izrādās ministrs Burbullis pats iecerējis princesi, bet Valdis veci atmasko un iegūst Anniņu par sievu. Tā ir pazobošanās par princesi stikla kalnā. Kurš ķēniņš pie pilna prāta savu vienīgo bērnu turētu stikla būri?

Norises laiks: gandrīz mūsdienas.

Norises vietas: tirgus laukumā, priežu koka istabiņā, Padoles pilī, Saulpupiņas kambarī un skatuves priekšā.

Luga uzrakstīta: 1992.g.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.

Foto: Johannes Westermann no Pixabay

Lugas “Izcel mani maliņā” apraksts

PASAULES PILSOŅA   PASAULĪGIE PIEDZĪVOJUMI krājuma un autora 46. luga.

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020.)

Žanrs: pamācīga pasaciņa par nepiepildāmo piepildāmo trijos cēlienos.

Auditorija: visiem.

Apjoms:  49 lpp.

Lomu skaits: 15+ (5 vīrieši, 10 sievietes). Vairākām lomām nav svarīgi, kas tēlo, dažas var pielikt.

Sižets: stāsts par gaužām nepiepildāmo zvejnieka sievu Lantu, kurai vajag ne tikai muižu, bet visu karaļvalsti. Joris viņai debesu valstību nesagādā, bet aiziet dzīvot būdiņā, Sološa ezerā krastā, kur viņu gaida Izma. Lanta pieveic Žirvirbumu.

Norises vietas: Sološa ezera krastā, Jora būdiņā, Lantas muižā, Ušgolas ķēniņa pilī.

Luga uzrakstīta: 1996.g.

 Iestudēta: autora režijā Rēzeknes Augstskolas Studentu teātrī, 1996.g.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.

Lugas “Cintijas cildenā cerība” apraksts

Krājuma PASAULES PILSOŅA PASAULĪGIE PIEDZĪVOJUMI un autora 44. luga. Tēzīte kā Latvijas tautiešiem celt nākotni.

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020.)

Žanrs: ironiska komēdija 5 ainās.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 49 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 7 (2 vīrieši, 5 sievietes).

Norises laiks: 20.gs. 90.gadi.

Norises vieta: Draudzības alejas blokēkas dzīvoklī
kaut kur Jēkabpilī.

Sižets: negaidīti no Amerikas Jēkabpilī ierodas devīgā Vizmas un skopā Annas tantes apciemot savu brālēnu Ināru un viņa dēlu Marvinu. Māsīcai Ellai jānoskaidro, kāpēc viņa ignorējusi Vizmu. Latvijas radiem trimdas raibaliņa beidzot ir izslaukta. Izrādās skopā Anna atvedusi jaunu iedvesmu kā Marvina Cintijai piepildīt savas ieceres.

Luga uzrakstīta: 1994.g.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.

Lugas “Cālīši, mīlulīši” apraksts

Krājuma PASAULES PILSOŅA PASAULĪGIE PIEREDZĒJUMI un autora 40. luga, vienīgā rakstīta vispirms angliski, izkopējot izputējušās kompartijas pēdējo partijas nolikumu, kā tas izmantots amerikāņu presē.

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020.)

Žanrs: komitraģēdija vienā rāvienā, sadalīta divdesmit burvīgos skatiņos.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 18 lpp.

Lomu skaits: 10, bet putnu vai zvēru maskās (4 vīrieši, 6 sievietes); lomas var tēlot arī tikai sieviešu ansamblis.

Norises laiks: 20.g. s. beigu posmā.

Norises vietas: pļavā, blakus ugunīgam silam.

Sižets: Tims Gaiļapiesis organizē miera demonstrāciju, lai izlīgtu ar lopiem. Plēsīgie lopi iznerro miera mīloni, to apstrādājot “cāļlauzī”. Kad Tims konstatē ka nu ir Rēzeknes ceptais cālis, pūce pasauc policiju, kura apcietina lopus.

Luga uzrakstīta: 1988.g.

Lasīta: Lakewood Little Theater lugu seminārā ap 1991.g.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv. Teksts tulkots arī angļu valodā.


Foto:  Karim MANJRA no Unsplash

Lugas “Dūrīte Maskalijas galmā” apraksts

Jeb “Dyureite maskaļu golmā”. Autora astotā luga, kuras tapšanu iedvesmoja luga Irish Faustus. Luga tika  uzrakstīta pirms Amerikā sāka visi meklēt savas saknes. Latviešu kolonija bija pagasti, kur elpoja brīvā Latvija. Latgaliskais variants atrodams “Latgolas bolsa” 1976.-77.g. numuros un latgaļu lugu krājumā “Dramas”, 384.-448.p.

AutorsArturs Rubenis (1927- 2020.)

Žanrs: fantastiska luga 7 ainās.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 46 lappuses A4.

Lomu skaits: 8+ (4 vīrieši, 4 sieviete, spīganas, karavīri).

Norises laiks: 18.gs.

Norises vietas: Dr.Dūrītes studijā un nešķīstās Maskalijas galmā.

Sižets: Fausta teikas variants. Dūrīte cēlies no Abrenes. Meklēdams savas saknes, viņš iegriežas nešķīstās Maskalijas galmā. Tur viņš satiek maskaļu patvaldnieci Trīniti un tās meitu Lizeti. Trīnīte kāro iegūt burvju gredzenu, ar ko varējis izsaukt jau mirušo Pēci Milzīgo. Dūrītes māceklis Bērtulis satiekoties iemīlas Lizetē un atdod Dūrītes burvju gredzenu. Protams, gredzens nonāk Trīnītes rokās un tā izsauc Pēci. Dūrītem jāiejaucas pārtraucot šo ilūziju. Dūrītes pavadonis ir labais gariņš Spīdula. Parasti Fausta teika runā par viņa pazudināšanu. Bet Spīdula sauks Dūrīti atpakaļ atjaunotajā Abrene, kur viņi cels jaunu valsti un cilti.

Luga uzrakstīta: 1964.g.

Iestudēta: lugu tās autors režisēja ar Klīvlandes DV teātra kopu 1973. gadā, pašam tēlojot Dr. Dūrīti.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.