Lugas “Cintijas cildenā cerība” apraksts

Krājuma PASAULES PILSOŅA PASAULĪGIE PIEDZĪVOJUMI un autora 44. luga. Tēzīte kā Latvijas tautiešiem celt nākotni.

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020.)

Žanrs: ironiska komēdija 5 ainās.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 49 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 7 (2 vīrieši, 5 sievietes).

Norises laiks: 20.gs. 90.gadi.

Norises vieta: Draudzības alejas blokēkas dzīvoklī
kaut kur Jēkabpilī.

Sižets: negaidīti no Amerikas Jēkabpilī ierodas devīgā Vizmas un skopā Annas tantes apciemot savu brālēnu Ināru un viņa dēlu Marvinu. Māsīcai Ellai jānoskaidro, kāpēc viņa ignorējusi Vizmu. Latvijas radiem trimdas raibaliņa beidzot ir izslaukta. Izrādās skopā Anna atvedusi jaunu iedvesmu kā Marvina Cintijai piepildīt savas ieceres.

Luga uzrakstīta: 1994.g.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.

Lugas “Cālīši, mīlulīši” apraksts

Krājuma PASAULES PILSOŅA PASAULĪGIE PIEREDZĒJUMI un autora 40. luga, vienīgā rakstīta vispirms angliski, izkopējot izputējušās kompartijas pēdējo partijas nolikumu, kā tas izmantots amerikāņu presē.

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020.)

Žanrs: komitraģēdija vienā rāvienā, sadalīta divdesmit burvīgos skatiņos.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 18 lpp.

Lomu skaits: 10, bet putnu vai zvēru maskās (4 vīrieši, 6 sievietes); lomas var tēlot arī tikai sieviešu ansamblis.

Norises laiks: 20.g. s. beigu posmā.

Norises vietas: pļavā, blakus ugunīgam silam.

Sižets: Tims Gaiļapiesis organizē miera demonstrāciju, lai izlīgtu ar lopiem. Plēsīgie lopi iznerro miera mīloni, to apstrādājot “cāļlauzī”. Kad Tims konstatē ka nu ir Rēzeknes ceptais cālis, pūce pasauc policiju, kura apcietina lopus.

Luga uzrakstīta: 1988.g.

Lasīta: Lakewood Little Theater lugu seminārā ap 1991.g.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv. Teksts tulkots arī angļu valodā.


Foto:  Karim MANJRA no Unsplash

Lugas “Ciemiņš no Mārsēlijas” apraksts

Krājuma SĪKALIŅAS, SĪKALIŅAS, SĪKALIŅAS un autora 9. luga

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020.)

Žanrs: Ziemassvētku jociņš.

Auditorija: skolas bērni un pieaugušie.

Apjoms: 7 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 8 (bērniem piemērojamas, 6 vīriešu, vismaz  2 sieviešu lomas).

Norises laiks: pirms Ziemassvētkiem.

Norises laiks: kādas latviešu skolas Ziemassvētkos.

Sižets: Mārsēlijas prezidents sūta Imantu apciemot zemi kur viņš satiek tēti ar puiku Māri un meiteni Līgu. Tie abi Imantam izskaidro Ziemassvētku svinēšanas parašas uz zemes. Imants atgriezies Mārsēlijā, stāsta par jaukajiem zemes Ziemassvētkiem.

Luga uzrakstīta: 1965.g.

Iestudēta: Klīvlandes draudzes skolā.

Lugas teksts pieejams: autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.


Foto: Shelton Media no Unsplash

Luga “Septiņas vecmeitas”

Autore: Tija Banga

Žanrs: komēdija.

Apjoms: 3 cēlieni (86 lpp).

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 8 (1 vīrietis, 7 sievietes).

Lugas sižets un atsauksme par lugu: 6.lpp – http://data.lnb.lv/nba01/LatvijasKareivis/1939/LatvijasKareivis1939-296.pdf

Luga iestudēta: Latvijas Nacionālajā teātrī, 1939.g., Jērcēnu  teātrī 1995.g., Ausekļa Limbažu teātrī 1999.g., Kolkas teātrī 2007.g., Lēdmanes amatierteātrī 2010.g., Codes pagasta amatierteātrī 2010.g., Brocēnu amatierteātrī 2011.g., Liepājas Bērnu un jaunatnes centra  teātrī „Karlsona bagāža” 2011.g., Jaunjelgavas amatierteātrī 2012.g., Mores amatierteātrī “Oga” 2012.g., Toronto Latviešu tautas augstskolas (TLTA) ģimnāzijas teātrī 2012.g. u.c. Iestudēta arī kā muzikāla komēdija, piemēram RaCoco teātrī 2012.g.

Lugas teksts: pieejams, rakstot uz adresi peteiveta@inbox.lvA

Video:

Play “The Realm of Christmas”

This  play  is inspired by Latvian Christmas poetry. The play can be frame-work for a Christmas concert , or it can be used for a shadow theatre performance or for a puppet show as well.

Lenght: 7 pages A4.

Cast sizeat least 7  (at least 2 female roles, but others also can be female roles).

Summary: An Angel and a Child goes together, tries to find the wonder of Christmas, finally they visit Grandma Goodness.  After that thay have to answer the question:  what to do after Christmas?

The play was written: 2008. – 2016.

The play has been staged: at least in 14 places in Latvia – in schools, churches, culture centres.

Some picures from of the performances: photos by Anda Mežiņa and Kristīne Rosicka.You can download text here, but it is necessary to inform the author if the play is staged: for full information about rights please contact: kkrrii@inbox.lv .

Luga “Pusideālists”

Autors: Rainis

Žanrs: vēsturiska joku luga.

Apjoms: 3 cēlieni (148 lpp).

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: > 10 (vismaz 7 vīrieši, 2 sievietes).

Norises vietas: pagalms, istaba.

Norises laiks: 19.gs.

Luga tapusi: 1901.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=205&q=Rainis un http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086624|article:DIVL46|page:329|issueType:B , kā arī http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Pusid/pusidsat.htm

PDF formātā šeit.

Luga “Ģirts Vilks”

Lugas sižeta pamatu veido Prospēra Merimē un Gustava Flobēra episki apstrādātie nostāsti par Korsikas varoni Mateo Falkoni. Novelē Mateo mazais dēls par naudas gabalu paslēpj vajāto cīnītāju Džaneto, bet, nespējot turēties pretim policista kārdinājumam un kā atlīdzību saņēmis pulksteni, nodod Džaneto. Par nodevību Mateo Falkone savu dēlu nošauj. Rainis šo sižetu pārnes Latvijas 1905. gada vidē un raksturus ņem no toreizējās dzīves. Tomēr, ja P.Merimē tēlo korsikāņu dzīves notikumu, tad Rainis šeit saskata vispārcilvēcisku un sabiedrisku problēmu. Sacerēto fragmentu dzejnieks nobeidz ar ainu, kur Ģirts Vilks nošauj savu dēlu. Tajā panākts liels dramatiskais kāpinājums. Rainis vaino sistēmu, kas rada ļaunumu. Turpmākajā lugas attīstībā viņš bija plānojis risināt morāles un ētikas problēmas un veidot darbu par revolucionāras cīņas drāmu. “Luga nau pabeigta tādēļ, ka laiks, kas viņu saprastu, ir pagājis”, atzīst Rainis. ” (Citēts no https://runa.lnb.lv/64040/ )

Autors: Rainis

Žanrs: dramatisks fragments.

Apjoms: 32 lpp (nepabeigta luga).

Lomu skaits: vismaz 8 (t.s. 1 sieviešu loma).

Norises laiks: 20.gs. sākums- 1905.g. revolūcijas laiks.

Norises vieta: meža māja.

Luga uzrakstīta: 1907.g.

Luga iestudēta: Pēc II Pasaules kara Limbažu teātrī u.c.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=193&q=Rainis vai arī http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/GVilk/gvilk.htm, kā arī šeit.

Foto no Pixabay.com

Luga “Mušu ķēniņš”

Autors: Rainis

Žanrs:  pasaka.

Apjoms: 5 cēlieni (134 lpp).

Auditorija: bērni.

Lomu skaits: 8 + (t.sk. 5 vīrieši, 3 sievietes).

Norises vietas: bērnu istaba, mežs, pils pagalms, lāču ala, pļava un birze.

Luga uzrakstīta: 1923.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=203&q=Rainis un http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Musken/muskensat.htm, kā arī šeit. PDF formātā šeit.


Annelie Turner foto Unsplash
unsplash-logoAnnelie Turner

Luga “Līnis murdā”

Autors: Edvards Vulfs.

Apjoms: 36  grāmatas lappuses.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: komēdija.

Lomu skaits: 8 lomas: 6 sievietes, 2 vīrieši.

Norises laiks: lugas sarakstīšans laiks.

Norises vieta: istaba.

Sižets: gleznotājs Līnis meklē sev sievu ar sludinājuma palīdzību, ciemos ierodas jaunas un ne tik jaunas līgavu kandidātes…

Teksts: pieejams šeit par simbolisku samaksu.

Luga uzrakstīta: 1918.g.

Luga iestudēta: Nacionālajā teātrī  Ed.Vulfa piemiņas vakarā 1939.g. un 1998.g., asociācijā “Dzīvesprieks” 2009.g., Valgundes amatierteātrī 2011.g., Smiltenes pagasta amatieru teātrī 2011.g., Daugavpils teātrī 2012.g., Litenes dramatiskajā kolektīvā 2013.g., Brocēnu amatierteātrī 2013.g., Kurmāles amatierteātrī 2014.g., Irlavas kultūras nama amatieru teātrī 2014.g. u.c.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja, lai viņu iestudētu.

Video: viena no izrādēm:

Luga “Sestdienas vakars”

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Apjoms: 13  lpp (grāmatā).

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Lomu skaits: 10: 3 sieviešu lomas, 7 vīriešu lomas.

Norises vieta: lauku mājas istaba.

Norises laiks: 19.gs.beigas/20.gs. sākums.

Saturs: vecītis Bungatiņš izvērtē savu dzīvi, vēlas būt tīrs. Nevienam nav laika vest viņu uz pirti… Visbeidzot atnāk kāds, kas viņu aizved… Vai uz pirti?

Luga uzrakstīta: 1908.g. (autora pēdējā luga).

Luga publicēta: 1909.g. u.c.

Lugas teksts: http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0302015193|article:DIVL271|page:137|issueType:B

Lugas audio: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ieludz-radioteatris/rudolfs-blaumanis-sestdienas-vakars.a97443/

Foto no Pixabay.com