Luga “Pamāte”

Lugā, kas domāta bērniem, neiztiek bez īstas šaušanas un pat ievainojumiem. Kaut arī beigas tomēr laimīgas!

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Žanrs: drāma.

Auditorija: bērni.

Apjoms: viencēliens , 19 lpp.

Lomu skaits: 7 (4 vīrieši, 3 sievietes- no tām 2 pieaugušo lomas: 1 sieviete, 1 vīrietis, pārējās bērnu).

Norises vieta: istaba skolā.

Norises laiks: lugas sarakstīšanas laiks.

Sižets: kāds atraitnis, kuram ir 5 bērni, ir atradis sev līgavu. Bērni ir noskaņoti pret pamāti – kā viņai izdosies iekarot bērnu uzticību un mīlestību?

Luga tapusi: 1908.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=235&q=Blaumanis 

Piezīmes: luga nav pabeigta.

unsplash-logoJordan Whitt

Foto Jordan Whitt on Unsplash . 

Luga “No saldenās pudeles”

Par vienu no globālajām pārmaiņām, kas raksturo mūsdienu pasauli, tiek minēta patriarhāta nomaiņa ar matriarhātu. Bet Rūdolfs Blaumanis savulaik rakstīja par matriarhātu kādās lauku mājās, turklāt šādu vadošo lomu pašām sievietēm nemaz tik ļoti negribas…

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Žanrs: joku luga.

Apjoms: 62 lpp.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 9 (4 sieviešu, 5 vīriešu).

Norises vieta: Ezerlauku mājas  (istaba, pagalms).

Norises laiks: 19./20.gs.mija.

Sižets: “Ezerlaukos” miris saimnieks, un vadošā loma saimniecībā jāuzņemas sievietēm – saimnieka atraitnei un viņas māsai.  Problēmas rada dumpīgais kalps Krišs, kas mēģina noskaņot uz prom iešanu arī citus kalpus. Saimniece cer izprecināt savu meitu Mariju, lai mājām beidzot būtu saimnieks. Taču meita atraida vienu precinieku pēc otra. Tad nu saimnieces māsa bildina strādīgo kalpa puisi Mārtiņu, taču atklājas, ka tieši viņš ir Marijas izredzētais, turklāt jūtas ir abpusējas…

Luga uzrakstīta: 1901.g.

Lugas teksts:  https://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=237

Foto no lugas.lv arhīva.

Luga “Imantas augšamcelšanās”

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: sapnis.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 21 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 6 lomas (5 vīrieši, 1 sieviete) un vairākas  epizodiskas karavīru un vaidelošu lomas.

Norises laiks: 1906.g.

Norises vietas: Zilais kalns.

Luga uzrakstīta: 1906.g.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 6.sējums, 1924.g.

Lugas teksts: šeit.

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).


Attēla autors – skeeze no Pixabay 

Luga “Čaukstenes”

Viena no visiestudētākajām A.Brigaderes lugām.


Laikā, kad rakstniece vēl ir atturības biedrības Auseklis dāmu komitejas priekšniece, viņu lūdz pārtulkot kādam komitejas sarīkojumam piemērotu ludziņu. Atnestajā lugu blāķī neko tulkošanai pūliņu vērtu neatradusi, Brigadere vienas stundas laikā − gluži vai vienā elpas vilcienā − uzraksta jautro „aufjērungu” − skicīti Čaukstenes, kur vēl samērā labsirdīgi izzobo vai ik dienas vēroto jaunizcepto latviešu „dāmu” muļķību tās dažādajās izpausmēs − kārkluvācietībā, lielībā un pašcieņas trūkumā. Čaukstenes vispirms izmēļojas Ausekļa dāmu komitejas sarīkojumā Olava skolas zālē, bet uz teātŗa skatuves pirmoreiz parādās Liepājas Labdarības biedrībā 1907. gada 1. decembrī.” (Citēts no Marutas Cīrules raksta “Annas Brigaderes komēdijas“)

Autore: Anna Brigadere

Apjoms: viencēliens, 19 grāmatas lappuses.

Žanrs: komēdija.

Lomu skaits: 8 sievietes, 1 vīrietis.

Norises vieta: istaba.

Lugas teksts  pieejams:  http://www.kroders.lv/uploads/story/pdf_154.pdf un lugu katalogā (ar paroli) – http://www.lnkc.gov.lv/dokumenti/#subcat-131-129

Audio: radioteātra iestudējumu var noklausīties šeit.

Video:

Luga “Ragana”

Autore: Aspazija

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 4 cēlieni.

Žanrs: traģēdija.

Lomu skaits: 8 (3 vīriešu, 5 sieviešu) + vairākas abu dzimumu epizodiskas lomas.

Norises vietas: raganu ala, princeses istaba; pie troņa u.c.

Norises laiks: pasaku realitāte.

Sižets: kopā ar citām raganām mežā dzīvo kāda ragana Liesma, kas ne visai grib klausīt veo raganu. Viņa izglābj princi Almaru, kas viņā iemīlas, neskatoties uz to, ka ir saderināts ar prinesi. Princis Liesmu paņem līdzi uz pili, taču viņā iemīlas arī karalis. Liesma ir izvēles priekšā – iegūt mantu un varu, paliekot ar karali, vai arī palikt ar padzīto princi, kuru mīl. Viņa izvēlas karali, taču sirdsmieru tā arī negūst…

Luga iestudēta: 1895.g.

Luga pieejama: http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304047756|article:DIVL471|issueType:B

Piezīmes: luga nav pabeigta.

Attēls no pixabay.com.

Luga “Mucenieks un muceniece”

Autors: Ādolfs Alunāns

Žanrs: komiska operete.

Apjoms: 28 lpp.

Auditorija: pieaugušie.

Norises vieta: mucenieku amata vieta.

Norises laiks: lugas sarakstīšanas laiks.

Lomu skaits: > 7 (viena no tām sieviete, pārējie vīrieši).

Sižets: mīlas trīsstūris: muceniece Grietiņa mīl mucenieku Jāni un nezina, ka viņš arī viņu mīl. Grietiņu vēlas precēt Dundurnieks…

Luga uzrakstīta: 1872.g.

Luga iestudēta:  Rīgas Latviešu teātrī (1912.g.),Dailes teātrī (1932.g.), Liepājas (Jaunajā) teātrī (1934.g.),  Ā.Alunāna Jelgavas teātrī (pēc 2000.g.), Andrupenes amatierteātrī (2015.g.), Cēsu teātrī (2018.g.) u.c.

Lugas teksts: šeit.

Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Par nelielu samaksu lugas teksts izlasāms arī  http://www.eraksti.lv/autori/adolfs_alunans.html

Video:

Luga “Neaizsniegts mērķis”

Autore: Aspazija

Žanrs: drāma.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 31 lpp, 4 cēlieni.

Lomu skaits: vismaz 10 (vismaz 4 sieviešu lomas un vismaz 6 vīriešu lomas).

Norises vietas: istaba saimnieka mājā, pilsētas dzīvokļa istaba.

Norises laiks: 19.gs.beigas.

Tēma: sievietes centieni pēc izglītības, ko nomāc sabiedrības uzspiestā loma – būt mājsaimniecei…

Sižets: saimnieka meita iemīlējusies kādā mājskolotājā, studentā. Taču tēvs grib viņu izprecināt kādam saimniekam. Tas galu galā arī izdodas, taču jaunā sieva aizbēg pie studenta… Vīrs ierodas pakaļ, meita ir nelaimīga, un redzot, ka māja aizdegas, neiet glābt savu vīru…

Luga pabeigta un publicēta: 1895.g.

Luga iestudēta: 1895.g.20.augustā Liepājas Latviešu labdarības biedrības teātrī , kā arī 1912.gada 19.februārī – Alojas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības atklāšanas svētkos u.c.

Luga pieejama:  http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0310045701|article:DIVL137|issueType:B vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304047756|article:DIVL597|page:379|issueType:B

PDF formātā šeit.

Foto no Pixabay.com

Luga “Visi mani radi raud”

Autors: Ādolfs Alunāns

Apjoms: 87 lpp (grāmatā).

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Lomu skaits:   9: 7 vīrieši, 2  sievietes (+masu skati).

Norises vietas:  dārzs pie mājas, pagastnama istaba, pagaidu istaba, cietums.

Norises laiks:  lugas sarakstīšanas laiks.

Luga iestudēta:  Apollo teātrī 1906.g., Rīgas Latviešu teātrī 1910.g., Liepājas Latviešu teātrī 1912. g. , Jelgavas teātrī 1922. g. un 1930. g. ,Nacionālajā teātrī  1924. g. , Liepājas (Jaunajā) teātrī  1924. g. , Akadēmiskajā Drāmas teātrī  1959. g., Vijciema amatierteātrī 2018.g. u.c.

Luga uzrakstīta:  1891.g.

Lugas teksts: šeit .

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).