Luga “Zaudētās tiesības”

Autors: Aspazija

Žanrs: drāma ar traģiskām beigām.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 5 cēlieni, 73 grāmatas lpp.

Lomu skaits: > 20 (vismaz  10 vīriešu lomas, vismaz 10 sieviešu lomas).

Sižets:  nabadzīga naktssarga ģimenes galvenā uzturētāja ir  meita Laima. Tā kā viņai jāstrādā, nākas atmest sapni par izglītību. Turīgais Langarts  piedāvā Laimai kļūt par savu mīļāko.Viņa nevēlas, ka slimo māti izliek uz ielas un ka brālis zog maizi, līdz ar to piekrīt. Beigās Laima novesta līdz tam, ka nošauj Langartu un  izdara pašnāvību.

Norises laiks: 19.gs.beigas.

Norises vietas: nabadzīga istabiņa (mainot izskatu), salons bagātā dzīvoklī, grezna istaba jau citā namā.

Luga tapusi: 1892.-1893.g. , kad autore strādāja par mājskolotāju Dreiliņu muižā.

Luga iestudēta: 1894.g. Rīgas Latviešu teātrī, pēc tam citur.

Luga pieejama –  http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=287 vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309046667|issueType:B vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0307088954|article:DIVL389|issueType:B vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304047756|article:DIVL383|issueType:B

PDF formātā šeit.

Luga “Visi mani radi raud”

Autors: Ādolfs Alunāns

Apjoms: 87 lpp (grāmatā).

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Lomu skaits:   9: 7 vīrieši, 2  sievietes (+masu skati).

Norises vietas:  dārzs pie mājas, pagastnama istaba, pagaidu istaba, cietums.

Norises laiks:  lugas sarakstīšanas laiks.

Luga iestudēta:  Apollo teātrī 1906.g., Rīgas Latviešu teātrī 1910.g., Liepājas Latviešu teātrī 1912. g. , Jelgavas teātrī 1922. g. un 1930. g. ,Nacionālajā teātrī  1924. g. , Liepājas (Jaunajā) teātrī  1924. g. , Akadēmiskajā Drāmas teātrī  1959. g., Vijciema amatierteātrī 2018.g. u.c.

Luga uzrakstīta:  1891.g.

Lugas teksts: šeit .

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).

Luga “Atriebēja”

Autore: Aspazija

Žanrs: drāma.

Apjoms: 5 cēlieni – 42 lpp.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: ~30 (vismaz 20 vīriešu lomas, vismaz 7 sieviešu).

Tēmas:  cilvēku savstarpējās attiecības, ko ietekmē sabiedriskā iekārta, atšķirības starp dažādiem sabiedrības slāņiem.

Norises laiks: dzimtbūšanas laiks Latvijā.

Norises vietas: Daiņulejas pils,  sādžas apkārtne, zemnieku mājas pagalms, pils pagalms.

Sižets: kāds muižnieks ļoti bargi izturas pret dzimtcilvēkiem, taču viņa meitas līgavainis Arnolds plāno pēc mantojuma iegūšanas dot dzimtcilvēkiem brīvību… Un ne tikai – viņš nemīl savu nākamo sievu Sidoniju, bet gan kādas ciema ubadzes meitu Ernu… Muižnieks panāk, ka Arnolda māte savu mantu novēl dēlam tikai tad, ja viņš prec Sidoniju. Ja ne – mantu gūst viņa.  Tā arī notiek, taču arī Sidonijai labpatīk zemniekus laist brīvus… Erna tiek ieslodzīta pilī un aiziet bojā ugunsgrēkā, tā rezultātā ugunī ielec arī muižnieks, paņemot sev līdzi Ernas māti Agati, savu bijušo mīļāko, ko savulaik pievīlīs un pametis.

Luga uzrakstīta: 1887.g.

Lugas iegūtie apbalvojumi: 1888. g. luga  iegūst 1.vietu Latviešu teātra lugu  konkursā, taču protestējošā rakstura dēļ to neiestudē un  neizrāda.

Luga iestudēta: pirmizrāde 1921. gada 21. janvāri Dailes teātrī.

Lugas teksts pieejams –  http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0309061144|article:DIVL1622|issueType:B vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304047756|article:DIVL83|issueType:B

PDF formātā šeit.

Foto no Pixabay.com


Luga “Pēters un Līziņa jeb: Izjukušās kāzas”

Autors: Kārlis Cilinskis.

Žanrs: skatu luga ar dziedāšanu.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 13 lpp (grāmatā)

Norises vieta: liela istaba.

Norises laiks: lugas sarakstīšanas laiks.

Lomu skaits: 7: 5 vīrieši, 2 sievietes (+vairākas epizodiskas lomas).

Luga publicēta: 1899.g.

Lugas tekstsšeit  

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, jo šīs lugas autortiesību termiņš ir beidzies, līdz ar to tai jābūt pieejamai).


Attēla autors:  skeeze no Pixabay 

Luga “Genoveva”

R.Blaumanim netipiska luga, jo šeit nesastapsim 19./20.gs. lauku iedzīvotājus- ne saimniekus, kalpus, ne Ābramu un Joski, ne arī Pičuku, Juri, bet gan personāžus ar interesantākiem vārdiem – Astulfs, Drago, Ciešulis,  Amru, Kuncis, Beno…

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Žanrs: drāma.

Apjoms : 18 lpp-nepabeigta luga.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 16 + ( vismaz 13 vīriešu un 3 sieviešu lomas).

Norsies vietas: pils, dārzs, guļamistaba, telts.

Norises laiks: ~ 8./9.gs. pēc Kristus.

Sižets: grāfs Zigfrīds pošas karā un vēlas atstāt mājās kā galveno mantas un nama sargu kāda bruņinieka dēlu Golo. Taču Golo arī ļoti vēlas karot. Turklāt viņam ir vēl kāda problēma – īpašas jūtas pret audžumāti Genovevu…

Lugas teksts:  http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=238&q=Blaumanis 

Foto no lugas.lv arhīva.

“Dievs. Daba. Darbs” skatuviskais variants

Annas Brigaderes romāna „DIEVS. DABA. DARBS” skatuviskais variants.

Autore: Anna Brigadere.

Auditorija: bērni.

Apjoms: 53 lpp.

Lomu skaits: 42 + (vismaz 19 sieviešu un 23 vīriešu lomas).

Norises vietas: istaba, upmala, virtuve, pagalms, mežmala, klētiņa u.c.

Tapšanas laiks: romāns uzrakstīts 1926.g. Dramatizējuma rakstīšanas gads nav zināms.

Dramatizējuma teksts: http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2015/09/28/1443448074_3213.pdf

Ja saite nestrādā, tad nepieciešama parole no šīs lugu datu bāzes http://www.lnkc.gov.lv/dokumenti/#subcat-131-129

Piebilde: Lai arī uz A.Brigaderes darbu iestudēšanu autortiesību maksa neattiecas,   par autoru šajā gadījumā jāuzskata arī darba dramatizētājs (pagaidām nav zināms) un par iestudēšanas atļauju jāsazinās arī ar viņu!

Foto no Pixabay.com