Luga “Jāzeps un viņa brāļi”

Autors: Rainis

Žanrs: traģēdija.

Apjoms: 245 lpp – 5 cēlieni (92 skati).

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: > 20 (vismaz 15 vīriešu lomas, 2 sieviešu).

Lugas norises vieta: 1., 2.cēliens Kanaanā, 3.-5.cēliens Ēģiptē.

Lugas norises laiks: vairāk nekā pirms 3500 gadiem.

Luga pabeigta: 1914.gadā.

Lugas teksts:   http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=196&q=Rainis un http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Jazunb/jazunbsat.htm ;  vai šeit, kā arī http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086654|article:DIVL46|issueType:B

PDF formātā šeit.

Par lugu: Sviesta kino versija par lugu

Luga “Zelta zirgs”

Autors: Rainis

Žanrs: saulgriežu pasaka, simbolu drāma.

Apjoms: 5 cēlieni (137 lpp).

Auditorija: pieaugušie, bērni.

Iedvesmas avots: latviešu un igauņu tautas pasakas.

Lomu skaits: > 40

Norises vietas: kalpa vīra istaba, mežs, stikla kalna pakāje, stikla kalna gals, karaļa pils zāle.

Norises laiks: senatne.

Luga tapusi: 1909.g., iestudēta arī kā opera.

Sižets: tēvam ir 3 dēli – 2 gudri, 3.muļķītis. Taču par varoni, kas uzjāj stikla kalnā kļūst tieši trešais brālis…

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=211&q=Rainis vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309036336|issueType:B , kā arī  http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086624|article:DIVL1042|issueType:B vai http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Zeltaz/zeltazsat.htm

Papildu materiālis par lugu: audio formātā – 1.daļa mms://lr1w.latvijasradio.lv/pppy?20060423A100500104500 un 2.daļa mms://lr1w.latvijasradio.lv/pppy?20060430A100500104500 (Latvijas Radio fonds). PDF formātā šeit.

Video:

Luga “Uguns un nakts”

Autors: Rainis

Žanrs: traģēdija.

Apjoms: 5 cēlieni, 134 lpp.

Auditorija: pieaugušie.

Luga uzrakstīta: 1905.g.

Iedvesmas avots: Andreja Pumpura  eposs “Lāčplēsis”

Luga iestudēta: 1911.g. Jaunajā Rīgas teātrī, 1929.g. Jelgavas latviešu teātrī, 1947.g. Dailes teātrī,  1949.g.Radioteātrī, 1977.g. Liepājas teātrī  u.c.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=210&q=Rainis vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309065786|issueType:B, vai arī http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086624|article:DIVL388|issueType:B , kā arī http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Ugnak/ugnaksat.htm

PDF formātā šeit.

Par lugu: http://lv.wikipedia.org/wiki/Uguns_un_nakts 

Luga piedalījusies arī libretu konkursā, kurā godalgu gan neieguva. Tomēr uzvesta; komponists – Jānis Mediņš.

Video – viens no iestudējumiem:

Luga “Grūts uzdevums”

Autors: Edvards Vulfs.

Apjoms: 25  grāmatas lappuses.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: komēdija, groteska.

Lomu skaits: 4 lomas: 2 sievietes, 2 vīrieši.

Norises laiks: lugas sarakstīšanas laiks, bet ne vēlāk kā 1912.g., kaut arī darbība viegli piemērojama mūsdienu videi.

Norises vieta: istaba.

Sižets:  kādu ierēdni terorizē sieva, uzstājot, ka viņam jākļūst par rakstnieku. Ierēdnim iedvesmas nav pavisam, un viņa liek lietā visdīvainākos stimulēšanas līdzekļus, ieskaitot sapuvušus ābolus. Bet, ak vai- ar ko tas viss beidzas…

Luga publicēta: 1922.g.

Luga iestudēta: Alsviķu kultūras nama teātra studijā 2012.g. Audio – 1977.g. ieraksts šeit.

Teksts: šeit.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja, lai viņu iestudētu

Luga “Suns un kaķe”

Suns un kaķe dzīvo mūžīgā naidā. Mieru starp viņiem mēģina nodibināt lauva. Bet vai ar varu mieru var nodbināt? Vai tas izdosies mazai meitenītei?

Autors: Rainis

Apjoms: 5 cēlieni (138 lpp).

Žanrs: pasaka.

Auditorija: bērni.

Lomu skaits: > 30 (to dzimums nav noteikts).

Norises vietas: pagalms, meža klajums.

Luga uzrakstīta: 1928.g.

Luga iestudēta: Nacionālajā teātrī 1928.g., Jaunatnes teātrī 1984.g., 1992. gadā vokālā ansambļa “Momo” iestudējums (koncertuzvedums) u.c.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=209&q=Rainis vai arī http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086677|article:DIVL995|issueType:B , kā arī http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Sunsun/sunssat.htm

PDF formātā šeit.

Foto no Pixabay.com

Luga “Iļja Muromietis”

Autors: Rainis

Žanrs:  traģēdija.

Apjoms: 187 lpp (5 cēlieni).

Lomu skaits: > 30 (t.sk. vismaz 26 vīriešu lomas, vismaz 5 sieviešu).

Norises laiks: ap 9.gs.

Norises vietas: mežs, kņaza miteķļa pagalms, kņaza viesistaba, cietums, pils priekša, stepe, kalni.

Luga tapusi: 1923.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=194&q=Rainis un http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/IljaM/iljasat.htm, kā arī http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086660|article:DIVL620|issueType:B

PDF formātā šeit.

Foto no Pixabay.com

Luga “Ģirts Vilks”

Lugas sižeta pamatu veido Prospēra Merimē un Gustava Flobēra episki apstrādātie nostāsti par Korsikas varoni Mateo Falkoni. Novelē Mateo mazais dēls par naudas gabalu paslēpj vajāto cīnītāju Džaneto, bet, nespējot turēties pretim policista kārdinājumam un kā atlīdzību saņēmis pulksteni, nodod Džaneto. Par nodevību Mateo Falkone savu dēlu nošauj. Rainis šo sižetu pārnes Latvijas 1905. gada vidē un raksturus ņem no toreizējās dzīves. Tomēr, ja P.Merimē tēlo korsikāņu dzīves notikumu, tad Rainis šeit saskata vispārcilvēcisku un sabiedrisku problēmu. Sacerēto fragmentu dzejnieks nobeidz ar ainu, kur Ģirts Vilks nošauj savu dēlu. Tajā panākts liels dramatiskais kāpinājums. Rainis vaino sistēmu, kas rada ļaunumu. Turpmākajā lugas attīstībā viņš bija plānojis risināt morāles un ētikas problēmas un veidot darbu par revolucionāras cīņas drāmu. “Luga nau pabeigta tādēļ, ka laiks, kas viņu saprastu, ir pagājis”, atzīst Rainis. ” (Citēts no https://runa.lnb.lv/64040/ )

Autors: Rainis

Žanrs: dramatisks fragments.

Apjoms: 32 lpp (nepabeigta luga).

Lomu skaits: vismaz 8 (t.s. 1 sieviešu loma).

Norises laiks: 20.gs. sākums- 1905.g. revolūcijas laiks.

Norises vieta: meža māja.

Luga uzrakstīta: 1907.g.

Luga iestudēta: Pēc II Pasaules kara Limbažu teātrī u.c.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=193&q=Rainis vai arī http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/GVilk/gvilk.htm, kā arī šeit.

Foto no Pixabay.com

Luga “Kaupo Līvu virsaitis”


Uz 13. gs. vēstures fona atveidota mīlestības drāma.

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: traģēdija.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: pieci cēlieni  (126 grāmatas lappuses).

Lomu skaits: >17 lomas (14 vīrieši, 3 sievietes) + daudz epizodiskas lomas.

Norises laiks: 13.gs.

Norises vietas: pils zāle, klosteris, pils istaba, citas pils istaba, Gaujas ieleja, Rīgas pils istabas.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 8.sējums, 1925.g.

Luga iestudēta: 1913.g.

Lugas teksts: šeit


Attēl autors blitzmaerker no  Pixabay 

Luga “Sasistais spogulis”

Luga diviem vizuāli līdzīgiem aktieriem un vienai aktrisei.

Autors: Edvards Vulfs

Apjoms:  11 grāmatas lappuses.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: komēdija.

Lomu skaits: 3 : 2 vīriešulomas, 1 sieviešu loma.

Norises vieta:  istaba.

Sižets:  kalps un kalpone ir nobijušies – spogulis sasists, ko nu teiks saimnieks.  Tā kā kalps ir vizuāli līdzīgs saimniekam, viņš mēgina attēlot saimnieka spoguļattēlu…

Teksts: šeit par simbolisku samaksu. Vai arī šeit kopā ar 2 citiem Vulfa viencēlieniem “Pusseptiņos”, “Kniebieni” ; ar “Pielūdzēji”, “Līdzcietīgais tiesnesis” šeit; ar “Kniebieni”, “Līdzcietīgais tiesnesis” šeit (izdevīgāk lejuplādēt kopā nekā katru atsevisķi).

Luga uzrakstīta: 20.gs. sākumā.

Luga iestudēta: ar nosaukumu “Šļerpīga būšana” (pēc šīs un “Līnis murdā” motīviem) Ausekļa Limbažu teātrī 1992.g. , Tilžas kultūras nama dramatiskjā kolektīvā u.c.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Foto CeeMon no Pixabay

Dialogs “Bez gala un malas”

Autors: Edvards Vulfs

Apjoms:  4 grāmatas lappuses.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Lomu skaits:  2 vīriešu lomas.

Norises vieta:  istaba.

Sižets:  pie tēva ierodas dēls. Prasīt -ko gan citu – naudu…

Lugas teksts:šeit  . Vai arī – kopā vēl ar 3 citām Vulfa īslugām šajā failā (izdevīgāk nekā iegādāties katru atsevišķi). Lugu teksti pieejami tiešsaistē par simbolisku samaksu.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.