Luga “Genoveva”

R.Blaumanim netipiska luga, jo šeit nesastapsim 19./20.gs. lauku iedzīvotājus- ne saimniekus, kalpus, ne Ābramu un Joski, ne arī Pičuku, Juri, bet gan personāžus ar interesantākiem vārdiem – Astulfs, Drago, Ciešulis,  Amru, Kuncis, Beno…

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Žanrs: drāma.

Apjoms : 18 lpp-nepabeigta luga.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 16 + ( vismaz 13 vīriešu un 3 sieviešu lomas).

Norsies vietas: pils, dārzs, guļamistaba, telts.

Norises laiks: ~ 8./9.gs. pēc Kristus.

Sižets: grāfs Zigfrīds pošas karā un vēlas atstāt mājās kā galveno mantas un nama sargu kāda bruņinieka dēlu Golo. Taču Golo arī ļoti vēlas karot. Turklāt viņam ir vēl kāda problēma – īpašas jūtas pret audžumāti Genovevu…

Lugas teksts:  http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=238&q=Blaumanis 

Foto no lugas.lv arhīva.

Luga “Bagāta brūte”

Autors: Ādolfs Alunāns

Žanrs: joku luga ar dziedāšanu vienā cēlienā.

Apjoms: 26 lpp., kā arī notis.

Lomu skaits: vismaz 14 (no tām 2 sieviešu lomas).

Norises vieta: pilsēta.

Lugas tapšanas laiks: 1891.g.

Lugas teksts: http://alunans.lv/lugas/bagata-brute/  vai

http://www.kroders.lv/uploads/story/pdf_142.pdf  

vai http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/12/05/1512471756_2873.pdf

(Ja nedarbojas, jāatver http://www.lnkc.gov.lv/dokumenti/#subcat-131-129    lugu katalogs ar paroli).

Lugas “Desas dīķis Kabilē” apraksts

Kabiles barons liek rakt  skaistu, garenu dīķi, bet no rīta tas ir izstiepies, kā desa.  Citādi nav, kā vainīgs atkal nelabais. Zvaniķim izdodas mīklu atminēt. Luga radīta pēc  latviešu tautas teiku motīviem.

Autors:  Ināra Šteinberga.

Apjoms: 7A4 izmēra lapas. Izrādes ilgums apm. 20-30 min.

Žanrs:  gandrīz pasaka.

Auditorija:  bērni, skolēni, jaunieši.

Lomu skaits: kopējais lugas personāžu skaits ir 9 (8 vīrieši, 1 sieviete) + muižas kalpi.

Darbības vietas:  pils pagalms, kapsētas vārti.

Norises laiks: senatne.

Luga uzrakstīta: 2018.gadā.

Kā iegūt lugas tekstu:  sazinoties ar autori: tel. 26357585, e-pasts: inara48@inbox.lv, vai e-pasts: steinberga.inara@gmail.com

Luga atrodama I. Šteinbergas grāmatā “Es spēlēšu teātri” 4. grāmata 1.daļa.

Iestudēšanas nosacījumi:  obligāti jāpaziņo  autorei, ja luga tiks iestudēta, publicēta uTT. Iestudējot lugu, obligāti uz afišām,  kā arī aizpildot anketas (skatēm), pie lugas nosaukuma jābūt autora vārdam un uzvārdam.  Par uzaicinājumu uz pirmizrādi autore priecāsies, bet tas nav obligāti. Autorei ir saistības ar AKKA/LAA.

Foto no lugas.lv arhīva.

Lugas “Dzīvības maize bērniņiem” apraksts

Krājuma PASAULES PILSOŅA   PASAULĪGIE PIEDZĪVOJUMI un autora 29. luga. Pēc Andrieva Niedras stāsta “Pēteris Salna” motīviem. Luga rakstīta lugu rakstīšanas semināra Kalamazū Studiju Centrā kā mājas darbs. Bez tam eksistē vēl Julietas Rumbergas , Elzas Vinteres (“Naids un mīlestība”) un Astrīdas Jansones (“Pagātnes ēnā”) versijas. Semināru toreiz vadija Dr. A. Straumanis. Jansones versiju uzveda Klīvlandes “Daugavas vanagu” teātra kopa.

Autors: Arturs Rubenis (1927).

Žanrs: drāma 3 cēlienos, 8 ainās.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 32  lappuses.

Lomu skaits: 12+ (10 vīrieši, 2 sievietes, ļaudis).

Norises laiks: ap 1905.gadu un 1910.gadā.

Norises vietas: pie māc. Atstara, Salnu mājās, Salnaca baznicas priekšā, Krustupa kambarī.

Sižets: Pēteris Salna 1905.g. revolūcijas laikā, aiz atriebes iznīcinā Mades ģimeni, it kā atriebdamies muižniekiem par viņa senču kalpināšanu. Tomēr atriebība moka viņa sirdsapziņu un pie mācītāja meklē atbildi par asins grēku.

Luga uzrakstīta: 1981.g.

Lugas teksts: izlasāms, sazinoties ar lugas autoru, epasts – rbnsat@att.net (vai rakstot uz lugas@lugas.lv).

Attēls no zudusilatvija.lv – Hēbenspergera firma 1906. gadā laida klajā atklātņu sēriju, kurā kolāžas tehnikā inscenētas 1905. gada revolūcijas ainas Rīgā.

Literatūra internetā/e-grāmatas latviski

Lai arī šī vietne ir domāta LUGU atrašanai un lasīšanai, pieļaujam iespēju, ka šeit nonāk arī tie, kas meklē e-grāmatas lasīšanai. Te būs neliels sarakstiņš ar vietnēm, kur var atrast literatūru latviski. Un ne tikai.

http://gramataselektroniski.blogspot.com/p/visu-gramatu-saraksts.html

http://www.letonika.lv/literatura/default.aspx?

http://www.lasamkoks.lv/

http://www.pasakas.net/

http://www.zagarins.net/jg/arhivs.htm

https://www.satori.lv/list/literatura

http://www.orbita.lv/

http://www.latvietis.lv/index.cgi?action=15

http://barons.do.am/index/lasiitava_1/0-140

http://you-books.com/main/booklang/lv

http://labsa.awardspace.info/

http://www.lm.gov.lv/upload/dzimumu_lidztiesiba/%5B4024%5D_lr_lm_gramata.pdf

http://www.eraksti.lv/

http://www.vieglifantazet.lv/lv/library/

http://las.am/lv/

http://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/saraksts/?cat_id=RS1CT09L

https://www.3td.lv/lv/users/sign_in

http://www.laligaba.lv/

“Dramaturgu asociācijas” biedru lugas internetā


Luga “Faustiņš”

Autors: Edvards Vulfs

Apjoms:  82  (skenētas) grāmatas lappuses.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs:  komēdija.

Lomu skaits:   3123 vīriešulomas, 8 sieviešu lomas, kā arī masu skati. Vairākas lomas var tēlot vieni un tie paši aktieri, minimālais vīriešu tēlotāju skaits – ~ 9

Norises vietas:  dzīvoklis, krogs, Ķeizarmežs, vasarnīca, burves istaba, deju zāle, cietums.

Norises laiks: lugas sarakstīšanas laiks.

Sižets: students Faustiņš apsola Mefistofelim maksāt ar savu dzīvi, lai tiktu pie tā, ko vēlas…

Luga uzrakstīta: 1913.g.

Teksts: šeit.

Lugas valoda: neliela daļa lugas teksta ir vāciski, bez tulkojuma; personāži runā galvenokārt saistītā valodā.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Lugas “Blīdenes spēka avots” apraksts

Visi tik runā par kādu neparastu avotiņu Blīdenē, bet kā tas radies? Luga pēc tautas teiku motīviem.

Autors:  Ināra Šteinberga.

Apjoms:  8 A4 izmēra lpp. Izrādes ilgums apm.30 min.

Auditorija:  bērni, skolēni, jaunieši.

Lomu skaits: 9 (3 vīriešu lomas, 3 sieviešu lomas, 2 meiteņu un 1 zēna loma.)

Darbības vietas: lauku sēta.

Norises laiks:  senatne.

Luga uzrakstīta: 2018.gadā.

  Kā iegūt lugas tekstu:  sazinoties ar autori: tel. 26357585, e-pasts: inara48@inbox.lv, vai e-pasts: steinberga.inara@gmail.com

Luga atrodama I. Šteinbergas grāmatā “Es spēlēšu teātri” 4. grāmata 1.daļa.

 Iestudēšanas nosacījumi:    obligāti jāpaziņo  autorei, ja luga tiks iestudēta, publicēta utt. Iestudējot lugu  obligāti uz afišām,  kā arī aizpildot anketas (skatēm), pie lugas nosaukuma jābūt autores vārdam un uzvārdam.  Par uzaicinājumu uz pirmizrādi autore priecāsies, bet tas nav obligāti. Autorei ir saistības ar AKKA/LAA.

Luga “Tukšā māja”

Autors: Edvards Vulfs (pēc Frederika Butē stāsta).

Apjoms: 11 lpp (grāmatā).

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs:  drāma.

Norises vieta:   istaba.

Norises laiks: ~20.gs. pirmā puse, taču tam nav lielas nozīmes.

Lomu skaits: 3: 1 vīriešu loma, 2 sieviešu lomas.

Sižets:  pie vecas kundzes ierodas kungs, kas apgalvo, ka ir viņas brālēns un vēlas, lai pārdod viņam māju, kurā viņa mitinās viena pati. Tā būtu iespēja dzīvot labākos apstākļos, taču viņa nevēlas šo vietu atstāt, jo tur mīt daudzas  atmiņas par pagājušo dzīvi. Taču pirms prom  iešanas kungs paziņo kādu faktu, kas pēkšņi izmaina visu – kundze saprot, ka māja patiesībā ir tukša…

Lugas teksts: šeit. Vai arī kopā ar E.dVulfa citām drāmām viencēlieniem “Svētie meli”, “Tea Moreni” – šeit ; ar “Viņa māte” un “Tea Moreni” – šeit (izdevīgāk nekā lejuplādēt katru atsevišķi).

Piezīmes: autortiesību termiņš Ed.Vulfa darbiem beidzies, Jums nav jāprasa nevienam atļauja , lai tos iestudētu.

Luga “Viņa māte”

Autors: Edvards Vulfs (pēc Frederika Butē stāsta “Viņa māte”).

Apjoms: 9 lpp (grāmatā).

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs:  drāma.

Norises vieta:  tēlnieka darbnīca.

Norises laiks:  visticamāk – I Pasaules karš.

Lomu skaits: 4 (sieviešu lomas).

Sižets:  Sesila gaida vīru Klodu pārnākam no frontes, ierodas kāda dāma, kas apgalvo, ka ir viņa Kloda māte, un savulaik dēlu pametusi…

Lugas teksts: šeit . Vai arī šeit – kopā ar vēl 2 citām šī paša autora drāmām – “Tea Moreni” un “Tukšā māja” , šeit – kopā ar “Tea Moreni” un “Klusuma bērni” (izdevīgāk nekā lejuplādēt katru atsevišķi).  

Piezīmes: autortiesību termiņš Ed.Vulfa darbiem beidzies, Jums nav jāprasa nevienam atļauja, lai tos iestudētu.