Luga “Ģirts Vilks”

Lugas sižeta pamatu veido Prospēra Merimē un Gustava Flobēra episki apstrādātie nostāsti par Korsikas varoni Mateo Falkoni. Novelē Mateo mazais dēls par naudas gabalu paslēpj vajāto cīnītāju Džaneto, bet, nespējot turēties pretim policista kārdinājumam un kā atlīdzību saņēmis pulksteni, nodod Džaneto. Par nodevību Mateo Falkone savu dēlu nošauj. Rainis šo sižetu pārnes Latvijas 1905. gada vidē un raksturus ņem no toreizējās dzīves. Tomēr, ja P.Merimē tēlo korsikāņu dzīves notikumu, tad Rainis šeit saskata vispārcilvēcisku un sabiedrisku problēmu. Sacerēto fragmentu dzejnieks nobeidz ar ainu, kur Ģirts Vilks nošauj savu dēlu. Tajā panākts liels dramatiskais kāpinājums. Rainis vaino sistēmu, kas rada ļaunumu. Turpmākajā lugas attīstībā viņš bija plānojis risināt morāles un ētikas problēmas un veidot darbu par revolucionāras cīņas drāmu. “Luga nau pabeigta tādēļ, ka laiks, kas viņu saprastu, ir pagājis”, atzīst Rainis. ” (Citēts no https://runa.lnb.lv/64040/ )

Autors: Rainis

Žanrs: dramatisks fragments.

Apjoms: 32 lpp (nepabeigta luga).

Lomu skaits: vismaz 8 (t.s. 1 sieviešu loma).

Norises laiks: 20.gs. sākums- 1905.g. revolūcijas laiks.

Norises vieta: meža māja.

Luga uzrakstīta: 1907.g.

Luga iestudēta: Pēc II Pasaules kara Limbažu teātrī u.c.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=193&q=Rainis vai arī http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/GVilk/gvilk.htm, kā arī šeit.

Foto no Pixabay.com

Luga “Kaupo Līvu virsaitis”


Uz 13. gs. vēstures fona atveidota mīlestības drāma.

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: traģēdija.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: pieci cēlieni  (126 grāmatas lappuses).

Lomu skaits: >17 lomas (14 vīrieši, 3 sievietes) + daudz epizodiskas lomas.

Norises laiks: 13.gs.

Norises vietas: pils zāle, klosteris, pils istaba, citas pils istaba, Gaujas ieleja, Rīgas pils istabas.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 8.sējums, 1925.g.

Luga iestudēta: 1913.g.

Lugas teksts: šeit


Attēl autors blitzmaerker no  Pixabay 

Luga “Sasistais spogulis”

Luga diviem vizuāli līdzīgiem aktieriem un vienai aktrisei.

Autors: Edvards Vulfs

Apjoms:  11 grāmatas lappuses.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: komēdija.

Lomu skaits: 3 : 2 vīriešulomas, 1 sieviešu loma.

Norises vieta:  istaba.

Sižets:  kalps un kalpone ir nobijušies – spogulis sasists, ko nu teiks saimnieks.  Tā kā kalps ir vizuāli līdzīgs saimniekam, viņš mēgina attēlot saimnieka spoguļattēlu…

Teksts: šeit par simbolisku samaksu. Vai arī šeit kopā ar 2 citiem Vulfa viencēlieniem “Pusseptiņos”, “Kniebieni” ; ar “Pielūdzēji”, “Līdzcietīgais tiesnesis” šeit; ar “Kniebieni”, “Līdzcietīgais tiesnesis” šeit (izdevīgāk lejuplādēt kopā nekā katru atsevisķi).

Luga uzrakstīta: 20.gs. sākumā.

Luga iestudēta: ar nosaukumu “Šļerpīga būšana” (pēc šīs un “Līnis murdā” motīviem) Ausekļa Limbažu teātrī 1992.g. , Tilžas kultūras nama dramatiskjā kolektīvā u.c.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Foto CeeMon no Pixabay

Dialogs “Bez gala un malas”

Autors: Edvards Vulfs

Apjoms:  4 grāmatas lappuses.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Lomu skaits:  2 vīriešu lomas.

Norises vieta:  istaba.

Sižets:  pie tēva ierodas dēls. Prasīt -ko gan citu – naudu…

Lugas teksts:šeit  . Vai arī – kopā vēl ar 3 citām Vulfa īslugām šajā failā (izdevīgāk nekā iegādāties katru atsevišķi). Lugu teksti pieejami tiešsaistē par simbolisku samaksu.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Dialogs “Bagātais un nabagais”

Autors: Edvards Vulfs.

Apjoms:  6 grāmatas lappuses.

Auditorija: skolēni, jaunieši, pieaugušie.

Lomu skaits:  2 zēnu lomas.

Norises vieta:  iela vai tml.

Sižets:  satiekas divi zēni- vien no turīgas ģimenes, viens no nabadzīgas. Izrādās pirmajam ir par ko apskaust otro…

Lugas teksts: šeit   (aiz dialoga “Bez gala un malas”). Vai arī – kopā vēl ar 3 citām Vulfa īslugām šajā failā (izdevīgāk nekā iegādāties katru atsevišķi). Lugu teksti pieejami tiešsaistē par simbolisku samaksu.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Luga “Sensācija”

Autors: Edvards Vulfs

Apjoms:  125 skenētas grāmatas lappuses.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: mazpilsētas komēdija ar detektīva elementiem.

Lomu skaits: 27: 16 vīriešulomas, 11 sieviešu lomas.

Norises vietas: 2: redakcijas telpa un dzīvoklis.

Norises laiks: lugas uzrakstīšanas laiks.

Sižets: avīzei “Tāpavietis” ne visai veicas ar peļņu. Redaktoram Kātiņam  viņa draugs rakstnieks Auka iesaka izdomāt kādu sensāciju, lai piesaistītu lasītājus. Uz spēles tiek likts Kātiņa ģimenes gods – avīzē parādās ziņa, ka viņam uzmākusies kāda inteliģenta dāma. Nomales pilsētiņa tiek  sacelta kājās, bet avīze tiek pārdota ar uzviju – visi gaida numuru, kur varēs izlasīt, kura tā ir. Liela daļa vīru tur aizdomās savas sievas, tiek meklēti liecinieki, kas šo uzmākšanos būtu redzējuši, redeakcijā ierodas viesi ar dažādiem sadarbības piedāvājumiem utt. Kātiņa sieva draud šķirties. Visbeidzot nāk atrisinājums – tiek paziņots, kas ir šī noslēpumainā kundze, un ko tādu neviens nebija gaidījis…

Luga iestudēta: 1916..g, Nacionālajā teātrī 2004.g. u.c.

Luga publicēta: 1921.g.

Teksts: par simbolisku samaksu lasāms šeit.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Luga “Svētki Skangalē”

Mūsdienās pazīstama situācija – kā radīt tādu iespaidu, lai uzvarētu vēlēšanās?

Autors: Edvards Vulfs

Apjoms:  90 grāmatas lappuses (40-43 lpp ieskenēta dubultā! Bet nekas, galvenais , ka visas lapas ir. Slinkums tik garu lugu vēlreiz pārskenēt).

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: mazpilsētas komēdija.

Lomu skaits: 22: 16 vīriešu lomas, 6 sieviešu lomas.

Norises vietas: pagalms, kalpa istaba, saimnieka istaba, istabiņa zem skatuves.

Norises laiks: lugas uzrakstīšanas laiks.

Sižets: tirgotājs Dalbiņš vietējās biedrības svētkiem pasūta tās dibinātāja portretu. To ierodas  gleznot mākslinieks, kuram sākas romāns ar viņa meitu, un vecāki, protams, par to nemaz nav sajūsmā, jo grib viņu izprecināt citam.  Arī ar portretu nav tik vienkārši – neviens īsti nezina, kāds tas dibinātājs izskatījies, jo kaut kur visai sen pazudis.  Gleznotājs kā modeli izvēlas kalpu Bumbieri, taču vienkāršajam un labsirdīgajam kalpam ir kāds noslēpums, kas var izjaukt ilgi plānotos un plašai publicitātei domātos svētkus…

Tēmas: upurēšanās citu laimes labā; manipulēšana ar ļaužu masām; godkāre, liekulība

Teksts: par simbolisku samaksu pieejams šeit.

Luga iestudēta: 1918.g., Liepājas teātrī 20.gs. 30.gados, Ausekļa Limbažu teātrī 1968.g. , Dailes teatrī 1929. un 1970.g., Valmieras drāmas teātrī 1990.g. , Sidnejas latviešu teātrī u.c. Radioteātra ieraksts šeit.

Luga publicēta: 1922.g.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā, lai viņa darbus iestudētu.

Lugas mūsdienīgotā versija: šeit.

Luga “Mīla stiprāka par nāvi”

Autors: Rainis

Žanrs: traģēdija.

Apjoms: 5 cēlieni (115 lpp).

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: > 15 (vismaz 8 vīrieši, vismaz 5 sievietes).

Norises laiks: 1620.gads.

Norises vietas: krodziņš, klinšu grava, dārza terase, Labvīra ala, bruņinieku zāle.

Luga tapusi: 1927.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=202&q=Rainis  un http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Milpar/milsat.htm Arī http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086677|article:DIVL376|issueType:B

PDF formātā šeit.

Foto no lugas.lv arhīva- Turaidas ainava.

Luga “Mušu ķēniņš”

Autors: Rainis

Žanrs:  pasaka.

Apjoms: 5 cēlieni (134 lpp).

Auditorija: bērni.

Lomu skaits: 8 + (t.sk. 5 vīrieši, 3 sievietes).

Norises vietas: bērnu istaba, mežs, pils pagalms, lāču ala, pļava un birze.

Luga uzrakstīta: 1923.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=203&q=Rainis un http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Musken/muskensat.htm, kā arī šeit. PDF formātā šeit.


Annelie Turner foto Unsplash
unsplash-logoAnnelie Turner

Luga “Indulis un Ārija”

Autors: Rainis.

Žanrs: traģēdija.

Apjoms: 270 lpp.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: > 30 (t.sk. > 20 vīriešu lomas, > 10 sieviešu lomas).

Norises vietas:  Embotes pils un apkārtne:  Vilku lauks un Vilku grava, Pudiķu ciema. mežs, Leišmale

Norises laiks: kūru brīvības karš – ap 1243.g.

Tēma: kuršu virsaiša Induļa un vācu bruņinieka meitas Ārijas mīlas traģēdija.

Sižets: Kūru virsaitis Indulis iesaistās divkaujā ar bruņās tērptu pretinieku. Drīz atklājas, ka ta ir sieviete, turklāt ļoti skaista. Indulis pēc kaujas tiek “hospitalizēts”, savukārt vietējās sievas nodarbojas ar skaistās cīnītājas – Ārijas- marodierismu…. Ierodas leišu bajāri, kas nolemj Āriju saņemt gūstā. Kļūst skaidrs, ka Indulis un Ārija mīl viens otru. Indulis  tā vietā, lai izmantotu Āriju kā izpirkuma maksu Embūtes izpirkšanā, vienkārši aizved Āriju un atdod viņas tēvam tāpat, pazioņojot, ka Embūtes atgūšana notiks ar kauju. Seko abu mīlnieku kāzas, bet tad Indulis saprot, ka viņa tautas intereses ir svarīgākas…

Luga uzrakstīta: 1911.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=197&q=Rainis vai šeit. PDF formātā šeit.

Video – viena no lugas interpretācijām: