Luga “Rīgas ragana”

Autors: Rainis

Apjoms: 355 lpp – grāmatā, 140- A4 lpp.

Žanrs: drāma (bet šur tur dēvēta arī par traģēdiju).

Norises vietas: pie Spīdolas pils, rātsnama sapulču istaba, kara nometne u.c.

Lomu skaits: > 17 (vismaz 5 sieviešu lomas, vismaz 11 vīriešu).

Auditorija: pieaugušie.

Luga iestudēta: Latvijas Nacionālajā teātrī 1928. g., Toronto latviešu teātrī 1976.g. u.c.

Teksts: http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086677|article:DIVL635|issueType:B vai http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Rigrag/rigragsat.htm

PDF formātā šeit.


Atklātne: Raiņa lugas – vienas nakts sapnis “Rīgas ragana” pirmizrāde Latvijas Nacionālajā teātrī notika 1928. gada 1. septembrī. Foto no zudusilatvija.lv

Luga “Zemes radīšana”

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: dramatisks fragments.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms:  9  grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 17: 8 vīriešu lomas, 3 sieviešu lomas , 6 dzīvnieku/augu/dabas parādību lomas + masu skati.

Norises laiks: nenoteikts.

Norises vietas: radītāja mītne izplatījumā, virs zemes.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 5.sējums, 1924.g.

Luga uzrakstīta:  1914.g.

Lugas teksts: šeit

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).

Attēls no Pixabay.com

Luga “Spēlēju, dancoju”

Autors: Rainis

Žanrs: traģēdija.

Apjoms: 5 cēlieni (194 lpp).

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: > 30. No tā vismaz 21 vīriešu loma, vismaz 10 sieviešu lomas. Caurviju lomas -1 sieviešu, vismaz 3 vīriešu. Pārējās – vairāk vai mazāk epizodiskas, daudzas no tām dažādos cēlienos var spēlēt vieni un tie paši aktieri.

Norises vietas: zemnieku istaba, sena kapsēta, kapu pagrabs, rijas priekša, rija, kaulu kambaris, kungu kapu nams, kāzu nama pagalms

Sižets: Vairācija par Orfeja un Eiridīkes tēmu, savijot to ar folkloras motīviem…

Luga tapusi: 1915.g.

Luga iestudēta: lugu iestudējis rež. Eduards Smiļģis Dailes teātrī (iest. atjaunots 1965. un 1977.g.). 2001.g. luga izrādīta Daugavgrīvas cietoksnī (festivālā “Homo novus”) , 2005.g. – kā deju lieluzvedums Ķīpsalas hallē (IX Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncerts) u.c.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=207&q=Rainis   vai arī http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0309065782|issueType:B ,  vai arī http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086654|article:DIVL626|issueType:B , kā arī http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Speld/speldsat.htm .

PDF formātā šeit.

Mūzika vienam no lugas iestudējumiem:  “Iļģi”:

Luga “Krauklītis”

Brāļa un māsas mīlestība. Ar cīņas ainām, pakaļdzīšanos – un tas viss, lugas personāžiem runājot tautas dziesmās….

Autors: Rainis

Apjoms: 5 cēlieni (vismaz 104 lpp).

Žanrs: traģēdija.

Lomu skaits: > 20 (vismaz 7 sieviešu lomas, vismaz 14 vīriešu).

Tēma: brāļa un māsas attiecības, ko sarežģī māsas aiziešana tautās. Par nodevību. Galvenais sievietes tēls lugā, protams, uztverams arī simboliski – kā Latvijas  brīvība, ko apdraud svešzemnieki.

Norises laiks: senatne.

Norises vietas: lauku sētas pagalms, klajš lauks (koks, ceļš, tilts), godistaba, darba istaba.

Sižets: Magone tiek nolaupīta un aizvesta svešā zemē. Tur viņu  saprecina ar Svešszemnieku un dienas jāpavada sūrā darbā, paciešot ne visai laipnu izturēšanos. Magone gatava izdarīt pašnāvību, taču cerība sagaidīt brāli, kas viņu izglābs, nav zudusi… Visbeidzot glābēji ierodas, taču Svešzemnieks labāk laupa Magonei dzīvību, nekā ļauj viņai iet.

Iedvesmas avots: latviešu tautas dziesmas.

Valoda: lugas varoņi runā dzejā (tautas dziesmu valodā).

Luga tapusi: 1917.g.

Luga iestudēta: pirmizrāde 1921. gadā Nacionālajā teātrī u.c.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=199&q=Rainis vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304086660|article:DIVL37|issueType:B , kā arī http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Kraukl/krauklsat.htm .

PDF formātā šeit.

Foto no Pixabay.com

Luga “Kurzemē”

Autors: Jānis Akuraters

Žanrs: komēdija

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 62 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 16 (10 vīriešu lomas, 6 sieviešu lomas).

Norises laiks: 20.gs.sākums.

Norises vieta: saimnieku istaba, kalpu istaba.

Luga uzrakstīta: 1914.g.

Luga publicēta: J.Akuratera kopotajos rakstos, 6.sējums, 1924.g., kā arī 1920.g.

Lugas teksts: šeit

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).

Kurzemes Šveice- foto no zudusilatvija.lv

Luga “Taisnības meklētāji”

Autors: Jānis Akuraters

Auditorija: skolēni.

Apjoms: 17  grāmatas lappuses.

Lomu skaits: 11  lomas ( 7 vīriešu lomas (2 no tiem zēni), 4 sieviešu lomas(3 no tām meitenes))+ vairākas epizodiskas skolēnu lomas.

Norises laiks: lugas uzrakstīšanas laiks.

Norises vietas: istaba, nora.

Luga uzrakstīta: 1902.g.

Luga publicēta: pirmā Akuratera daiļdarba publikācija atsevišķā grāmatā -1902.g.; J.Akuratera kopotajos rakstos, 6.sējums, 1924.g.

Par lugu: iestudēta arī radioteātrī 1928.g.

Lugas teksts:  http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#panel:pp|issue:/g_001_0302015349|article:DIVL14|page:5|issueType:B

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).

Foto: Pixabay.com

Luga “Līnis murdā”

Autors: Edvards Vulfs.

Apjoms: 36  grāmatas lappuses.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: komēdija.

Lomu skaits: 8 lomas: 6 sievietes, 2 vīrieši.

Norises laiks: lugas sarakstīšans laiks.

Norises vieta: istaba.

Sižets: gleznotājs Līnis meklē sev sievu ar sludinājuma palīdzību, ciemos ierodas jaunas un ne tik jaunas līgavu kandidātes…

Teksts: pieejams šeit par simbolisku samaksu.

Luga uzrakstīta: 1918.g.

Luga iestudēta: Nacionālajā teātrī  Ed.Vulfa piemiņas vakarā 1939.g. un 1998.g., asociācijā “Dzīvesprieks” 2009.g., Valgundes amatierteātrī 2011.g., Smiltenes pagasta amatieru teātrī 2011.g., Daugavpils teātrī 2012.g., Litenes dramatiskajā kolektīvā 2013.g., Brocēnu amatierteātrī 2013.g., Kurmāles amatierteātrī 2014.g., Irlavas kultūras nama amatieru teātrī 2014.g. u.c.

Autortiesības: tā kā Ed.Vulfam autortiesību termiņš beidzies, jums nav nevienam jāprasa atļauja, lai viņu iestudētu.

Video: viena no izrādēm:

Luga “Sestdienas vakars”

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Apjoms: 13  lpp (grāmatā).

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Lomu skaits: 10: 3 sieviešu lomas, 7 vīriešu lomas.

Norises vieta: lauku mājas istaba.

Norises laiks: 19.gs.beigas/20.gs. sākums.

Saturs: vecītis Bungatiņš izvērtē savu dzīvi, vēlas būt tīrs. Nevienam nav laika vest viņu uz pirti… Visbeidzot atnāk kāds, kas viņu aizved… Vai uz pirti?

Luga uzrakstīta: 1908.g. (autora pēdējā luga).

Luga publicēta: 1909.g. u.c.

Lugas teksts: http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0302015193|article:DIVL271|page:137|issueType:B

Lugas audio: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ieludz-radioteatris/rudolfs-blaumanis-sestdienas-vakars.a97443/

Foto no Pixabay.com

Luga “Pamāte”

Lugā, kas domāta bērniem, neiztiek bez īstas šaušanas un pat ievainojumiem. Kaut arī beigas tomēr laimīgas!

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Žanrs: drāma.

Auditorija: bērni.

Apjoms: viencēliens , 19 lpp.

Lomu skaits: 7 (4 vīrieši, 3 sievietes- no tām 2 pieaugušo lomas: 1 sieviete, 1 vīrietis, pārējās bērnu).

Norises vieta: istaba skolā.

Norises laiks: lugas sarakstīšanas laiks.

Sižets: kāds atraitnis, kuram ir 5 bērni, ir atradis sev līgavu. Bērni ir noskaņoti pret pamāti – kā viņai izdosies iekarot bērnu uzticību un mīlestību?

Luga tapusi: 1908.g.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=235&q=Blaumanis 

Piezīmes: luga nav pabeigta.

unsplash-logoJordan Whitt

Foto Jordan Whitt on Unsplash . 

Luga “Dzīvais ūdens”

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Apjoms: 53 lpp (nepabeigta luga).

Žanrs: ideju drāma.

Lomu skaits: 12 + (vismaz 10 vīriešu, 2 sieviešu).

Norises laiks: senatne.

Norises vieta: svētnīca.

Valoda: lugas varoņi runā dzejā.

Lugas tapšanas laiks: 1905.gads.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=239&q=Blaumanis

Piezīmes: šī luga ir iedvesmojusi Māras Zālītes tāda paša nosaukuma lugas tapšanu 1986.g. – http://www.marazalite.lv/2011/02/18/dzivais-udens/

Foto no Pixabay.com