Luga “Visi mani radi raud”

Autors: Ādolfs Alunāns

Apjoms: 87 lpp (grāmatā).

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Lomu skaits:   9: 7 vīrieši, 2  sievietes (+masu skati).

Norises vietas:  dārzs pie mājas, pagastnama istaba, pagaidu istaba, cietums.

Norises laiks:  lugas sarakstīšanas laiks.

Luga iestudēta:  Apollo teātrī 1906.g., Rīgas Latviešu teātrī 1910.g., Liepājas Latviešu teātrī 1912. g. , Jelgavas teātrī 1922. g. un 1930. g. ,Nacionālajā teātrī  1924. g. , Liepājas (Jaunajā) teātrī  1924. g. , Akadēmiskajā Drāmas teātrī  1959. g., Vijciema amatierteātrī 2018.g. u.c.

Luga uzrakstīta:  1891.g.

Lugas teksts: šeit .

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku).

Luga “Priekos un bēdās”

Pirmā latviešu vairākcēlienu luga.

Autors: Ādols Alunāns.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 68 grāmatas lappuses.

Lomu skaits: vismaz 17, no tām vismaz 14 vīriešu lomas un vismaz 3 sieviešu lomas.

Norises vietas: krogs, skolas nams, istaba, laukums pie muižas.

Luga uzrakstīta: 1871.g.

Lugas teksts: http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html?lang=fr#issue:/0309019915|issueType:B


(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, jo šīs lugas autortiesību termiņš ir beidzies, līdz ar to tai jābūt pieejamai).

Luga “Atriebēja”

Autore: Aspazija

Žanrs: drāma.

Apjoms: 5 cēlieni – 42 lpp.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: ~30 (vismaz 20 vīriešu lomas, vismaz 7 sieviešu).

Tēmas:  cilvēku savstarpējās attiecības, ko ietekmē sabiedriskā iekārta, atšķirības starp dažādiem sabiedrības slāņiem.

Norises laiks: dzimtbūšanas laiks Latvijā.

Norises vietas: Daiņulejas pils,  sādžas apkārtne, zemnieku mājas pagalms, pils pagalms.

Sižets: kāds muižnieks ļoti bargi izturas pret dzimtcilvēkiem, taču viņa meitas līgavainis Arnolds plāno pēc mantojuma iegūšanas dot dzimtcilvēkiem brīvību… Un ne tikai – viņš nemīl savu nākamo sievu Sidoniju, bet gan kādas ciema ubadzes meitu Ernu… Muižnieks panāk, ka Arnolda māte savu mantu novēl dēlam tikai tad, ja viņš prec Sidoniju. Ja ne – mantu gūst viņa.  Tā arī notiek, taču arī Sidonijai labpatīk zemniekus laist brīvus… Erna tiek ieslodzīta pilī un aiziet bojā ugunsgrēkā, tā rezultātā ugunī ielec arī muižnieks, paņemot sev līdzi Ernas māti Agati, savu bijušo mīļāko, ko savulaik pievīlīs un pametis.

Luga uzrakstīta: 1887.g.

Lugas iegūtie apbalvojumi: 1888. g. luga  iegūst 1.vietu Latviešu teātra lugu  konkursā, taču protestējošā rakstura dēļ to neiestudē un  neizrāda.

Luga iestudēta: pirmizrāde 1921. gada 21. janvāri Dailes teātrī.

Lugas teksts pieejams –  http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0309061144|article:DIVL1622|issueType:B vai http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304047756|article:DIVL83|issueType:B

PDF formātā šeit.

Foto no Pixabay.com


Luga “Francis un Anniņa”

Autors: Kārlis Cilinskis.

Žanrs: skatu luga ar dziedāšanu.

Apjoms: 14 lpp (grāmatā).

Auditorija: pieaugušie.

Norises vieta: pie mājas- dārzā.

Norises laiks: lugas sarakstīšanas laiks.

Lomu skaits: 6: 4 vīrieši, 2 sievietes (+masu skati).

Luga publicēta: 1899.g.

Lugas tekstsšeit.

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, jo šīs lugas autortiesību termiņš ir beidzies, līdz ar to tai jābūt pieejamai).

Attēla autors: TheUjulala no Pixabay

Luga “Pēters un Līziņa jeb: Izjukušās kāzas”

Autors: Kārlis Cilinskis.

Žanrs: skatu luga ar dziedāšanu.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 13 lpp (grāmatā)

Norises vieta: liela istaba.

Norises laiks: lugas sarakstīšanas laiks.

Lomu skaits: 7: 5 vīrieši, 2 sievietes (+vairākas epizodiskas lomas).

Luga publicēta: 1899.g.

Lugas tekstsšeit  

(Ja lugas teksts, atverot saiti, nav saskatāms, Jums jāsazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, jo šīs lugas autortiesību termiņš ir beidzies, līdz ar to tai jābūt pieejamai).


Attēla autors:  skeeze no Pixabay 

Luga “Genoveva”

R.Blaumanim netipiska luga, jo šeit nesastapsim 19./20.gs. lauku iedzīvotājus- ne saimniekus, kalpus, ne Ābramu un Joski, ne arī Pičuku, Juri, bet gan personāžus ar interesantākiem vārdiem – Astulfs, Drago, Ciešulis,  Amru, Kuncis, Beno…

Autors: Rūdolfs Blaumanis

Žanrs: drāma.

Apjoms : 18 lpp-nepabeigta luga.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 16 + ( vismaz 13 vīriešu un 3 sieviešu lomas).

Norsies vietas: pils, dārzs, guļamistaba, telts.

Norises laiks: ~ 8./9.gs. pēc Kristus.

Sižets: grāfs Zigfrīds pošas karā un vēlas atstāt mājās kā galveno mantas un nama sargu kāda bruņinieka dēlu Golo. Taču Golo arī ļoti vēlas karot. Turklāt viņam ir vēl kāda problēma – īpašas jūtas pret audžumāti Genovevu…

Lugas teksts:  http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=238&q=Blaumanis 

Foto no lugas.lv arhīva.

Luga “Bagāta brūte”

Autors: Ādolfs Alunāns

Žanrs: joku luga ar dziedāšanu vienā cēlienā.

Apjoms: 26 lpp., kā arī notis.

Lomu skaits: vismaz 14 (no tām 2 sieviešu lomas).

Norises vieta: pilsēta.

Lugas tapšanas laiks: 1891.g.

Lugas teksts: http://alunans.lv/lugas/bagata-brute/  vai

http://www.kroders.lv/uploads/story/pdf_142.pdf  

vai http://www.lnkc.gov.lv/Uploads/2017/12/05/1512471756_2873.pdf

(Ja nedarbojas, jāatver http://www.lnkc.gov.lv/dokumenti/#subcat-131-129    lugu katalogs ar paroli).