Luga “Kazanovas mētelis”


Anšlava Eglīša tipu galerija ir plaša, tomēr gandrīz katrā viņa romānā ir viens tips, kas nāk līdzi jau no jaunības, tas ir, ja tā varētu teikt, 20. g.s. Kazanova, kas pavīd Anšlava darbos neskaitāmās variācijās un ēnojumos.”
(Aigars, Pēteris. Skaistās un aplamās dzīves tēlotājs. Londonas Avīze, 1956, 2. nov.)

Autors: Anšlavs Eglītis.

Apjoms: 66 grāmatas lpp. Lugas trešā versija, ņemot vērā ka agrākie manuskripti gāja bojā.

Žanrs: komēdija.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 8 vīriešu lomas, 6 sieviešu lomas un vairākas abu dzimumu epizodiskas lomas.

Norises vieta un laiks: Jelgavā 1765. gada rudenī.

Sižets: Kazanova ierodas viesnīcā, un liek noticēt, ka ir bagāts augstmanis. Netrūkst augstdzimušu dāmu, kas viņā iemīlas… Nokļūstot galmā, viņš tiešām kļūst bagāts, taču viņu vilina interesantāka dzīve.

Luga iestudēta: 1947.g. Vācijā, Upsalas Latviešu teātrī 1952.g., Adelaides Latviešu teātra ansamblī 1957.g. , Daugavas Vanagu teātrī Kanādā 1957.g., Sidnejas Latviešu teātrī 1959.g., Bostonas Latviešu jaunajā teātrī 1963.g. , Linkolnas Latviešu teātra kopā 1964.g. , Minesotas Daugavas vanagu apvienības teātrī 1965.g. , Ziemeļkalfornijas Daugavas Vanagu teātrī 1966.g. , Filadelfijas Latviešu teātra kopā 1972.g. , Zaļenieku amatierteātŗī 2017.g. u.c.

Lugas teksts: pieejams šeit.

Autortiesības: A.Eglītis ir AKKA/LAA pārstēvēts autors (2020) .

Attēls no zudusilatvija.lv – Lindes viesnīca pirms otrā pasaules kara atradās Pils (tagad Lielās) ielas kreisajā pusē uz Upes ielas (Čakstes bulvāra) stūra. Savulaik Kurzemes hercogistes laikos, tajā pašā vietā atradās Pils viesnīca, kurā pajumti atradušas daudzas Rietumeiropas “slavenības”, to vidū – Kazanova, Mango Kavallo un Kaliostro.