Luga “Pēdējā izrāde”

Autors: Raimonds Staprāns

Žanrs:  traģikomēdija.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 35 lpp.

Norises laiks: mūsdienas.

Norises vietas: pansionāta istaba.

Lomu skaits: 4 : 3 sievietes, 1  vīrietis.

Sižets: veco ļaužu namā kāda veca aktrise satiekas ar režisoru, un abi izdomā iestudēt V.Šekspīra “Romeo un Džuljetu”, kurā galvenās lomas spēlē viņi abi. Tās  ir lomas, kādas viņi gribējuši spēlēt, bet nekas līdzīgs nav noticis. Kāda iznāk šī izrāde?

Tēmas: nerealizētās ieceres, dzīves galīguma traģikomisms, skarbā realitāte un skaistās ilūzijas.

Luga publicēta: “Jaunā Gaita”, 1994.g.Nr.198.

Lugu iestudējis: Mazais teātris Sanfrancisko (ap 1995).

Lugas teksts: http://www.zagarins.net/jg/jg198/JG198_Staprans.htm

Autortiesības: lai iestudētu vai jebkādā citā veidā izmantotu lugas tekstu, jākontaktējas ar autora sievu – Ilona.staprans@ucsf.edu

Lugas “Skatiens no augšas” apraksts

Stāsts par kādu paklīdušu sievieti un viņas cerību.

Autore: Lelde Stumbre

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms:   2 cēlieni.

Žanrs: drāma.

Darbības vietas:   klajums, ceļš, būda.

Norises laiks:  senatne.

Lomu skaits:    3: 2 vīrieši, 1 sieviete.

Luga tapusi: 1994.g.

Luga iestudēta: Daugavpils teātra latviešu trupā 2005.g.

Luga publicēta: grāmatā – lugu izlasē “Kronis”- 2000.g. Krājums saņēmis Latvijas Literatūras gada balvu dramaturģijā 2001.g.

Lugas teksts:    https://stumbrelugas.files.wordpress.com/2014/05/skatiens-no-augc5a1as.doc

Autores kontaktinformācija: lai uzzinātu par lugas izmantošanas nosacījumiem, lūdzu sazinieties ar autori  – kontaktinformācija – https://stumbrelugas.wordpress.com/

Lugas “Atspiedies pie manas krūts” apraksts

Lugu krājuma “Sadzīves straujajos viļņos” un autora 38. luga.

Autors: Arturs Rubenis (1927-2020).

Žanrs: gandrīz komēdija, pazīstamas dziesmas turpinājumam.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 22 lappuses.

Lomu skaits: 7 (3 vīrieši, 3 sievietes, policists).

Norises laiks: 20.gs. 90.gadi.

Norises vietas: parks, mājas.

Sižets: vēlā nakts stundā pie Beņa ievācās Džūna, kuŗa sastrīdējusies ar savu brūtgānu. Policists nāk Džūnu arestēt par zagtām mantām, bet viņu idilli iztraucē Lūce ar savu meitu Idu, kuŗas ierodas meklēt pazudušo Gustu. Džūna piespiež Diku policista klātienē rakstiski apliecināt, ka viņam nekas nav nozagts. Gandrīz kā turpinājums Beņa stāstam, sarakstījās kā turpinājums parodijai par zālīšu lietotājiem un viņu problēmām.

Luga uzrakstīta: 1990.g.

Lugas teksts: izlasāms autora lugu krājumā vai rakstot uz lugas@lugas.lv.