Lugas “Visi radi kopā” apraksts

Autors: Aivars Banka.

Žanrs: komēdija.

Apjoms:    29 lpp.

Auditorija: pieaugušie.

Norises vietas:   Vidzemes lauku sēta.

Norises laiks:  mūsdienas.

Lomu skaits:    12: 7 sievietes un 5 vīrieši.

Sižets:    Tuvojas kapusvētki, un kādās mājās sabrauc visdažādākie radi u.c. viesi no dažādiem sociāliem slāņiem…

Par lugu: Skribenta007 lapā un šeit.

Luga iestudēta: Liepas teātra kopā „Krams” (2009), Subates  pamatskolas teātra pulciņā (2009), Cesvaines Tautas teātrī (2010), Meirānu tautas nama amatierteātrī “Zeltrači”, Līksnas amatierteātrī, Lejasciema amatierteātrī “Paradokss” (2010), Jaunannas dramatiskajā koletīvā (2011), Jaunpiebalgas amatierteātris “Triksteri” (2011),  Īslīces amatierteātrī “Dadži” (2011), amatierteātrī “Ineši” (2011), Dobeles amatierteātrī „Smaids” (2011),  Rucavas amatierteātrī (2011, foto šeit), Rundāles amatierteātrī “Stella” (2011), Rudbāržu amatierteātrī, Stāmerienas dramatiskajā kolektīvā „Spēle” (2011) , Tirzas pagasta amatierteātrī (2012), Aknīstes amatierteātrī (2012), Misas dramatiskajā kolektīvā (2013), Salacgrīvas novada teātra studijā “Visa Veida Versijas” (2013) , Zvārtavas amatierteātrī (2013), Ilūkstes drmatiskajā kolektīvā u.c.

Lugas apbalvojumi: Autortiesību Bezgalības balva 2011.gadā.

Autora kontaktinformācija: aivars.banka@inbox.lv ; mob. t. 20200840.

Papildinformācija: autors ir arī AKKA/LAA pārstāvētais autors.