Luga “Princese Gundega un karalis Brusubārda”

Autore: Anna Brigadere

Žanrs: pasaku luga.

Apjoms: 4 cēlieni (> 100 lpp.).

Lomu skaits: 59 (no tām 22 sieviešu lomas, 37 vīriešu)+ masu skati.

Norises vietas: priekšnams pilī, pils priekšā, mežš, tirgus malā, neliela zāle pilī utt.

Tēma: darbs kā dzīves un paša cilvēka vērtības pamats.

Luga uzrakstīta: 1912.g.

Luga iestudēta: Liepājas teātrī 1922.g. un 1977.g., Adelaides Latviešu teātrī 1986.g. , Jaunatnes teātrī 1947. un ~1960.gados, Amerikas Latviešu teātra Ņujorkas ansamblī 1975.g. , Jēkabpils Valsts ģimnāzijas Žetonu vakarā 2013.g. u.c.

Lugu iestudējusi arī folkloras kopa “Silavoti” kā muzikālu izrādi “Gundega”. Komponista Ādolfa Skultes librets “Princese Gundega” rakstīts pēc šīs lugas motīviem. Pirmizrāde – 1971. gada 30. decembrī Latvijas Nacionālajā Operā. Savukārt, mūzikls “Princese Gundega” (librets Vilnis Baumanis) izrādīts 1988. g. Lehman College theatre, Ņujorkā.

Lugas teksts: http://www.lasamkoks.lv/lat/digitala_biblioteka/59-princese-gundega-un-karalis-brusubarda vai   https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/g_001_0304010800|page:3|issueType:B

Video:

Luga “Sprīdītis”

Viena no A.Brigaderes pasaku lugām. Luga, kas aizsākusi pasaku lugu žanru latviešu literatūrā. Sprīdītis vēlāk kļūst par apzīmējumu cilvēkiem, kas dodas laimes meklējumos ārpus dzimtenes.

Autore: Anna Brigadere

Žanrs: pasaku luga.

Apjoms: pilna apjoma, 7 tēlojumi.

Auditorija: luga bērniem.

Lomu skaits: > 30 (sieviešu lomas – vismaz 11, vīriešu – vismaz 20).

Norises vietas: zemnieku mājas, Vēja mātes pils, mežs, Sīkstuļa mājas,  ķēniņa zāle, pils pagalms.

Luga uzrakstīta: 1903.g.

Luga iestudēta: 1903.g. 26.decembrī Rīgas latviešu teātrī u.c.  Pēc lugas uzņemta arī Rīgas kinostudijas spēlfilma “Sprīdītis” 1985.gadā, kā arī multfilma.

Lugas teksts:  https://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=225 un  https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#issue:/g_001_0306010286|issueType:B

Piezīmes: Sprīdīša ceļojums jeb pirmā latviešu literatūras infografika

Video: no filmas “Sprīdītis” :