Skečs “Lašu nazis”

Autore: Aiva Birbele

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 4 lpp.

Žanrs: komēdija.

Personāži: 3 : tēvs, māte, dēls

Norises laiks: mūsdienas.

Norises vieta: dzīvokļa viesistaba.

Skeča teksts: http://aivabirbele.blogspot.com/2014/11/lasu-nazis.html

Autores kontaktinformācija: Iesutdēšanai nepieciešama autore atļauja. Var sūtīt vēstules uz blogā norādīto epastu.
Autore ir aktīva sociālo portālu lietotāja – tātad vienmēr pieejama
feisbukā
twitter.com
un arī draugiem.lv

Luga “Čaukstenes”

Viena no visiestudētākajām A.Brigaderes lugām.


Laikā, kad rakstniece vēl ir atturības biedrības Auseklis dāmu komitejas priekšniece, viņu lūdz pārtulkot kādam komitejas sarīkojumam piemērotu ludziņu. Atnestajā lugu blāķī neko tulkošanai pūliņu vērtu neatradusi, Brigadere vienas stundas laikā − gluži vai vienā elpas vilcienā − uzraksta jautro „aufjērungu” − skicīti Čaukstenes, kur vēl samērā labsirdīgi izzobo vai ik dienas vēroto jaunizcepto latviešu „dāmu” muļķību tās dažādajās izpausmēs − kārkluvācietībā, lielībā un pašcieņas trūkumā. Čaukstenes vispirms izmēļojas Ausekļa dāmu komitejas sarīkojumā Olava skolas zālē, bet uz teātŗa skatuves pirmoreiz parādās Liepājas Labdarības biedrībā 1907. gada 1. decembrī.” (Citēts no Marutas Cīrules raksta “Annas Brigaderes komēdijas“)

Autore: Anna Brigadere

Apjoms: viencēliens, 19 grāmatas lappuses.

Žanrs: komēdija.

Lomu skaits: 8 sievietes, 1 vīrietis.

Norises vieta: istaba.

Lugas teksts  pieejams:  http://www.kroders.lv/uploads/story/pdf_154.pdf un lugu katalogā (ar paroli) – http://www.lnkc.gov.lv/dokumenti/#subcat-131-129

Audio: radioteātra iestudējumu var noklausīties šeit.

Video: