Luga “Ugunskurs”

Mūsdienu bērni apmaldās mežā un satiek 80.gadu bērnus, tad pionierus un bērnus no vēl senākiem laikiem…

Autore: Baiba Jukņēviča.

Auditorija: bērni.

Apjoms: 12 lpp.

Lomu skaits: 10 lomas zēniem, 5 meitenēm.

Norises vieta un laiks: mežs, mūsdienas.

Lugas teksts: http://baibajuknevica.lv/wp-content/uploads/2020/03/Ugunskurs.pdf

Autores kontaktinformācija: http://baibajuknevica.lv/

Foto no lugas.lv arhīva.Luga “Ģirts Vilks”

Lugas sižeta pamatu veido Prospēra Merimē un Gustava Flobēra episki apstrādātie nostāsti par Korsikas varoni Mateo Falkoni. Novelē Mateo mazais dēls par naudas gabalu paslēpj vajāto cīnītāju Džaneto, bet, nespējot turēties pretim policista kārdinājumam un kā atlīdzību saņēmis pulksteni, nodod Džaneto. Par nodevību Mateo Falkone savu dēlu nošauj. Rainis šo sižetu pārnes Latvijas 1905. gada vidē un raksturus ņem no toreizējās dzīves. Tomēr, ja P.Merimē tēlo korsikāņu dzīves notikumu, tad Rainis šeit saskata vispārcilvēcisku un sabiedrisku problēmu. Sacerēto fragmentu dzejnieks nobeidz ar ainu, kur Ģirts Vilks nošauj savu dēlu. Tajā panākts liels dramatiskais kāpinājums. Rainis vaino sistēmu, kas rada ļaunumu. Turpmākajā lugas attīstībā viņš bija plānojis risināt morāles un ētikas problēmas un veidot darbu par revolucionāras cīņas drāmu. “Luga nau pabeigta tādēļ, ka laiks, kas viņu saprastu, ir pagājis”, atzīst Rainis. ” (Citēts no https://runa.lnb.lv/64040/ )

Autors: Rainis

Žanrs: dramatisks fragments.

Apjoms: 32 lpp (nepabeigta luga).

Lomu skaits: vismaz 8 (t.s. 1 sieviešu loma).

Norises laiks: 20.gs. sākums- 1905.g. revolūcijas laiks.

Norises vieta: meža māja.

Luga uzrakstīta: 1907.g.

Luga iestudēta: Pēc II Pasaules kara Limbažu teātrī u.c.

Lugas teksts: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=193&q=Rainis vai arī http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/GVilk/gvilk.htm, kā arī šeit.

Foto no Pixabay.com