Luga “Kazanovas mētelis”


Anšlava Eglīša tipu galerija ir plaša, tomēr gandrīz katrā viņa romānā ir viens tips, kas nāk līdzi jau no jaunības, tas ir, ja tā varētu teikt, 20. g.s. Kazanova, kas pavīd Anšlava darbos neskaitāmās variācijās un ēnojumos.”
(Aigars, Pēteris. Skaistās un aplamās dzīves tēlotājs. Londonas Avīze, 1956, 2. nov.)

Autors: Anšlavs Eglītis.

Apjoms: 66 grāmatas lpp. Lugas trešā versija, ņemot vērā ka agrākie manuskripti gāja bojā.

Žanrs: komēdija.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 8 vīriešu lomas, 6 sieviešu lomas un vairākas abu dzimumu epizodiskas lomas.

Norises vieta un laiks: Jelgavā 1765. gada rudenī.

Sižets: Kazanova ierodas viesnīcā, un liek noticēt, ka ir bagāts augstmanis. Netrūkst augstdzimušu dāmu, kas viņā iemīlas… Nokļūstot galmā, viņš tiešām kļūst bagāts, taču viņu vilina interesantāka dzīve.

Luga iestudēta: 1947.g. Vācijā, Upsalas Latviešu teātrī 1952.g., Adelaides Latviešu teātra ansamblī 1957.g. , Daugavas Vanagu teātrī Kanādā 1957.g., Sidnejas Latviešu teātrī 1959.g., Bostonas Latviešu jaunajā teātrī 1963.g. , Linkolnas Latviešu teātra kopā 1964.g. , Minesotas Daugavas vanagu apvienības teātrī 1965.g. , Ziemeļkalfornijas Daugavas Vanagu teātrī 1966.g. , Filadelfijas Latviešu teātra kopā 1972.g. , Zaļenieku amatierteātŗī 2017.g. u.c.

Lugas teksts: pieejams šeit.

Autortiesības: A.Eglītis ir AKKA/LAA pārstēvēts autors (2020) .

Attēls no zudusilatvija.lv – Lindes viesnīca pirms otrā pasaules kara atradās Pils (tagad Lielās) ielas kreisajā pusē uz Upes ielas (Čakstes bulvāra) stūra. Savulaik Kurzemes hercogistes laikos, tajā pašā vietā atradās Pils viesnīca, kurā pajumti atradušas daudzas Rietumeiropas “slavenības”, to vidū – Kazanova, Mango Kavallo un Kaliostro.

Lugas “Asās mēles” apraksts

Traģiski romantisks stāsts par nenotikušu mīlestību.

Autors:  Inese Tālmane.

Apjoms:  40 lpp. A4 Tmes New Roman 12 šriftā. 2 cēlienos  jeb daļās. Izrādes ilgums apmēram divas stundas (2h). Teksts – 74889 rakstuzīmes ar tukšumzīmēm..

Žanrs: romantiski muzikāla traģēdija

Auditorija: No 14 gadiem

Lomu skaits: kopējais lugas personāžu skaits 13, no tiem – 7 sieviešu, 6 vīriešu lomas. Jauniešu lomas- 3, divas no tām meitenēm- galvenās mīlētājas..

Tēma: Sena Lielvārdes leģenda par mīlestību un nesatikšanos.

Sižets:  nabadzīga meitene mīl pārtikušas, labas izcelsmes vācu ģimenes puisi. Puiša ģimene izvēlas citu iecerēto dēlam un  dara visu, lai jaunieši nesatiktos. It kā labu nodomu vadīti.

Norises vieta(s):  mežs, tirgus, pārtikušās ģimenes istaba, soda izpildes (sadedzināšana uz sārta) vieta.

Norises laiks: 17.gs.

Luga uzrakstīta: ~2014.g. (kā diplomdarbs, beidzot dramaturģijas kursus).

Luga iestudēta: Lielvārdes teātrī 2016.g. Lugas melodiju autore izrādei – arī I.Tālmane “..tās nošu rakstā palīdzējis pierakstīt Guntars Bernāts – kādreizējais kora “Lāčplēsis” diriģents. Tālāk pie dziesmu aranžēšanas un fonogrammu ierakstīšanas ķērās lielvārdietis Modris Krūmiņš. Viņš dziesmas arī pielāgoja aktieru balsīm. Lielvārdietis Raimods Graudiņš dziesmu fonogrammu pārveidojis atbilstoši 17. gadsimta noskaņām. ” (No lielvarde.lv)

Autores kontaktinformācija: inese.talmane@inbox.lv

Lugas “Pēdējie romantiķi” apraksts

Autors: Egils Šņore

Apjoms: luga piecos laika nogriežņos ar vienu starpbrīdi.

Žanrs: drāma.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 6 (3 galvenās: 2 vīriešu un 1 sieviešu loma un 3 epizodiskās: 2 sieviešu un 1 vīriešu loma).

Sižets: trīs radošas ievirzes cilvēki dodas prom no pilsētas uz laukiem – strādāt nelielā skoliņā par skolotājiem. Abi vīrieši ir draugi un abiem ir simpātijas, jūtas pret šo sievieti. Veidojas savdabīgas mīlas trījstūra attiecības mācību gada garumā. Attiecības, kurās draudzībai un ideālismam ir lielāka nozīme nekā fiziskai mīlestībai.

Luga uzrakstīta: 1996.g.

Pirmiestudējums: Rīgas Latviešu biedrības ciklā “Jaunāko lugu lasījumi”.

Kā lugu izlasīt: kontaktējoties ar autoru – egilssnore@inbox.lv vai lugu izlasē “Latviešu ballīte” (2001).

Lugas apraksts vācu valodā: Die letzten Romantiker  (1996). Drei schopferisch gesinnte Menschen – zwei Manner un eine Frau – begeben sich von der Stadt Riga auf das Land, um dort als Dorflehrer zu arbeiten. Die beiden Manner sind befreundet und teilen ihre Gefuhle fur die Frau. Es entwickelt sich eine eigenartige Dreieckbeziehung uber die Dauer eines Schuljahres. Eine Beziehung, in der Freundschaft und idealismus eine wichtige Rolle spielen als korperliche Liebe.

Funf Zeitabschnitte, mit einer Pause.