Luga “Paši pūta, paši dega”

Luga sākas ar bērēm, beidzas ar kāzām… Tam pa vidu notikumi, sadzīve tenkas un dažādie laucinieku raksturi.

Autors: Pauls Putniņš.

Žanrs: tautas luga.

Auditorija: pieaugušie.

Apjoms: 91 grāmatas lpp.

Lomu skaits: 13 sieviešu lomas, 17 vīriešu lomas un vairākas epizodiskas lomas.

Norises laiks un vieta: padomju laiks, kolhozs.

Luga iestudēta: 1. reizi – Nacionālajā teātrī 1972.g., vēlāk- Lielvārdes pensionāru biedrības senioru teātrī 2015.g., Sēlpils amatierteātrī 2018.g. u.c.

Luga uzrakstīta: 1967.g.

Luga publicēta: 1975.g. autora lugu krājumā.

Lugas teksts: pieejams šeit.

Autortiesības: autors ir AKKA/LAA pārstāvēto autoru sarakstā (2020).

Luga “Liepas pie baznīcas”

Svētdienas rīts. Pie baznīcas zied liepas, to smarža apņem it visu. Pie baznīcas, uz kūjiņas balstīdamās, pienāk Anna. Viņa nosēžas uz baznīcas trepītēm un redz, kāda dzīve un kādu raksturu cilvēki mīt šajā pilsētiņā…

Autore: Anita Grīniece

Apjoms: 10 lpp.

 Žanrs: liriska  drāma.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 8 (4 sievietes un 4 vīrieši).

Norises vieta: baznīcas ārpuse kādā mazpilsētā.

Norises laiks: mūsdienas.

Tēma: piedošana, līdzjūtība, sapratne.

Luga uzrakstīta: 2007.g.

Lugas iestudējumi:
Svitenes amatierteātrī 2015.g. , Pociema amatierteātris 2016.g., Diakonijas centra iestudējums 2019.g., , Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama amatierteātrī “Atspulgs”, Jaunpils novada Viesatu amatierteātrī 2017.g. u.c.

Lugas teksts: http://www.anitagriniece.com/liepaspiebaznicas.doc

Kontaktinformācija:  http://anitagriniece.com/kontakti.html

Foto no lugas autores arhīva.

Darba izmantošana: jāsazinās ar autori. Autorei ir sadarbības līgums ar AKKA/LAA. Lugas iestudēšanas gadījumā, nepieciešama licence.