Lugas “Lāčplēsis” apraksts

Luga uzrakstīta pēc slavenā Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” motīviem.

Autors: Laimonis Purs.

Apjoms: 27 grāmatas lpp.

Lugas veids: leļļu luga.

Lomu skaits: 10 vīriešu, 6 sieviešu lomas, kā arī epizodiskas kalpu, krustnešu, mūķeņu un raganu lomas. Vairākas lomas var spēlēt vieni un tie paši aktieri.

Norises vieta: mežs, pils, pie ozola, kuģis u.c..

Luga iestudēta: 1968.g.

Luga pieejama: pubicēta (no 450.-477. lpp) L.Pura grāmatā “Gaismēnas”.

Autortiesības: L.Purs ir AKKA/LAA pārstāvēto autoru sarakstā.

Luga “Postītājs”

Karš un deportācijas izpostījis daudzu latviešu ģimenes, taču ne mazāk postošas ir pašu cilvēku kaislības… Otrs lugas nosaukums – “Par meliem un to piedošanu”.

Autors: Raimonds Staprāns.

Žanrs: romantiska drāma.

Apjoms: 15 ainas, 65 lpp A4.

Auditorija: pieaugušajiem.

Iedvesmas avots: patiess likteņstāsts (rakstnieces Skaidrītes Gailītes proza).

Lomu skaits: 6 (3 sievietes, 3 vīrieši, viena no sieviešu lomām mazāk svarīga).

Norises vieta: mežsarga mājā vai Liepājā vai arī vietējās izpildkomitejas birojā.

Norises laiks: 1949. gada pavasarī, deportāciju laikā.

Tēma: Meli un to piedošana. Karš un kaislības – kā cilvēku likteņu postītāji…

Sižets: Kāda latviešu sieviete- Lāsma- sieva un māte- uzsāk tuvas attiecības ar čekas pilnvaroto Juriju – kādu Krievijas latvieti.  Tas, saprotams, nepatīk ne viņas vīram Valdim, kas ir kādreizējais aizsargu priekšnieks, un vīra brālim Kazimiram, kas ir amnestēts mežabrālis. Darbību saasina tas, ka notikumi risinās laikā, kad notiek deportācijas – arī čekas pilnvarotais var izlemt, kuri būs izsūtāmo sarakstā un kuri ne.  No saraksta tiek izsvītroti Lāsmas radi, taču ne Lāsmas draudzenes Gaidas radi. Tā kā Gaida izpalīdz Jurijam, viņas radus tomēr svītro, to vietā viņa ierosina ierakstīt Lāsmas māsas ģimeni, jo citu ar aizsargiem saistīto šajā apkārtnē nav. Gaida par māsas ģimenes gaidāmo likteni izpļāpā Lāsmai, piekodinot, ka viņa to nevienam nedrīkt teikt. Lāsma izsmisumā to tomēr izstāsta Jurijam, cerot uz pozitīvu risinājumu. Taču – nekā… Pēc tam viņu sagaida vēl viens trieciens- pēc Jurija ziņojuma apcietina un nošauj vīra brāli. Jurijs attaisnojas ar to, ka Kazmirs ir nodevis savus biedrus- mežabrāļus.  Protams, sava nozīme bija arī Kazimira draudiem  Jurijam – lai liek mierā viņa brāļa sievu. Lāsma un Valdis vienojas par šķiršanos, taču, kad viņa ierodas par to paziņot Jurijam, izrādās, ka viņam ir cita līgava. Arī Gaidai Jurijs sagatavo nepatīkamu ziņu- ka viņas radi tomēr tiks izsūtīti…

Luga publicēta: Jaunā Gaita nr. 229, jūnijs 2002

Lugas teksts: http://www.zagarins.net/jg/jg229/JG229-230_Staprans.htm

Kontaktinformācija: lai lugu iestudētu vai citādi izmantotu, jāsazinās ar I.Staprāns – Ilona.staprans@ucsf.edu

Papildinformācija: https://berelis.wordpress.com/2004/08/01/pec-visiem-iem-notikumiem-man-latvija-palikusi-talaka-saruna-ar-raimondu-stapranu/

Luga “Velna sirds”

Luga bērniem pēc latviešu tautas pasaku motīviem.

Autore: Baiba Jukņēviča.

Auditorija: bērni.

Apjoms: 20 lpp.

Lomu skaits: 11 (5 sieviešu/meiteņu lomas, 5 vīriešu/puišu lomas, Teicējam dzimums nav tik būtisks).

Norises vieta: pļava.

Luga iestudēta:

Lugas teksts: sadaļa bērniem http://baibajuknevica.lv/dailrade/ , kā arī autores bērnu lugu krājumā (2016).

Autores kontaktinformācija: http://baibajuknevica.lv/

Lugas “Saldu ēdu, saldu dzēru” apraksts

Luga pēc tautas teiku motīviem. Cūku ganiņš ganīdams pilskalnā  savu ganāmpulku atrod ieeju pazemē.  Kā tikai visa tur nav! Krietni pieēdies ganiņš nolemj turēt atradumu noslēpumā, bet atkal jau uzrodas pats nelabais.

Autors:  Ināra Šteinberga.

Apjoms:  10 A4 izmēra lpp. Izrādes ilgums apm. 30-40 min.

Auditorija:  bērni, skolēni, jaunieši.

Lomu skaits: 2 sieviešu lomas, 2 vīriešu lomas (2 no tiem bērns- ganuzēns), vairākas dzīvnieku lomas, arī kalpu sievas – pēc vajadzības. Kopā nepieciešami vairāk nekā 8 aktieri.

Darbības vietas:  pilskalns.

Norises laiks: senatne.

Luga uzrakstīta: 2018.gadā.

Kā iegūt lugas tekstu:  sazinoties ar autori: tel. 26357585, e-pasts: inara48@inbox.lv, vai e-pasts: steinberga.inara@gmail.com

Luga atrodama I. Šteinbergas grāmatā “Es spēlēšu teātri” 4. grāmata 1.daļa.

Iestudēšanas nosacījumi:    obligāti jāpaziņo  autorei ja luga tiks iestudēta, publicēta utt. Iestudējot lugu,  obligāti uz afišām,  kā arī, aizpildot anketas (skatēm), pie lugas nosaukuma ir jābūt autores vārdam un uzvārdam.  Par uzaicinājumu uz pirmizrādi autore priecāsies, bet tas nav obligāti. Autorei ir saistības ar AKKA/LAA.

Lugas “Limbaži tiek pie vārda” apraksts

Pilsētas tirgū  iet vaļā tirgošanās.  Pēkšņi atskan saucieni, ka tuvojas sveši kuģi.  Tagad tik jāuzmanās, ka nepasaka pilsētas vārdu, citādi… Kā notika, kā ne, bet pilsēta ieguva pavisam citu vārdu.

Luga veidota pēc Latviešu tautas teikas motīviem.

Autors:  Ināra Šteinberga.

Apjoms: 4  A4 izmēra lapas. Izrādes ilgums apm.15-20 min.

Žanrs:  jautra luga.

Auditorija:  bērni, skolēni, jaunieši.

Lomu skaits: kopējais lugas personāžu skaits ir 7+ (6 vīrieši, no kuriem viens pusaudzis un 1 sievietes loma), kā arī pilsētas iedzīvotāji.

Darbības vietas:  pilsētas tirgus laukums.

Norises laiks: senatne.

Luga uzrakstīta: 2018.gadā.

Kā iegūt lugas tekstu:  sazinoties ar autori: tel. 26357585, e-pasts: inara48@inbox.lv, vai e-pasts: steinberga.inara@gmail.com

Luga atrodama I. Šteinbergas grāmatā “Es spēlēšu teātri” 4. grāmata 1.daļa. 

Iestudēšanas nosacījumi: obligāti jāpaziņo  autorei, ja luga tiks iestudēta, publicēta utt. Iestudējot lugu, obligāti uz afišām,  kā arī aizpildot anketas (skatēm), pie lugas nosaukuma ir jābūt autores vārdam un uzvārdam.  Par uzaicinājumu uz pirmizrādi autore priecāsies, bet tas nav obligāti. Autorei ir saistības ar AKKA/LAA.

Saruna ar Daini Grīnvaldu par kultūrpolitiku Latvijā un pasaulē

Dainis Grīnvalds – foto no Ināras Šteinbergas arhīva.

Līdz šim nekur nepublicēta Elvīras Blomas intervija (2010) ar dramaturgu un projektu vadītāju Daini Grīnvaldu (1950-2013). Ierakstīta diktofonā viņas bakalaura darbam.
E.Bloma: “..viņš runā viens pats, jo visus manus iespējamos jautājumus viņš veiksmīgi iepina savā monologā, un tas mani arī nošokēja”.

Teksts publicēts bez saīsināšanas, izņemot tos gadījumus, kad konkrētas personas varētu apvainoties – tad lietoti iniciāļi.

Dainis Grīnvalds: “Līdz kādiem 80./90.gadiem bija uzskats, ka dramaturgs rada kaut kādu skaidru vērtību un teātris to iemieso. Sākot ar 60ajiem, teātrī noteicošais ir režisors, pirms tam vairāk uzmanība autoram, aktieriem. 80ajos veica daudz mērķtiecīgu darbību, kur dramaturgs, tāpat kā kino dramaturgs, gāja iekšā radošajā procesā un sākās sadarbība starp autoru un teātri. Tolaik nedrīkstēja neko runāt, kas nav LITā apstiprināts, LITs –  tas bija cenzūras orgāns tā, ka tev ir trīs identiski eksemplāri, viens ir LITā, viens teātrī, viens paliek autoram, un tur ir zīmogs, tur nekādu improvizāciju nevarēja būt. Režisors varēja kaut ko īsināt, bet rakstīt klāt gan neko nevarēja, tā kā visi spēlēja pauzēs, tāpēc lika iekšā dziesmas, kuras tika cenzētas atkal atsevišķi. Nu, viss kas jau tika darīts, bet principā kultūrpolitika bija finansiālais uzstādījums, ka ja ir LIT zīmogs, tad ir automātiska samaksa, tāpēc, ka neko nevarēja litēt, kamēr luga nebija nopirkta. Tas bija viens paralēls process. Autors jebkurā gadījumā saņēma autoratlīdzību, ja viņš tam bija izgājis cauri. Turklāt nauda nenāca no teātra, nauda nāca no Kultūras ministrijas. Tur bija apmēram 50 000 rubļu gadā lugu iepirkšanai, gan tulkojumi, gan oriģināli, tātad autortiesības tika atmaksātas, tā bija konkrēta kultūrpolitika.

Neatkarības laikā, kad teātriem naudas nebija, tika pateikts, ka teātrim luga jāpērk. Tas nozīmē, ka noslēdz līgumu par lugas iestudēšanu, tā summa kapitālisma apstākļos ir atkarīga no vienošanās, sākot no viena lata līdz simts tūkstošiem, otra summa ir noteikts procents no ienākumiem, kurš noteikts caur autortiesību aģentūru. Izcīnīja 14%, līdz tam bija 6%. Tātad teātrim jāmaksā dubulti, tas nekur Eiropā vairs nestrādā, bet Latvijā tas joprojām ir spēkā – jāmaksā par tiesībām iestudēt un vēl procenti. Līdz ar to tā summa ir tiešām ievērojama, situācijā, kad aktieriem algas bija tādas, kas nenodrošināja par iztikas minimumu, tad protams, ka tas nenotika, un tad jau sākās tas, ka studēja visu ko tikai ne latviešu dramaturģiju (kur ir jāmaksā nenovēršami) ar ārkārtīgi retiem izņēmumiem – tām lugām, kas var garantēt kasi, kā teiksim tie Zālītes gabali, kas vēl ir pietiekoši labi pārdodami. Tā lūk, bet jau tanī brīdī kultūrpolitikas kā tādas nebija. Teorētiski kultūrpolitiskajam modelim būtu jābūt vērstam uz to, lai valsts nosegtu teātrim vienu no šiem maksājumiem, ja tā stingri ņem. Vai nu to, kas ir tas primārais, kas bija padomju laikā no kultūras ministrijas, vai to otru. Pat visbagātākajās valstīs ir atstājuši tikai vienu.

Zviedrijas modelī autors slēdz līgumu par to, ka teātris var 20 – 30 izrādes nospēlēt, teātris aprēķina, cik viņš teorētiski varētu ieņemt, līdz ar to viņš pasaka to summu, cik viņš ir ar mieru maksāt par šo darbu tad, ja viņi var vienoties. Tādā gadījumā autors nāk ar ideju, tā kā tu gribi rakstīt par Dionīsu, tu izstāsti apmēram kā tu to redzi, teātris saka okei, mums tas patīk, mēs tur uzliksim īstus vīnogulājus un tur plikas meitenes skraidīs, un viss notiks, mēs gribam šito taisīt, un noslēdz līgumu, tev samaksā uzreiz trešo daļu, nu tā summa ir apmēram vidēji Eiropas summa ir 750 000 eiro par lugu, tātad 250 000 eiro, nodokļi nāk nost, un tad to tu dabū. Tu aizej mājās un uzraksti apmēram 10 lappuses, tās tu atnes uz teātri,  teātris tagad lasa un saka, ka – jā tas ir tā kā mēs gribējām, bet vajag vēl tur kādus plikus zēnus un vēl kaut ko, tad jūs pastrīdieties ko tad tur var, ko nevar, okei, viņš saka, tas mūs apmierina, mēs tev ticam, tu mūs piemānījusi neesi, nu tad vēl trešo daļu. Tagad tev jau 5 tūkstoši ir samaksāti, tu ej mājās, lugu pabeidz kāda viņa ir, tad nes uz teātri, teātris saka:  fināls mums nepatīk, varbūt tu to vēl vari pārtaisīt. Tad tu pārtaisi, tagad viss ir kārtībā, tu dabū vēl 250 000 eiro, un viss. Tas darbs ir beidzies un tu meklē nākošo teātri, bet viņi ir dabūjuši lugu, 20 reizes drīkst nospēlēt, neko tev nemaksājot, pēc tām 20 reizēm redz, kas notiek.  Ja redz, ka var spēlēt vēl, slēdz jaunu līgumu izejot no tā, kādi ir ienākumi un viss nostrādā.

Norvēģijas modelis – ir tieši tas pats apmēram, bet tur ir tā, ka … Tas modelis – trīs maksājumi ir standarts, tas ir visās civilizētās valstīs, bet viņiem tā summa nav noteikta.

Tad ir trešais variants – Somijas, tur ir milzīgs valsts atbalsts, jo Somijā uzskata, ka nacionālā kultūra ir nacionālā identitāte, un vispār tur nespiež roku cilvēkam, kurš nelasa somu grāmatas un neskatās somu izrādes. Tur ir savādāk, tā, ka ir tā saucamā valsts subsīdija, to arī Krievija ir pārņēmusi, bet viņa ir īpatnēja. Vismaz Krievijā – arī ir milzīga summa un visi teātri iesniedz savus projektus centralizēti Kultūras ministrijai, kura skatās. Ir kaut kāda ekspertu komisija, kas iestājas par to, lai tieši šīs lugas tiktu uzvestas. Tālāk Somijas modelis ir drusku atšķirīgs, tas ir tāds – mēs paskatīsimies, ja labi uzvedīsieties, naudu dabūsiet. Un tā arī ir, kad viņi ir uzveduši izrādi, tad apskatās tā komisija, ja viņiem šķiet, ka tas ir tā nacionāli pareizā virzienā, tad viņi dabū to visu naudu atpakaļ, un līdz ar to viņi arī ir ieinteresēti. Redz, te ir tomēr tas kvalitātes kritērijs. Krievijā maksā uz priekšu, Somijā pēc tam. Tāpat somi izdod grāmatas, viņi atmaksā to naudu pēc tam.  Plus vēl, protams, Somijā ir stipendijas.

Vācijas modelis ir savādāks. Vācijā eksistē tā saucamais teātra dramaturgs, tas ir cilvēks kas pārzina dramaturģijas tehniku, teoriju, orientējas aktiermākslā, orientējas režijā, viņam speciāla augstskolas izglītība, tāda universāla, bet viņš nav pats radošs dramaturgs, varbūt ne tik ļoti, viņš var būt, bet var arī nebūt. Viņš vismaz pārzina drēbi, un darbojas tieši kā starpnieks. Dramaturgs vācu izpratnē ir tieši šis cilvēks, tas nav lugu autors, bet tieši šis starpnieks. Viņš strādā pie klasikas pie jebkā, ja teātris kaut ko paņem tad viņš uzreiz ir tas, kas sēž ar visos mēģinājumos, redz kas kāpēc izdodas, kas tur ir atbilstošs aktieriem, kas neatbilst šai konkrētai trupai un tad viņš palīdz atrast kopīgo valodu, nu, tā arī ir pieeja. Es esmu par to runājis, es esmu mēģinājis to teikt, ka varētu izveidot šādu posteni, tas būtu ļoti loģiski Latvijas situācijā, piemēram tādu Leldi Stumbri vai Egīlu Šņori, kas ir spožs adaptētājs, vienkārši viņam maksāt kaut vai apkopējas algas līmenī, bet lai viņš tur ir tai teātrī un lai viņš palīdz, bet uz to man dabīgi Kultūras ministrija atbildējusi vienmēr, ka mums tas neinteresē, tas teātra izlemšanai, mēs vispār nenodarbojamies ar kultūrpolitiku, mēs tikai vai nu sadalām naudu vai statistiku apkopojam, vai izstrādājam programmas, kuras noteikti netiks realizētas. Nu tā, līdz ar to tas nav, bet tas būtu variants. Ir mēģināts it kā katrs no šiem variantiem ir kaut kad… Nē, nu, teiksim, to likumu neviens neaiztiek un it kā no vienas puses ar teātrus tas apmierina, jo tad, kad teātris šādā veidā kā Alvis Hermanis sāka savu karjeru, nu, apgroza diezgan ievērojamas summas, ja pierēķina, jo viņš var uzrakstīt jebkādu summu par to primāro līgumu, gan jebkādu summu par tiem procentiem, ja teātris kaut ko tulko viņš var uzrakstīt atkal ļoti lielas summas, tā summa paliek teātrī, ar to viņi var izrīkoties kā viņi grib, visi ir savējie un sapratīs viens otru, līdz ar to viņiem nemaz nevajag, viņi ir apmierināti. Pavisam cita lieta, ja tur ienāk cilvēks no malas. Līdz ar to šis netiks mainīts, es esmu par to runājis un protams, un mēs tur esam rakstījuši vēstules un visādas akcijas, par to, lai atrod kādu no šiem modeļiem, bet tas nenotiks Latvijā. Tālāk variants ir par to valsts atbalsta sistēmu, sākotnēji bija tā murgainā ideja rīkot tos festivālus. Nu, labi, tam, protams, nauda atradīsies, tas ir pompozs pasākums, sabrauks ārzemnieki, nu tikai būs. Labi par to nerunāsim, bet nu, kad to festivālu sarīkoja, kad nu bija 21 izrāde līdz 60 izrādes, gan amatieri, gan profesionāļi, bija iestudējumi kaut kādi neticamā veidā, to visi skatījās, vērtēja, visa tā šļura bija. Nu, redzēja, ka vispār jau kaut kas notiek pēkšņi. Nobrīnījās un tad izdomāja ļoti labu lietu – Kultūras ministrijas mērķprogrammu teātriem, tas jau tieši attiecās uz tā saucamo kultūrpolitiku. Mērķprogramma bija tāda, kad bija 48 000 teātriem, kas iestudēs latviešu dramaturģiju – 40 000 teātriem, 8 000 autoru stipendijām. Bet tur bija viena īpatnība tai mērķprogrammai, ka Kultūras ministrija nosauks piecus ekspertus, kuriem iesniegs šos projektus/ieceres, tad viņi sadalīs šo naudu, un tad jau redzēs kas notiek. Bet kas notika. Pirmkārt, protams, tās ieceres iesniedza, prasīja tās stipendijas, visiem likās tai brīdī, ka tas šausmīgi daudz, ko nu viņiem dos. Tās ieceres bija domātas nesaistītas atkal ar teātriem, kas varbūt bija kļūdaini. Otrkārt, nevarēja nekā izveidot to komisiju, visi tur savā starpā saplēsās, vai ne, un finālā uzmocīja kaut ko, bet tālāk tas viss kā jebkura naudas apgrozība ir saistīta ar lieliem papīriem. I.K., kas strādāja Kultūras ministrijā, negribēja ar to visu ķēpāties, tā nebija vienīgā, tur vēl bija bērnu izrāžu iestudēšanas programma, tur vēl citas, viņa negribēja. Līdz ar to beidzās ar to, ka visi teica – neviens jau neko nevar uzrakstīt, neviens neko neuzrakstīs, beigās sadalīja no tiem 8 tūkstošiem 3 300, 5 000 palika pāri, tos atdeva vēl teātriem, bet teātriem, redz,  nebija tai programmā ierakstīts, ka tai jābūt ir šodienas dramaturģijai, bija rakstīts – latviešu dramaturģija. Automātiski teātris sasniedza Raini, Blaumani, vēl nezinko un ar to brīdi sākās desmit gadus ilgušais klasikas bums, jo pēkšņi teātri redzēja, ka iestudējot klasiku, kur nav jāmaksā autortiesības, kur viņi dabū vēl šo papildu naudu, kur tomēr ir kaut kāda garantēta skolēnu auditorija, jo kaut kādi skolotāji varbūt, ka uz to arī vedīs bērnus, gribētāji skatīties atradīsies – aizgāja šis vilnis. Būtībā viss šis fināls bija tāds, ka tika izdarīts maksimāli viss, lai sagrautu vēl palikušo. Pēc tam izdarīja vēl interesantāk. Tā kā I.K. negribēja to menedžēt, tas bija trešais gads laikam, tad ceturtā gadā atdeva to programmu kultūrkapitālam, un kultūrkapitāls paskatījās un saprata vienu ļoti labu lietu – nu, kāpēc viņiem piešķirt teātra nozares naudu, kuras vienmēr nepietiek, tur Čehovam vai Māterlinkam un visādiem ārzemniekiem, nu, gribas sniegt tiem ārzemniekiem, bet tā kā mēs to korekti nevaram darīt, mums kaut kas jādod arī latviešiem, bet tā kā mums ir mērķprogramma, tad dosim latviešiem tikai no šīs mērķprogrammas. Kas notika, nepiešķīra kārtējos konkursos, kur tomēr ap 60 000 dala, bet visu to – uz šo naudu. Tad tur sākās peripetijas ar kultūrkapitālu, tad tur samazināja, tad tur vispār bija tikai viens konkurss, tad bija divi divreiz gadā, bet viņš faktiski bija vienreiz un toreiz arī tai pirmajā liktenīgajā gadā bija tikai viens, tad viņi vēl samazināja, kad uztaisīja mērķprogrammu neatkarīgajiem teātriem, nu, vispār, nu, darīja … Viss tas gāja mazumā. To es varētu par katru gadu stāstīt, tur katru gadu bija savs stāsts, bet neviens no tiem nebija veiksmīgs. Vienīgais veiksmes stāsts objektīvi, ko varētu pirmo reizi visā Latvijas vēsturē uzskatīt par kultūrpolitiku, nu, tādu nopietnu, ir – es te vispār neskaru amatierus, tas ir atkal pavisam cits stāsts, bet ja runājam tikai par profesionālajiem, tad tas bija tas astotais gads, kas jau uz tevi takā attiecas, kad pēkšņi izdomāja, beidzot, nu, beidzot pēc šausmīgiem skandāliem un runām un visa kā, beidzot apjēdza. Arī tas ir fakts, ka nu visa klasika pa to laiku jau bija iestudēta, nebija vairs ko, nemaz tik daudz viņas nav. Tad beidzot izdevās uztaisīt (Lauris Gundars drusku palīdzēja), ka tā nauda attiecas tikai uz dzīvajiem autoriem, neattiecas uz klasiku. Tad izdarīja vēl ļoti pareizo gājienu, to ka šī nauda attiecas tikai uz sadarbības projektiem, respektīvi to projektu varēja iesniegt nevis autors, nevis teātris, vispār ignorējot autoru, bet tikai kopā autors ar teātri par kaut kādu sadarbības konkrētu projektu, protams, tur bija vesela rinda mīnusu – tas, ka tur bija faktiski tikai pāris nedēļas laika, viss tika izlemts drausmīgā steigā un tamlīdzīgi. Daži zināja, daži nezināja savlaicīgi, bet es ar tur diezgan piestrādāju. Piemēram, es zinu, ka man  izdevās Ābeli savest kopā ar Ķimeli, bez manis tas nebūtu noticis, viņas ne viena, ne otra nezināja, ka tāds projekts, tāda iespēja ir. Vēl tur vienu otru man izdevās uzmenedžēt. Viens otrs arī paši, bet jebkurā gadījumā visi teātri redzēja, ka tā ir iespēja, veids, kā teātris varēja nomaksāt to primāro atlīdzību, iesniedza projektu, nu tad autoram jau bija diezgan ievērojama summa. Piemēram, Liepāja izdarīja drausmīgi nekorekti – vecu Stumbres lugu iztaisīja par jaunu projektu, kaut gan 20 gadu veca luga, bet, lai nebūtu jāmaksā autoratlīdzība, viņai samaksāja tos 2,5 tūkstošus it kā par to, ka viņa ir rakstījusi, kaut gan faktiski viņa jau bija sen uzrakstīta. Bet vismaz notika lieta, viņi uztaisīja, dabīgi izgāza to izrādi (to pašu “Garo danci” nelaimīgo, dramaturgu teātris varbūt labāk pat uztaisīja, nu, nezinu, bet katrā ziņā tas ir ļoti grūts darbs). Nu, labi, tas ir cits stāsts, jebkurā gadījumā tas nostrādāja, diezgan daudz interesanti projekti tapa, būtībā … Kā tu saproti,  krīzē tas bija pats pirmais, kas tika likvidēts, tagad vairs vispār nav šitās mērķprogrammas, vispār neviens nezina, un tas viss ir beidzies. Būtībā tā īsti nesācies, jo tikai tad, ja šī pieredze būtu tā īsti apkopota un būtu redzams, kas tur ir iznācis, būtu ļoti precīzi redzams, kur ir veiksmes, kur neveiksmes. Piemēram, uz šī rēķina Daugavpils teātris uzrīkoja latgaliešu lugu konkursu, kas vispār kas nebijis – lugas latgaļu valodā, un bija daudz lugu, kaut kādas lugas ar finālā apbalvoja ar ievērojamām prēmijām, daudz lielākām kā jebkad nacionālajā lugu konkursā, bet turpinājuma tam visam nav. Bet nu ir jau viens otrs veiksmīgs projekts. Egīlam Zirnim tika pasūtīta luga, kas vēl joprojām top. Var paņemt sarakstu – tas arī pluss kultūrkapitālam, ka viss ir publiski – tas jau viss ir redzams, un katram tur ir savs stāsts. Tur manējā vēsturiskā luga arī bija šai projektā, nu, manējai vismazākā summa, it kā tas projekts ir realizēts, luga jau ir uzrakstīta, bet teātris viņu vairs nevar iestudēt, jo vienkārši nevar. Ja varēs komerciāli pastāvēt ar kaut kādu izklaidējošu programmu, tad varēs, bet principā nezinu, vai pastāvēs “Kabata” kā teātris, redz kā Poliščuku ar tagad likvidēja, es domāju, ka Eižvertiņa ar nenoturēs savu teātri. Nu tas ir tas īsais kurss vispār. Runājot nopietnā līmenī par kultūrpolitiku, tad vēl nāk klāt visi amatieru teātri, ja runā vispār par dramaturģiju, tad tā jau nav tikai teātra dramaturģija, tā ir kino dramaturģija, tie ir scenāriji lomu spēlēm, dažāda veida projekti sociāli ieinteresēti iebīdīt/ievirzīt teiksim, integrācijas projektu, gan pieaugušo, gan jauniešu, caur teātra paņēmieniem. Amatieriem šīs politikas vispār nav. Par skolu teātriem – nav politikas. Kino ir tas pats stāsts, ja tas režisors reizi 12 gados tiek pie filmēšanas, tad dabīgi, ka viņš pats taisīs scenāriju ar tiem niecīgajiem līdzekļiem, viņš taču nealgos atkal kādu. Es nezinu, nu kāda kultūrpolitika. Tad, kad es H.D. savulaik par to visu runāju, viņa teica – mēs taču esam dziedātāju tauta, na*uj teātri. Tagad Dālderis pasaka to pašu apmēram, mums seši teātri – tas par daudz tik mazai valstij. Igaunijā kultūras ministrija subsidē 27, Lietuvā 48 (tas skaitlis nav precīzs, tagad noteikti ir vairāk). Igaunijā un Lietuvā ir tiešā subsīdija tur nav tāda kultūrkapitāla, pilnīgi cita sponsorēšana.

Kas nākotnē būs – es nezinu, es nevaru tev to pateikt. Nav šobrīd, nu nav, nav … Eksistē viena meitene Kultūras ministrijā, kas ir pieņemta darbā, kas nav vispār speciāliste teātrī, nekad nav vispār zinājusi, neko nav lasījusi, vispār neko nezina. Viņa tur sēž, nu, viņa it kā esot varbūt mūzikas speciāliste, es nezinu, nu, aprobežotība dveš pilnīgi pa gabalu, tā bija tā īstā H.D., nu tā tur ir. Un tas ir viss, vairāk nekā nav. Padomju laikā tur desmit cilvēki sēdēja, divi cilvēki bija tikai kas ar dramaturģiju nodarbojās, neko citu nedarīja, tikai lasīja lugas. Nu, es nezinu, negribas  uzreiz … Nu, ko es tev varu pateikt, kas ir jādara? Nu jādara ir skaidrs, pirmkārt – teātri jāattīsta, būtībā pie pašreizējā modeļa nekas nebūs, te ir jautājums vai vispār ir vajadzīgi teātri, kas kaut ko pasaka, droši vien ka nē – ja mēs esam dziedātāju tauta. Lai kaut ko pateiktu, tas nav tik vienkārši, tādā mazā valstī cerēt, ka reizē komercprojekts būs arī saturiski pilnvērtīgs, nenotiek tā. Redz, ka Zālītei pat neizdodas, nekas tur nesanāk ar visiem lāčiem. Nestrādā šīs spēlītes tādā formā. Ja mēs tiešām noejam līdz pašai dramaturģijai, par dramaturģiju kā tādu jau nav neviena cilvēka, pa visiem šiem gadiem tagad visi ir tā kā samierinājušies, ka es te kaut ko daru. Dažreiz iedod naudu, dažreiz neiedod, es nevienam speciāli dzīvi nesamaitāju, intrigas tā tieši varbūt netaisu.

Kultūras ministrija ar tiem milzīgiem līdzekļiem sacerēja kaut kādu grandiozu koncepciju, to var izlasīt, kā tam visam būtu jābūt, tur ir vesela programma bērniem un jauniešiem, ko divus gadus brīnišķīgi taisīja, izlaida cauri ministru kabinetam tieši vienu dienu pirms krīze sākās, 350 000 bija jābūt, jau pagājušogad, un tas nemaz nav daudz, bet tas ir kaut kas. Par to summu varētu šīs mazās teātra trupas attīstīt.

Mums nav uzstādījums, ka tā ir vērtība mums, ir jābūt saprotamam, kas īsti ir vērtība, tad no tā var sākt uzbūvēt kultūrpolitiku.

Tā, nu, ko vēl. Es tev te stāstu un stāstu, es jau varu par to runāt, bet vispār nezinu, ko tur… Es nevaru saprast, kādēļ tev šitais jautājums vispār … Nodarbojoties ar saviem apcerējumiem par to – kādai nu jāizskatās pareizai lugai … Nu, uz priekšu. Nu, tā jau ir, kur sākās literatūras teorija, nu … Es nezinu.

Kultūrpolitika sākās tur, kur ir skaidri definēta naudas plūsma, to tu tā varētu ierakstīt, tas mums kaut kā nav saprotams. Kultūrpolitika nav ierēķini, nav kaut kādas deklarācijas valdībā. Vari izlasīt kultūras ministrijas mājas lapā, trīs stratēģijas tur ir rakstīts, bet tā nav kultūrpolitika, tās ir deklarācijas, kaut kādas abstraktas, tam neseko darbi.

Nu, visi te gaida to Raini jauno, bet Rainis dzima ļoti skaidros vēsturiskos apstākļos. Bija vajadzīgs cilvēks, kas pasaka, ko darīt, tāds cilvēks, kas pateiks ko darīt tautai, nu, tāda nav, vienkārši pēc definīcijas nevar būt 21.gs. Jebkurā gadījumā, jebkurš mākslinieciskais atklājums būs derīgs tikai kādam ierobežotam segmentam. Tas jau ir tas princips, tu saproti, es nezinu, vai es tev esmu šito teicis, bet man pašam bija šoks, ka es nebiju aizdomājies līdz tam, tāpēc bija vērts aizbraukt uz Zviedriju. Tur bija tāda ziemeļu kultūras padome, viņi sarīkoja radošo savienību tikšanos, kaut kā nejauši gadījās man tur aizbraukt, pa viņu naudu, protams. Pirmo un es ceru, ka pēdējo reizi bija jālasa referāts angļu valodā. Tur uzstājās bijušais Zviedrijas izglītības ministrs, viņš vienkāršu lietu definēja, viņš teica tā – redz, ka principā mēs esam ziemeļvalsts, bet mēs fundamentāli atšķiramies.  Noliekam pretī Dāniju un Zviedriju, Norvēģiju un Somiju, ar ko mēs atšķiramies. Ar to, ka tās ir valstis ar vecām impēriskām ambīcijām, jo dāņi tur ap 1612/15 gadu, kad zviedri viņiem sadeva riktīgi pa purnu, tad dāņiem aprima šīs ambīcijas, tad bija veselu gadsimtu, pat drusku vairāk, grandiozās Zviedrijas ambīcijas, kas gribēja būt lielvalsts. Tad viņi arī dabūja no krieviem pa purnu, viņi aprima, bet jebkurā gadījumā viņiem bija ārkārtīgi spēcīgas karaliskās tradīcijas, un māksla līdz ar to šāda tipa valstīs bija labi apmaksāta, bet kalpoja valdošai šķirai, kas bija bagātāka. Līdz ar to tai brīdī, kad aprima šīs ambīcijas, tad naids vērsās ne tikai pret karali, bet arī pret mākslu. Līdz ar to, tad kad radās jaunā buržuāzija (tas, kas Latvijā notiek) viņi principā bija pret mākslu, tas jau ir redzams – mūsu jaunā buržuāzija automātiski izmet mākslu ārā reizē ar padomju mantojumu. Tad nāca modē mākslinieks, kas ir badā, mirst, kas ir atstumtais, homoseksuāls un naidīgs visai pasaulei. Ar visu šito izstumtā sindromu viņi izveidoja modeli, ka mākslinieks ir brīvs cilvēks, viņš ir garīgi brīvs. Tad, kad sākās pilsoniskās sabiedrības demokratizācija, tad izveidojās izjūta, ka vērtība ir šī cilvēka garīgā atbrīvošanās. Protams nav jābūt ekstrēmam, tā kā mūsu Kunnoss vai Melgalvs, kas nodzērās un kā saka, nepieņēma sabiedrību kā sugu, bet viņi principā apliecināja šo savu neierobežoto brīvību. Tai brīdī, kad pēkšņi sabiedrība, un to jau var darīt ne tikai caur pašiznīcināšanos, brīvību var apliecināt arī citādākā veidā, tad, kad sabiedrība saprot, ka viņai ir jāmaksā par to, lai būtu tie cilvēki, kas meklē tās robežas, garīgās brīvības robežas. Prioritāte nav šīs valstiskās ambīcijas, bet gan tas, ka mēs esam brīvu cilvēku valsts, valsts, kurā cilvēks var savu garīgo brīvību realizēt. Vēsturiski pilnīgi cits ceļš Norvēģijā un Somijā, kur bija nacionālā kustība, nacionālā identitāte. Mūsu māksla neapšaubāmi tāda bija padomju laikā, mums bija orientācija uz nacionālo. Kultūra, māksla bija vērtīga tādēļ, ka tā bija nacionālās identitātes zīme, tas bija skaidrs, to nevienam nebija jāapspriež. Te, protams, ir risks, jo nacionālā identitāte ir viens solis līdz nacionālajam pārākumam, Latvijas situācijā tas pārākums bija ārkārtīgi bīstams, jo te tiešām ir tā krievu problēma un vēl visu laiku viņa gaisā virmo. Novest līdz nacionāliem konfliktiem, līdz visādiem Serbijas variantiem, nevienam tas nav vajadzīgs. Brīvi cilvēki mums arī nav vajadzīgi, jo tie nepakļausies lielveikalu diktātam, savukārt nacionāli noskaņoti cilvēki mums  nav vajadzīgi, jo tie izprovocēs stulbus konfliktus un spridzinās to pieminekli slaveno, par ko neviens, starpcitu, tā arī nav uzrakstījis, ar ko tad tas beidzās. Tas mums vēl mazāk nav vajadzīgs, un līdz ar to labāk, ka vispār nav un mēs nekad neesam definējuši, kam mums vispār ir vajadzīga kultūra, un ja mēs to neesam izdarījuši, kāda var būt kultūrpolitika. Bet to, ka valsts no tā ir baidījusies, es nevaru nosodīt. Meri, kad notika šī transformācija, viņš sev skaidri definēja igauņu kultūras misiju, un tāpēc viņiem tā kultūra ir. Ļoti precīzi nobalansēta, nekad nepārkāpa nacionālās pārmērības robežu, bet tai pašā laikā pašcieņas robežu viņi ar nekad nepārkāpa. Viņi neuzdos jautājumu, vai mums tas ir vajadzīgs, viņi skaidri zina, kas ir vajadzīgs.

Ja mums varēja izaudzināt tiešām veselu paaudzi, un tu esi klasisks piemērs, kas teātri dzīvē nav redzējis, kas pusaudža gados nav redzējis profesionālu teātri. Kad Raimonds Pauls ar Šapiro, viņi viens otram vienkārši organiski riebās, un tur varēja tā gadīties, nav nekāds grēks, bet ka tāds Raimonds Pauls nespēj saprast to, ka nevar atstāt tautu bez bērnu un jaunatnes teātra, kur sistemātiski tiek pieradināti nevis pie kaut kādas padziedāšanas vieglprātības, bet arī pie kaut kāda emocionāla pārdzīvojuma un kaut kādas nopietnības izjūtas, kas neapšaubāmi tajā jaunatnes teātrī bija, ka dzīve ir emocionāla pieredze, kas padara to vajadzīgu, to teātri, kas vienkārši ir vajadzīgi šai paaudzei. Nu nav normāli, tagad ir pietiekoši daudzi, nu labi, tev tas ir ielikts gēnos, tu nevari bez tā, bet tas jau nav norma. Lielākais vairums vienkārši nezina, nevajag viņam neko tādu. Ja tagad paskatās vēl, ka biļete maksā 10 lati, pieaugušam, bērnam, 20 lati, lai aizietu uz leļļu teātri, kas būtībā ir absolūti stulbs, šitā te S., kas viņiem tur ir, es viņas lugas esmu lasījis. Vienīgā autore, kas man aizliedza savas lugas izplatīt, tā kā es viņas ielaidu mašīnā, griežamajā, bet tās lugas teātris spēlē, jo viņa mācējusi visu tā pagriezt, ka tikai viņas lugas ir pareizas leļļu teātrim, viņa tur gadiem ir un tas tur notiek. Bet tas viss jau ir sviests. Nevar teikt tā viennozīmīgi par visu repertuāru, bet es nedomāju, ka no šī repertuāra kādam bērnam radīsies sajūta, ka tas viņam ir vajadzīgs, jo viņš tur negūst emocionālu pieredzi. Tur ir didaktika, tur tiek stāstīts, kas ir labi, kas slikti, kā pareizi pāriet ielu, bet tur nav līdzpārdzīvojuma. Kamēr vēl eksistēja jaunatnes teātris, es neatceros, kad es skolā gāju, ka būtu tāda nedēļa, kad nebūtu atnestas uz skolu biļetes. Regulāri bija iespēja pierakstīties uz biļetēm, un tas jau nebija dārgi. Es tā vidēji atceros, ka septiņas, astoņas biļetes vienmēr aizgāja, nekad nebija tā, ka es tur viens sēdētu, bija bariņš.

Pietiks man, man jau apriebies, nu labi vēl šodien tev par prieku. Es nevaru, es vispār nedrīkstu par šitām lietām runāt, es saku, es pats palieku par idiotu, es šitā vēzi dabūšu runādams, nopietni, nu desmit gadus, savas dzīves labākos gadus esmu izķēzījis uz kaut ko, un rezultātus sliktākus pat grūti iedomāties, jo nav nekā.”

 

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz šo mājaslapu obligāta, kā arī jājautā intervētājai: epasts elvira.bloma@gmail.com

2013.gada 27.oktobris

Dainis Grīvalds savā dzimšanas dienā 2012.g. Foto no Ināras Šteinbergas arhīva.

Topogrāfiskā dramaturģija

Raksts radās, iedvesmojoties no Kārļa Vērdiņa raksta “Topogrāfiskā dzeja” virsraksta. Jā, ir arī topogrāfiskās dramaturģija!  Tātad- par lugām, kuru norises vieta ir teiksim tā – aptaustāma.

Atšķirībā no dzejas dramaturģija, tāpat kā proza, var piedāvāt konkrētu stāstu. Vai ejot pa ielu nav kādreiz ienācis prātā, kādi ir šie stāsti, kas dzīvo namos, kuriem ejam garām? Kas norisinājies uz šīs ielas, parkā, ielejā un pagalmā?

Vispirms jau tās ir lugas, kas balstītas senās leģendās, teikās, nostāstos, vēsturiskos notikumos. Tad autoram nav galva jālauza, lai izdomātu dažādus neesošus vietvādus, ja vien tos tekstā nepieciešams minēt. Bet, ja autors izvairīsies minēt konkrētus vietvārdus, atradīsies pētnieki, kas to pateiks visiem priekšā: sižets cēlies no teikas vai leģendas par tādas un tādas vietas notikumu… Piemērus šādai topogrāfiskajai dramaturģijai nav grūti atrast- Raiņa “Indulis un Ārija” (Embūte), Aspazijas “Torņa cēlējs” (Madliena), R.Blaumaiņa “Ugunī” (Alaines jeb Kokneses muiža). Arī Artura Rubeņa Latgales nostāstos balstītās lugas (“Dusma, kas tevi atriebs, kas atmaksās” – Mākoņkalns, Bērzgale), “Jānītis un viņa abi brāļi” (izmantots Bērzgalē dzirdēts nostāsts), “Kur Maltas ūdeņi burbulē” (Maltas krasti), “Ai zaļā i līdaciņa” (Dagdas pils u.c.). Ja runa par nesenāku vēsturi – R.Staprāna “Četras dienas jūnijā” un “Gūsteknis pilī“, kuru darbība risinās Rīgas pilī. Jāpiebilst, ka šādas lugas vilināt vilina, lai tās arī izrāda ne tikai teātra ēkā, bet arī tajās vietās, patiecoties kurām tās tapušas, un tā tas reizēm arī notiek.

Casey Horner
Foto:  Casey Horner / Unsplash.com 

Cits veids. Autors raksta kokrētas pilsētas vai pagasta kolektīvam un, lai piesaistītu potenciālās publikas uzmanību vēl vairāk, kā darbības vietu (vai vienu no tām) izvēlas šo pilsētu vai pagastu. Ir taču interesanti paskatīties pašiem uz sevi, vai ne? Vai uz  kaimiņiem. Vai būt lepniem, ka par mums, par mūsu mājām kaut ko rakstnieks uzrakstījis, un, ja citviet iestudēs, tad par mums vairāk uzzinās. Piemēri: A.Rubeņa “Kirkes kalneņā, pošu Bieržgolā“, Danskovītes lugas, kuru darbība risinās Baltinavā. Protams, ja citi iestudētaji to vēlas un autors ir atsaucīgs, vietvārdi tekstā var tikt samainīti.  Arī tām lugām, kuru darbība risinās visai nekonkrētā pilsētā vai pagastā, ar autora laipnu atļauju režisors var izdarīt nebūtiskas korekcijas tekstā, lai piesaistītu to dzimtajai vietai. Piemēram, lugā “Kā ziemeļmeitas brauca lūkoties” ir teksts par baznīcas izvēli kāzām, un te ir iespēja improvizēt- kāds ir mācītājs: resns, tievs, dzer, nedzer vai par maz naudas prasa…

Saprotams motīvs par labu kādas vietas izvēlei ir lugas autora dzimtā vieta. Tieši tās vēsturi un tagadni viņš/a pārzina vislabāk un tāpēc ietērpj to dramaturģiskā materiālā.  Piemēri: A.Rubeņa “Glums, gļotains un glups” (Maltas krasts).

Jāsecina, ka lugas darbība var norisināties kādā vietā tāpēc, ka tā ir vēsturiska vai leģendāra, vai arī autors, uzrakstot piesaistot lugu kādai ģeogrāfiskai vietai, var mēģināt to šādi padarīt ja ne vēsturisku vai leģendāru, tad populārāku gan.

Saprotu arī tos autorus, kuri rakstot lugas, izvēlas vietvārdus izdomāt, jo minot konkrētu- atradīsies kāda personāža līdzinieks, kurš pamatīgi apvainosies.  Jo- kā tas autors, NEKO par mani nezinot, varēja par mani tā uzrakstīt!

Vairāk par lugu iestudēšanu ārpus teātra – rakstā Vides teātris: teorija un prakse

Kristiāna Štrāle Dreika.

Sens lugu autors, bet mūsdienīgs

Evards Vulfs ir (16.12.1886-14.01.1919, pseidonīmi Puliera Padēls, Odiņš) viens no tiem latviešu rakstniekiem, kas rakstīja arī lugas, turklāt to ir ne mazums – dažāda apjoma, komēdijas un drāmas, oriģināllugas un dramatizējumi. Tās iestudēja gan tikko sarakstītas un iestudē arī šodien – gan amatieru, gan profesionālie teātri.

Domāju – pelnīti. Tās lasot, mani pārsteidza tas, cik tās ir mūsdienīgas un aktuālas. Mēs dzīvojam multikulurālā sabiedrībā: runājam svešvalodās, braukājam pa pasauli, braucam mācīties, iepirkties, strādāt uz citām valstīm. Daudz kas no citu tautu kultūras mūs ietekmē, mēs cittautiešus saprotam arvien labāk. Arī Vulfs savās lugās „ceļo” , viņa lugu personāži nav tikai latvieši vai Latvijas iedzīvotāji. Pat viņa vārds – Edvards Vulfs – ir tāds, ka nezinātājam grūti pateikt, no kurienes šis cilvēks nāk: Latvijas, Vācijas, Anglijas?  Viņam nav svarīga ne tikai valsts, bet arī laiks… Vairākas no Vulfa lugām man šķiet ārpus laika un telpas esošas. It kā reālistiskas, bet tajā pašā laikā nav nozīmes, kad darbība notiek un kurā vietā. Piemēram, „Līdzcietīgais tiesnesis”. Arī „Tukšā māja”. Pēc personoāžu franciskajiem vārdiem spriežot, tas notiek Francijā un, ņemot vērā, kad autors dzīvojis – darbība risinās 20.gs. sākumā. Taču tikpat labi mūsdienās un Latvijā. Tieši to pašu var teikt par „Viņa māte”. Kaut arī šajā lugā fonā ir karš – tas nav nekas tāds, kas nenotiek mūsdienās, līdz ar to turp varētu būt devies mūsdienu karavīrs vai zemessargs. Karš ir fonā arī darbam „Svētie meli”, un atkal – autors pat apzināti nekļūst liekvārdīgs, necenšas mācīt vēsturi, necenšas precizēt, kurš karš.  Vienīgā pazīme, kas padara lugu latvisku ir personāžu latviskie vārdi un uzvārdi.  „Svētki Skangalē” savukārt būtu visai viegli adaptējama luga – nāktos mainīt visai maz, lai to sasaistītu ar mūsdienu norisēm kādā mazpilsētā.

Viens no Vulfa lugu raksturīgākajiem varoņiem ir mākslinieks, gandrīz katrā lugā ir viens vai vairāki šīš profesijas pārstāvji: gleznotāji, mūziķi, rakstnieki. Tacu tā nav tikai rakstīšana par tiem, ko vislabāk nācies pazīt vai arī cenšanās padarīt lugas interesantākas ar savdabīgiem tipāžiem. Tas ir stāsts par pašrealizāciju. Par dzīvi, kurā viss necentrējas tikai ap rēķinu nomaksu un vēdera piepildīšanu, par to, kā par šo garlaicīgo un pat nomācošo ikdienas dzīves aspektu negribas domāt, bet dzīve piespiež.

Par lugu formu runājot – dažas lugas lasot, pat šķiet, ka viņš ir postmodernisma aizsācējs latviešu dramaturģijā… Palasiet, piemēram lugu „Greizsirdība”, kurā daudz atsauču uz dažādiem literāriem tēliem, stiliem un avotiem un kurā sadzīvo dažādas patiesības par vienu un to pašu parādību. Formas eksperimentos Ed.Vulfs ir krietni brīvāks, kā, piemēram, viņa laikabiedrs R.Blaumanis. Tajā pašā laikā nevaru nosaukt lugu, kurā eksperimentēšanu varētu saukt par neveiksmīgu.

Vulfs arī nav no tiem rakstniekiem, kas tā mīl prozu un dzeju, ka tadā veidā raksta arī lugas. Nepavisam ne! Viņa lugās ir daudz darbības. Interesantākās lugas, ko minēšu, runājot par šo aspektu, ir „Kniebieni” un „Sasistais spogulis”.

Jāsecina, ka Vulfs ir viens no tiem pagātnes autoriem, kuru var sekmīgi iestudēt mūsdienu teātri, šķiet, ka pat par maz iestudē!

Svarīgi arī tas, ka pagājuši 70 gadi kopš šī dramaturga nāves, tātad, iestudējot nav jāmaksā autoratlīdzība un nav nevienam jāprasa atļauja.

Kristiāna Štrāle Dreika, 2016.g.

Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvotie Latvijas dramaturgi

Izskatās, ka neviens līdz šim šādu informāciju nav apkopojis, ja neskaita tekstu par diviem  no viņiem Dramaturgu ģildes mājaslapā.

Mirušie:

1995.g.02.08.- Gunārs Priede (viņa luga “Centrifūga” , “Ugunskurs lejā pie stacijas” fragments).

1996.g.22.04.- Pēteris Pētersons.

1997.g.29.10.- Balfurs Ferbers.

2011.g.16.03.  režisors un scenārists Hercs Franks

2012.g.18.10.-  Pauls Putniņš.

Dzīvie:

1995.g.08.11. – Māra Zālīte. Rokoperas “Lāčplēsis” librets.

2002.g.11.10.- Raimonds Staprāns.

2007.g.15.03.- Uldis Siliņš.

2008.g. 11.04.- producents, scenārists Aigars Grauba

2011.g.16.03. – scenāriste, rakstniece Māra Svīre 

2012.g.18.10.- Harijs Gulbis.

2013.g. 10.10 – Anita Liepa

2017.g.03.05. – Arnolds Auziņš.

2019.g. – Anna Rancāne  , Valdis Pavlovskis  un Andris Kolbergs

Informācija par apbalvotajiem ņemta no mājaslapas http://www.president.lv

Jāpiebilst, ka ASV dzīvojošais latviešu dramaturgs un režisors Arturs Tālivaldis Rubenis  2009.gadā saņēmis V šķiras Atzinības krustu.

P.s. meklēju no autortiesībām brīvu Trīszvaigzņu ordeņa foto!

Kristiāna Štrāle Dreika, 2019.g.

Vai nepieciešama lugu datu bāze latviski?

Daudzi kaut ko kolekcionē. Krišjānis Barons, piemēram, savulaik vāca dainas. Man bija slinkums iet uz bibliotēku, bet lugas lasīt gribējās, un tā nu sāku rakties pa internetu un vākt tur esošās lugas…

Esošā situācija

Paralēli grāmatu veikaliem un bibliotēkam, kur var sastapt lugu tekstus, jau labu laiku eksistē virtuālā pasaule un lugas, kas lasāmas internetā.

Viena kategorija ir tās lugas, kurām autortiesību termiņš beidzies, līdz ar to bez lielām formalitātēm publicējamas.  Klasika, obligātā literatūra un citas senas lugas.  Šādas lapas ir  http://www.letonika.lv/literatura/section.aspx?f=1&id=2189833 , http://gramatas.lndb.lv/ un http://www.korpuss.lv/klasika, http://www.lasamkoks.lv/lat/meklesana?q=Brigadere .  Šo lapu satura daļa, kas attiecas uz dramaturģiju, lielā mērā dublējas. Lai atrastu tieši lugas, jāmeklē lugu autori alfabētiskajā sarakstā, lapā letonika.lv atsevišķi nodalīta dramaturģija.

Dažādu periodu lugas http://www.zagarins.net/jg/arhivs.htm  un http://www.eraksti.lv/nodalas/dramaturgija.html  (par maksu). Arī  http://gramataselektroniski.blogspot.com/search/label/Z9%3A%20Lugas Vairākas citu valstu autoru lugas latviski  visvairāk  ir  http://www.kroders.lv/lugu_arhivs .

Mūsdienu latviešu autoru lugas lasāmas arī “Kroders” LASA sadaļā. Un http://www.vieglifantazet.lv/lv/intro/, https://las.am/sites/lasam/files/e_content/previews/ieva_melgalve_-_necilveki_paraugs.pdf, http://www.svetdienasskola.lv/materiali/87, http://www.winter.lv/lat/jaunais_gads_izklaide/ziemassvetku_scenarijs/5945.htmlhttp://www.izdevnieciba.com/fragmenti/9984-663-27-2.pdf  , http://dziedava.lv/muzika/liml/lacplibr.htm  Sākot no vienas līdz vairākām katrā no vietnēm, dažos gadījumos neizskatās, ka lugu parādīšanās šajās lapās būtu kaut kas sistemātisks un regulārs.

Protams, dramaturģija ir arī lugu autoru personīgajās mājaslapās. Tur ir vai nu lugu pilni teksti, vai fragmenti, vai arī lugu apraksti: Aiva Birbele http://aivabirbele.blogspot.com/ , Anita Grīniece http://www.anitagriniece.com/ , Andris Niedzviedzis https://sites.google.com/site/aniedzviedzislugas/home , Dzintars Briedis un Ģirts Parfeņenkovs http://www.ltn.lv/~buldozer/lugas.htm. un http://www.ltn.lv/~buldozer/sirts/, http://edaraksti.files.wordpress.com/2012/02/eposs.pdf, Baņuta Rubess http://www.banuta.com, http://kleoteksti.wordpress.com/category/lugas,  http://artursmorozovs.blogspot.com/2014/01/karaliska-titula-izvele-1celiens.html,  Andris Ūdris http://andrisu.wix.com/skatuves-nedarbi, http://stumbrelugas.wordpress.com/, Baiba Jukneviča http://baibajuknevica.lv , http://www.marajakubovska.lv/fragmenti-2/  , Lauris Gundars http://www.laurisgundars.lv/ , http://www.rasaraksta.lv , http://www.ingunabauere.lv/ , Māra Zālīte http://www.marazalite.lv/category/dramaturgija/lugas/ , Māra Horna http://marahorna.lv/ , Ādolfs Alunāns, http://alunans.lv/jaunumi/aktualitates/  ,  http://www.hermanis-paukss.lv/ , https://monikaziledotcom.wordpress.com/lugas/

Kopā vairāk nekā 30 interneta vietnes! Tajos lugas lasāmas vismaz 8  dažādos formātos. Sev piemērotas lugas sameklēšanu pēc noteiktiem kritērijiem nepiedāvā neviena no tām. Lapu skaitlis var mainīties, jo ik pa laikam rodas jaunas lapas, citas pazūd.

Līdz ar to :

–    apgrūtināta internetā pieejamo latviešu lugu atrašana, kas savukārt neveicina latviešu dramaturģijas iestudēšanu.

–          nepastāv dramaturģijas detalizētas meklēšanas iespējas (pēc personāžu skaita un dzimuma, lugas apjoma, žanra, autora, rašanās laika, godalgām, auditorijas veida, teātra veida, nacionalitātes utt);

–          Tīmeklī nav vienoti un bez maksas pieejamas to latviešu dramaturgu lugas, kuriem beidzies autortiesību ierobežojums (izņemot tās dažas, ko iepriekš minēju);

–          Beigu beigās – jau gadiem turpinās publiska un ne tik publiska dramaturgu žēlošanās, ka ir tika daudz foršu latviešu lugu, bet- ak vai… Tās par maz iestudē…

Kāpēc tas nav integrējams ar bibliotēku datu bāzēm to šobrīdējā formātā

–          Ļoti daudz lugu nav un visticamāk arī netiks publicētas grāmatās, taču tās ir pieprasītas, tiek iestudētas. Lugai jau arī nav galvenais būt publicētai, bet gan iestudētai.

–          Bibliotēku datu bāzēs ir pavisam citi grāmatu meklēšanas kritēriji, kas attiecībā uz lugām būtībā neder, lai šī meklēšana būtu kaut cik efektīvā. Optimālais risinājums ir apmēram šāds http://www.findaplay.com/ vai http://www.one-act-plays.com/  vai http://dramaturgiamexicana.com/catalogo/

Bet ko tad darīt?

Nesen atklāju,ka eksistē tāda  iestāde zem Kultūras ministrijas http://www.kis.gov.lv/agentura/  un starpnozaru projekts “Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma”. Vienotas dramaturģijas datu bāzes izveide atbilstu Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās noteiktajai Kultūras ministrijas apņemšanās izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas kultūras pieejamības veicināšanai un kultūras daudzveidīgai klātbūtnei globālajā tīmeklī.

Aizrakstīju šais iestādei epastu ar jautājumu, par to, vai nav domājuši arī par lugu datubāzi. Jo viņu veidotais Muzeju kopkatalogs ir ļoti jauka lieta… Jau vairāk nekā 5 gadus gaidu atbildi uz šo manu epasta vēstuli.

Jautājums paliek- ko darīt un vai vispār darīt?

Dramaturģijas lapas citās valstīs jau minēju. Nu, labi, latviski pastāv tekstiteatrim.wordpress.com, kas dažādās latviešu lugu lapas it kā apvieno, turklāt piedāvājot meklēšanas kritērijus. Tomēr kā jau daudzas uz individuālas iniciatīvas un 0 euro budžeta balstītas mājaslapas, tas negarantē ne kvalitāti, ne ilgtspējību. Turklāt formātā (ko worpdress.com piedāvā bez maksas), kādā Tekstiteatrim ir tagad, pieaugot lugu skaitam, tas viss kļūst arvien nepārskatāmāk.

Kam lugu datu bāze vajadzīga? Ir  profesionālo teātru režisori,  ir amatierteātri, skolas, pirmsskolas izglītības iestādes,  daudzi citi cilvēki , kas meklē lugas, ko iestudēt dažādos pasākumos utt. Vairāki man teikuši, ka piemērotas lugas ir tik grūti atrast (cik tad dramaturģija ir pārstāvēta grāmatu veikalos?).  Ir  vairāki simti  šīs lapas apmeklējumi dienā. Reizēm pat pāri 1000. Man vien, pat neesot pazīstamo lugu autoru vidū, atrakstījuši  vairāki simti cilvēku, kuri  meklē lugas iestudēšanai.  Raksta, protams, arī citiem  autoriem, kuriem šajā lapā ir lugu apraksti.

Jo šobrīd, nereti ir tāda situācija: kāds meklē lugu iestudēšanai, autoram tajā pašā laikā ir kaut kas atbilstošs ko piedāvāt, bet viņi nesastopas…

Un nerunāsim jau tikai par šo praktisko aspektu – iestudētāja un lugu autora savešana, bet arī kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību.

Vēl viens šī raksta autores raksts par šo tēmu- Atrast, ko vēlas, nevis tikai to, ko var atrast