Konfidencialitātes politika

Kādus personas datus mēs vācam un kāpēc mēs to apkopojam

Komentāri

Kad apmeklētāji šajā vietnē atstāj komentārus, mēs apkopojam  arī apmeklētāja IP adresi un to informāciju par pārlūkprogrammu, lai sekmīgi  noteiktu surogātpastu.

Gravatar pakalpojuma konfidencialitātes politikair pieejama šeit: https://automattic.com/privacy/. Pēc jūsukomentāra apstiprināšanas Jūsu profila attēls ir redzams publiski Jūsu komentāra kontekstā.

Apmeklētāju komentāri var tikt pārbaudīti ar  automatizētu    surogātpasta noteikšanas pakalpojumu.

Sīkdatnes

Ja atstājat komentāru mūsu vietnē, varat izvēlēties sīkfailos saglabāt savu  vārdu, e- pasta adresi un tīmekļa vietni. Tādējādi, atstājot citu komentāru,  Jums vairs nebūs jāaizpilda  informācija par sevi. Sīkfaili parasti tiek saglabāti  vienu gadu.

Iegults saturs no citām vietnēm

Šīs vietnes raksti var ietvert iegultu saturu (piemēram, videoklipus,attēlus,  rakstus utt.). Iegultais saturs no citām vietnēm darbojas tādā pašā veidā, it   apmeklētājs būtu apmeklējis otru tīmekļa vietni.

Šīs vietnes var apkopot datus par Jums, izmantot sīkfailus un pārraudzīt Jūsu mijiedarbību ar šo iegulto saturu, tostarp izsekot Jūsu mijiedarbībai ar iegulto saturuja Jums ir konts šajā vietnē.

Cik ilgi mēs saglabājam jūsu datus

Ja atstāsiet komentāru, komentārs un  metadati tiks saglabāti uz      nenoteiktu laiku. Tas ir tāpēc, lai mēs varētu automātiski atpazīt un    apstiprināt jebkādus papildu komentārus, .t.i. tiem nebūs jāgaida administratora apstiprinājums.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.