Jaunumi un aktualitātes

Aktualitātes

Aizvadīts vienas dienas seminārs par dramaturģiju

Noslēdzies 4. “Dramaturgu asociācijas” lugu konkurss

Aicinājums pieteikties dalībai seminārā par dramaturģiju

“Dramaturgu asociācijas” lasījumi Jāņa Akuratera muzejā

Par akciju -aicinājums “Atbalstīsim sava novada skolu bibliotēkas”

Tikšanās ar jaunā lugu krājuma autoriem

Izsludināts ceturtais “DA” lugu konkurss

Iznācis lugu krājums “Cilvēkspārns”

Otrais lugu recenziju konkurss skolēniem

Mūsu biedre L.Stumbre saņēmusi Autortiesību bezgalības balvu

Dramaturgu pēcpusdiena Āgenskalnā

“Dramaturgu asociācija”uzsāk sadarbību ar Lietuvu

Noslēdzies bērnu un jauniešu lugu konkurss

G.Priedes teātra festivāls, vēltīts latviešu oriģināldramaturģijai , LSM sižets te.

Tikšanās grāmatnīcā

Izsludināts projekta “Lugu konkurss – lugu krājums” 3. lugu konkurss

Radieraksti #dzīvesdramaturģija un “Dialogi

Recenziju konkurss skolēniem

Latvijas jauniešu teātru festivāla lugu konkurss “Rainis un Aspazija Tev”

Iznācis lugu krājums “Cilvēktīkls”

Dramaturģija un rakstniecība: saruna ar Leldi Stumbri

Pārdomas par lugu lasīšanu

Noslēdzies viencēlienu konkurss

 “Dramaturgu asociācija” izsludina projekta “Lugu konkurss – lugu krājums” otro lugu konkursu

Intervija ar dramaturģi, asociācijas biedri B.Zujāni

Iznācis lugu krājums “Cilvēkzvērs”

Noskaidrosim populārāko Latvijas lugu autoru!

Pie mums var izlasīt…

2020.gada pirmā biedru sapulce

Latviešu lugu lasījumi 2020

Miris ASV latviešu dramaturs Arturs Rubenis un  Myužeibā aizguojs dramaturgs i režisors Arturs Tālivaldis Rubenis , Atceroties dramaturgu un režisoru Artūru Tālivaldi Rubeni Mūžības ceļā devies dramaturgs un režisors Artūrs Tālivaldis Rubenis

Vai pazūd kāda mūsu kultūras daļa? Kā padarīt redzamāku latviešu oriģināldramaturģiju

Kamēr teātra izrādes nenotiek – lasīsim lugas!

Lugu krājuma konkursa rezultāti

Diskusija par lugu kā literāru tekstu un oriģināldramaturģijas publicēšanu

Dramaturģijas menedžments

Vai nepieciešama lugu datu bāze latviski?

Diskusija par lugām kā literāru tekstu un to publicēšanu

Saruna ar Daini Grīnvaldu par kultūrpolitiku Latvijā un pasaulē

Latvijas dramaturgu ģildes atklāta vēstule

Kuras valsts autoru lugas visvairāk izrāda Latvijā?

Latvijā visvairāk iestudē mirušu nelatviešu autoru darbu dramatizējumus

Atrast, ko vēlas, nevis tikai to, ko var atrast

Vai teātriem vajadzīgi latviešu dramaturgu darbi? Saruna ar Lauri Gundaru

Par dramaturģijas bibliotēku

Procesā jaunradīts teātris Latvijā

Lugu izdevumi latviešu grāmatniecībā kopš 1991.gada

100g kultūras. Diskusija. Par latviešu lugām latviešu teātrī

 

Lugu konkursi 

Lugu konkursi

Aicinājums iesūtīt lugas

Jaunākās dramaturģijas konkursa „10 minūtes slavas” salīdzinoša analīze  (no 29.lpp)

“Es gribu izlasīt tavu lugu!”

Nacionālā teātra rīkotais lugu konkurss un latviešu mūsdienu oriģināldramaturģija

Nacionālās dramaturģijas sūtība – fiksējot paaudzes problēmu, fiksēt laikmetu

Lugu ideju konkursa “10 minūtes slavas” fināls

 

Recenzijas par lugām

Īsa pamācība skolas dramaturģijā. Austra Gaigala vērtē Ievas Samauskas lugu

Lugu recenzēšanas teorētiskās bāzes galvenie instrumenti

Lugas par mājām 

Es ieskatos Andra Ūdra tekstos

Apskatu dramaturga J.Jurkāna dzīves komēdiju „Sala”

Apskatu Arvīda Deģa traģikomēdiju „Nesauciet viņu par Kazanovu”

Ne lugu krājums vien

Jēkaba Dravnieka lugas “Skirmundas” rokraksti

Lugu autori

Sens lugu autors, bet mūsdienīgs

Dramaturga Artura Rubeņa biogrāfija

Ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvotie Latvijas dramaturgi

Labas uzvedības skola

Teātra vēstnesis 2019’2

Jaunās paaudzes dramaturģes pārņem Latvijas teātrus

Pētījumi par latviešu dramaturģiju

Aleksandra Čaka lugas un to iestudējumi

Varas tēmas interpretācija Raiņa nepabeigtajā
traģēdija “Kajs Grakhs” un Mārtiņa Zīverta
nepabeigtajā lugā “Ifigenija”

Diaboliskie spēki Raiņa dramaturģijā

Leldes Stumbres dramaturģija

Leldes Stumbres dramaturģija: modernisma un postmodernisma paradigma

Tautas likteņtēma Māras Zālītes dramaturģijā

Māras Zālītes dramaturģijas interpretācija Latvijas teātrī

Htoniskā pasaule A. Brigaderes dramaturģijā

Intertekstēmu tipi latgaliešu dramaturģijā

Ģimenes attiecību modeļi Ingas Ābeles prozā un dramaturģijā

Alekseja Ščerbaka dramaturģija kā “jaunās drāmas” fenomens

A.Ostrovska un R.Blaumaņa dramaturģija: lugu „Negaiss” un „Ugunī” sastatījums

Ragana Aspazijas dramaturģijā 

Telpa Raiņa dramaturģijā: “Dievs un velns” un “Spēlēju, dancoju” 

Traģiskās vainas kategorija Raiņa traģēdijās

Latviešu bērnu dramaturģija no pirmsākumiem līdz 1940. gadam

Vēsture un ideoloģija: Latvijas vēsture XX gs. 30. gadu latviešu dramaturģijā

Baznīcas un ticības tēmas risinājums latviešu padomju dramaturģijā

Reliģija un ticība latviešu padomju dramaturģijā

Vēsture un ideoloģija: Latvijas vēsture XX gs. 30. gadu latviešu dramaturģijā

Ādama un Ievas motīvs 21. gadsimta latviešu prozā un dramaturģijā

Laura Gundara literārās darbības raksturojums 2009 – 2012

Grēkā krišana latviešu dramaturģu darbos

Eksistenciāli nozīmīgu problēmu atklāsme Mārtiņa Zīverta dramaturģijas apguves stundās 10. klasē

Mārtiņa Zīverta lugu “Cilvēks grib dzīvot” un “Kāds, kura nav” iepazīšana 11. klasē

Izkaisītas piezīmes par koncentrētām lugām (par M.Zīvertu)

Ingas Ābeles luga „Tumšie brieži” un tās interpretācija teātrī un kino

Ingas Ābeles lugas un to iestudējumi

Vecās Derības motīvu interpretācija R. Blaumaņa drāmā „Pazudušais dēls”, Aspazijas lugā „Boass un Ruta” un Raiņa traģēdijā „Jāzeps un viņa brāļi”

Paula Putniņa dramaturģijas galvenās tendences Latvijas teātrī

Rūdolfa Blaumaņa dramaturģijas motīvu transformācija Māras Zālītes un Evitas Sniedzes lugās

Rūdolfa Blaumaņa personības un lugas “Indrāni” apguve 11. klasē

Oriģinālrepertuārs un mūsu teātŗa attīstība

Demagoģisko dūmu svece

Lai mēs domātu līdzi un tālāk

Šis tas

Idejas lugām

Topogrāfiskā dramaturģija

Galvas mežģis teātrmīļiem – atmini lugu!

Vides teātris: teorija un prakse

Ne īsti raksts, ne īsti luga, bet teksts “Vai @Sekspirs bija latvietis? #tviterapskati

Video-

Citi raksti: literatūra internetā/e-grāmatas latviski