Lugas meklē šeit

Ja vēlies atrast lugu (vai scenāriju), Tev tas ir jāmeklē tieši šeit. Šī mājaslapa apkopo visas tās mājaslapas, kur vien ir publicētas latviešu lugas, to apraksti vai fragmenti.  Te pulcējas visi – gan klasiķi, gan mūsdienu autori, gan plašākai pubikai zināmie, gan tie, kas vēlas būt zināmi.  Tie , kas rakstījuši trimdā vai šeit dzīvojot.

Mājaslapa vēl tiks pilnveidota!

Par lapu

Recenziju konkursa/ aicinājuma NOLIKUMS 

Mērķis:
1. Veicināt savas radošās domas izteikšanu.
2. Attīstīt savu spriedumu sistēmu ar saprātīgu secinājumu formulēšanu, savas pozīcijas argumentāciju.

Organizators – biedrība “Dramaturgu asociācija”.

Dalībnieki:
 7.-12.klašu izglītības iestāžu skolēni (individuāli vai klašu grupās).

Tēmas: •Lugas nosaukuma loma satura atspoguļojumā. •Kā lugas notikums maina savstarpējo varoņu attiecības.  •Vārds kā caurviju darbības virzītājs. •Es – šīs lugas režisors. •Izmantojamie teksti – no lugu krājumiem “Cilvēkzvērs” (2020.g.) un “Cilvēktīkls” (2021.g.). 
Vērtēšanas kritēriji: •pamatojuma loģiskums; •konstruktīvi norādījumi analizējamā darba attīstībai (konstruktīva kritika attīsta analizējamo darbu); •spēja lugas emocionālo kodolu sasaistīt ar laiku (mūsdienām); •iesniegtā darba atbilstība recenzijas kritērijiem (skat. https://www.uzdevumi.lv/p/latviesu-valoda/7-klase/recenzija-7347/re-27ca824b-d897-41b1-9d5f-6b905f7cc32d). 

Darbu vērtēšana: •Katrā vērtēšanas posmā žūrija izvēlēsies līdz 10 recenzijām. •Izvēlētās recenzijas tiks publicētas biedrības “Dramaturgu asociācija” mājaslapā, iepriekš paziņojot to autoriem. •Par viena autora publicētajām 5 recenzijām tiks izsniegts Apliecinājums par piedalīšanos. •Darbu vērtēšana: trīs reizes kalendārajā gadā.

Iesūtīšanas laiks 2021./2022.gadam: •2021. gada decembris – 2022. gada februāris, vērtējuma rezultāti – līdz 15.martam. •2022. gada marts – maijs, rezultāti – līdz 15.jūnijam. •2022. gada septembris – novembris, rezultāti – līdz 15.decembrim.

Darbu iesniegšana: recenzijas jāsūta uz e-pasta adresi: lugas@lugas.lv, norādot recenzijas autora vārdu, uzvārdu, vecumu, klasi, skolu, e-pastu.

Vērtēšanas komisija: Inese Tālmane (dramaturģe, humanitāro zinātņu maģistrs rakstniecībā), Ērika Zirne (teātra kritiķe), Ināra Andžāne (literatūrzinātniece, pedagoģe), Biruta Zujāne (mākslas zinātņu doktore), Lelde Stumbre (dramaturģe), Vilnis Rullis (režisors, pedagogs). •

Konkursa rezultāti: izvēlētās 10* recenzijas tiek publicētas biedrības “Dramaturgu asociācija” mājaslapā, iepriekš paziņojot to autoriem.

Balvu fonds: •Par viena autora publicētajām 5 recenzijām tiks izsniegts Apliecinājums par piedalīšanos. •Katra vērtēšanas posma 10 autoriem dāvanā – lugu krājumi “Cilvēkzvērs” un “Cilvēktīkls”. Lugu krājumus varēs saņemt biedrībā “Dramaturgu asociācija”.

Papildinformācija: Ir iespēja uzdot rakstiskus jautājumus klasē apspriežamās lugas autoram (luga no minētajiem lugu krājumiem). 

    Piedaloties konkursā, darba autors piekrīt, ka viņa darbs un foto var tikt publicēti vai citādi izmantoti konkursa ietvaros.

    *Recenziju skaits var būt līdz 10, ja iesūtītās recenzijas brīvā formā neatbilst Nolikuma vērtēšanas kritērijiem.

Lugas “Medības” apraksts

Žanrs: Dramaturģiska parabola

Apjoms: viencēliens, 11 lpp.

Lomu skaits:7 lomās putni, 4 sieviešu lomas un koris

Tēma: Šī luga ir uzruna. Putnu stāsts, kad tava rīcība var izraisīt kāda cita nāvi, bet tas tiek attaisnots un pat loģiski pamatots. Protests pret globālu humāno katastrofu.

Sižets: Māte Kaija aizlido uz izgāztuvi, atstājot bērnus ligzdā. Kaija Māte neatgriežas. Bērni nolemj atriebt mātes neatgriešanos un palīdzēt draugam Emam, kuram ir pazudusi draudzene.

Luga uzrakstīta: 2021. gads.

Darbība risinās: vienā vietā, pie ezera

Apbalvojumi: luga konkursa rezultātā iekļauta lugu krājumā “Cilvēktīkls” (2021).

Luga tulkota: angļu valodā

Saziņa ar autori: e-pasts biruta.zujane@gmail.com

Autorei ir sadarbības līgums ar AKKA/LAA.

Citāts:

Māte Kaija:

“Es esmu atkarīga! Atkarīga no tās pūstošās, saskābušās smakas, no garšām, no cīņas dabūt sev labāko gabalu, no tūkstošu spārnu švīkoņas, ķērcoņas. Man nav spēka tam pretoties. Man ir atņemti visi dabiskie impulsi, es esmu pilsētas gūstā!”

Lugas “Mūsu virtuve” apraksts

Autore: Arta Dzīle

Apjoms: 3 ainas. 28 lpp.

Žanrs: ģimenes drāma.

Darbojas: Māte, Tēvs, divas pieaugušas meitas, divi bērni (puisis un meitene).

Darbības risinās: vienā vietā- kādas mājas virtuvē.

Sižets: Māte unTēvs gatavojas sagaidīt no Anglijas viesos atbraukušo meitas ģimeni ar bēniem. Tēvs, būdams savas zemes patriots, pārdzīvo, vai mazbērni saprot dzimto valodu. Māte cenšas visus konfliktus nogludināt. Meitām atklājas katrai savi noslēpumi.

Kas notiek ar paaudžu pēctecību ģimenēs, kad bērni aizplūst citās tautās? Ar tradīciju un vērtību pārmantošanu? Vai ģimenes spēs noturēt kopības saikni ? Katrai ģimenei, katrai mājai, katrai sabiedrībai savi noslēpumi un sava “virtuve”. Virtuve, kurā notiek gan strīdi, gan atzīšanās, gan siltuma un tuvuma meklējumi. Kas slēpjas mūsu virtuvē? Kādas atmiņas un sapņi?

Lugas apbalvojumi: 2015.gadā uzvarēja Latvijas Radio lugu konkursā un tika iestudēta Radioteātrī.

Tulkota: krievu valodā.

Saziņa ar autori : e-pasts arta.dz@inbox.lv
Autorei ir sadarbības līgums ar AKKA/LAA.

Lugas “Draugi” apraksts

Autors:  Inese Tālmane.
Apjoms: 1 cēliens, 34 lpp.
Žanrs:  attiecību drāma.
Audience: jaunieši, pieaugušie.
Lomu skaits:  2 – vīrietis un sieviete.
Darbības vieta:  divi dzīvokļi.
Tēma:  izvēle starp draudzību un mīlestību.
Sižets:  Alise un Fēlikss ir bērnības draugi, kuri kopā pavada daudz laika un vienmēr atbalsta viens otru. Brīžam šķiet, ka viņi viens pret otru jūt ko vairāk, nekā draudzību, taču abi baidās spert pirmo soli, ja nu neizdodas un nākas zaudēt to, kas tik dārgs.

Norises laiks: mūsdienas.

Stils/virziens: reālisms.

Luga izrakstīta: 2021.

Luga iekļauta Dramaturgu asociācijas izdotajā lugu krājumā Cilvēktīkls, 2021 kā viena no 12 lugām, kas uzvarēja lugu konkursā.

Lugas teksts un iestudēšanas atļauja: jāraksta lugas autorei – inese.talmane@inbox.lv

Iznācis lugu krājums “Cilvēktīkls”

Šī gada 29. novembrī iznācis biedrības „Dramaturgu asociācija” izdotais lugu krājums “Cilvēktīkls”.

Šis ir otrais lugu krājums projekta “Lugu konkurss – lugu krājums” ietvaros. Pirmais lugu krājums “Cilvēkzvērs” tika izdots 2020. gadā nogalē.

Lugu krājumā “Cilvēktīkls” iekļauti 12 viencēlieni, kur lugu varoņi sapinušies visdažādākajos tīklos un cenšas no tiem izkļūt, kā nu kurš māk un spēj.

Pārstāvētie autori: Hermanis Paukšs, Baiba Zīle, Inese Tālmane, Egils Šņore, Kristiāna Štrāle Dreika, Lelde Stumbre, Gita Kārkliņa, Biruta Zujāne, kā arī 4 autori, kuri raksta ar pseidonīmu:  Harijs Ammers,  Elizabete Hafere, Arta Dzīle un Elmārs Jentsī Amols. 

Otrajā lugu konkursā, vienā no sarežģītākajām dramaturģijas formām – īslugām, spēkiem mērojās 20 autori, iesūtot 25 lugas – iepriekš nepublicētas un uzrakstītas pēc 2019. gada.

Konkursa lugas vērtēja 7 profesionāli žūrijas pārstāvji: literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore Ieva Kalniņa,Tērvetes amatierteātra režisore Dzintra Zimaiša, literatūrzinātniece, pedagoģe Ināra Andžāne, režisors, pedagogs Vilnis Rullis, teātra zinātniece Ērika Zirne, dramaturģe Lelde Stumbre un dramaturģe Biruta Zujāne.

Šo īslugu formu izmēģināja gan jaunieši, gan seniori, ar to parādot, ka šī forma  ir aizraujoša.

Krājums izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Vāka mākslinieciskais noformējums, glezna “Putnu pasaule”, autore – Marija Leina.

Izdots tipogrāfijā Dardedze hologrāfija, 800 eksemplāru metienā.

Grāmatas maketa autore – Aleksandra Lauma Latkovska.

“Gribētos aicināt atvērt šo krājumu un lasīt to kā interesantu, saistošu lasāmvielu, kurā ir mazliet no visa – gan psiholoģiski smalkas attiecību drāmas, noslēpumos vīti detektīvstāsti, spēles ar apziņu, gan skartas nopietnas sociālas un globālas problēmas. Šīs lugas spilgti iezīmē sava laika notikumus, izjūtas un emocijas. Tās signalizē par pārmaiņām ne tikai cilvēka domāšanas paradumos, bet arī pasaules vispārējās situācijas gaisotnē”.

 /Ērika Zirne, Ievads/

Grāmatu varēs iegādāties Jāņa Rozes un Latvijas Grāmatas (t.sk. Globuss) grāmatnīcās, kā arī biedrībā “Dramaturgu asociācija”- lugas@lugas.lv

Informāciju sagatavoja:
“Dramaturgu asociācijas” biedre, projekta vadītāja
Biruta Zujāne, biruta.zujane@gmail.com,lugas@lugas.lv, t. 27632070, www.lugas.lv

Lugas “Mātes un tēva diena” apraksts

Daudzu lugu “pamatne” ir ģimene, it sevišķi daudzbērnu ģimene. Līdz ar to tas ir izaicinājums – uzrakstīt lugu par cilvēkiem, kuri var atļauties un viņiem ir ērtāk dzīvot vienatnē. Un tādu mūsdienās kļūst ar vien vairāk.

Luga aktuāla arī pandēmijas laikā – kad viens no visbiežāk lietotajiem vārdiem kļuvis “pašizolācija”.

Autore: Kristiāna Štrāle Dreika.

Apjoms: 14 lpp.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Lomu skaits: 2 vīrieši, 2 sievietes.

Norises laiks un vieta: mūsdienas, divi blakus dzīvokļi “jaunajā projektā” lielpilsētā.

Tēma: vienatne, kas nav vientulība; dažādi sociālie slāņi; hobiji; ekoloģija; child-free.

Sižets: divi kaimiņi, kuri savā starpā nav pazīstami. Pie katra no viņiem ierodas kāds negaidīts ciemiņš… Atklājas būtiski iemesli, kādēļ viņus nevar tā vienkārši aizsūtīt prom.

Luga uzrakstīta: 2021.g.

Lugas teksts: lugas teksts publicēts lugu krājumā “Cilvēktīkls“. Saziņai ar autori – kkrrii@inbox.lv Autorei nav sadarbības līguma ar AKKA/LAA.

Foto no lugas.lv arhīva.


Lugas „Saki labu vai neko” apraksts

Lugas pamatā ir kolēģu attiecības un tas, kā darbinieki pielāgojas situācijai, kad visu nosaka vadītājs – diktators. Te ir savi cīnītāji par taisnību, pielīdēji, klusie cietēji, līdzsvarotie, optimisti un tie, kas rīkojoties, pārkāpj robežu. Līdz pat beigām tiek saglabāta intriga par to, vai redakcijā ir noticis noziegums.

Luga labi piemērojama internetvidei kā teksta lasīšana, aktieriem atrodoties katram savā mājas virtuvē, piemēram, tiešsaistes programmā zoom.

Autors:  Elizabete Hafere.

Apjoms: 16 lpp. (12 burtu izmērs). Viencēliens.

Žanrs: komēdija.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 10 lomas, no tām – 9 sievietes dažādos vecumos un viens vīrietis ap 45.

Tēma: darba kolektīva attiecības. Izmeklēšana. Noziegums.

Sižets: redaktores Ziemeles bēru dienā mazpilsētas avīzes redakcijā ierodas viņas krustmeita Laila, lai uzdotu dažus jautājumus par savas krustmātes ikdienas paradumiem un rekonstruētu viņas pēdējā dzīves posma notikumus  darbā. Sarunās ar kolektīvu Lailai nākas iepazīt tādas krustmātes personības šķautnes, par kuru esamību viņa nebija pat nojautusi.

Dekorāciju, rekvizītu u.c. sarežģītības pakāpe: viegla.

Darbības vietas: laikraksta redakcijas darbinieku virtuve.

Norises laiks: mūsdienas.

Stils/virziens: reālisms.

Luga uzrakstīta: 2020. gadā.

Kā iegūt lugas tekstu: lugas jaunākā versija publicēta lugu krājumā “Cilvēktīkls” (kā viena no 12 lugām, kas uzvarēja lugu konkursā).

Saziņa ar autori: rakstot uz e-pastu elizabete.hafere@gmail.com

Iestudēšanas nosacījumi: autore ir reģistrējusies ar AKKA/LAA datu bāzē.

Video:

Kamerlugas “Trijatā” apraksts

Anna un viens no Roberts ir vienaudži – četrdesmitgadnieki. Georgs krietni vecāks. Viņi apdzīvo Annas dzīvokli trijatā, un viņu starpā veidojas neparastas atiecības. Anna un Roberts ir iepazinušies salīdzinoši nesen, Georgs nāk līdzi Annas dzīvei no pagātnes. Trijotnes jūtu uzplaiksnījumi mijas ar savstarpēju nepatiku un greizsirdības scēnām. Attiecību atrisinājums ir negaidīts.

Autors: Egīls Šņore.

Auditorija: pieaugušie.

Žanrs: drāma.

Apjoms: 32 lpp.

Lomu skaits: 2 vīriešu un 1 sieviešu loma.

Luga uzrakstīta: 2020.g.

Lugas apbalvojumi: luga ir 1 no 12, kas uzvarēja “Dramaturgu asociācijas” rīkotajā viencēlienu konkursā. Tā publicēta lugu krājumā “Cilvēktīkls“.

Lai izslasītu lugas tekstu, jāraksta autoram: egilssnore@inbox.lv

Lugas “Atļausiet ienākt?” apraksts

Lai kaut kā pārvarētu pusmūža krīzi, padzīvojis aktieris ieplāno pārdrošu ieceri – pašnāvību! Pēc neliela jucekļa, dažiem pārpratumiem un negaidītiem pavērsieniem, par katru no varoņiem noskaidrojas kaut kas pārsteidzošs…

Autors:  šī ir lugu autora Harija Ammera (īstajā vārdā Aldis Pommers) piektā luga.

Apjoms: 20 lpp., A4 izmēra lapa (burtu izmērs 12 pts), 1 cēliens.

Iespējamais izrādes ilgums 70 – 80 minūtes, ja tekstu iestudē pilnā apmērā

Žanrs: melnā komēdija.

Auditorija: jaunieši (12+) un pieaugušie

Lomu skaits: kopējais lugas personāžu skaits – 7.

Sieviešu lomu skaits – 4 (pieaugušo vai senioru lomas)

Vīriešu lomu skaits – 2 (pieaugušo vai senioru lomas)

Lomu skaits bez noteikta dzimuma  – 1 (pieaugušo vai senioru lomas)

Minimāli nepieciešamo aktieru skaits, lai lugu iestudētu (lugā ir viena loma, ko var spēlēt kāds no tiem pašiem aktieriem) – 6

Tēma:  dzīve, nāve kā teātris, attiecības starp cilvēkiem.

Sižets: Zigis ir pusmūža aktieris, kuram viss ir apnicis. Viņš vēlas izrauties no ikdienas rutīnas, sīkajām, nenozīmīgajām lomām un apnicīgās dzīves. Vienīgais, ko viņš šajā situācijā spēj izdomāt, ir – šokēt visus un nospēlēt sava mūža lielāko lomu – izdarīt pašnāvību. Lai visu padarītu vienkāršāku, Zigis pierunā savu ilggadīgo skatuves partneri Guntu, palīdzēt viņam.

Zigis pazūd neskaidros apstākļos, bet Gunta daudzajiem „draugiem” ar sociālo tīklu palīdzību izsūta sēru vēsti. Kurš ieradīsies lai atvadītos atvadītos no mākslinieka?

Dekorāciju, rekvizītu u.c. sarežģītības pakāpe: vienkārša (izrādei nepieciešamie rekvizīti, tērpi ir viegli pieejami – galdi, krēsli, mūsdienu apģērbs u.c.)

Darbības vietas: četras – divas kafejnīcas, dzīvoklis, atvadu zāle, var tikt samazināts līdz trim – kafejnīcas, dzīvoklis, atvadu zāle.

Norises laiks: mūsdienas (2019. gads).

Stils/virziens: reālisms.

Lugas piemērotība specifiskiem spēlēšanas apstākļiem: piemērota spēlēšanai arī telpās, kas nav teātris (dzīvoklis, bibliotēka, birojs) vai nelielās teātra telpās (kamerzālēs).

Luga uzrakstīta: 2019. gada 9.augustā

Kā iegūt lugas tekstu: šeit: http://harijsammers.simplesite.com/442603414/category/1312128/lugas ,

Teksts publicēts arī lugu krājumā “Cilvēktīkls“.

Lugas apbalvojumi: luga ir 1 no 12, kas uzvarēja “Dramaturgu asociācijas” rīkotajā viencēlienu konkursā.

Iestudēšanas nosacījumi: par lugas iestudēšanas iespējām, lūdzu rakstīt autoram uz e-pastu: aldis.pommers@gmail.com

Lugas valoda: luga rakstīta latviešu valodā, tā satur atsevišķus “pikantus” (žargona) izteicienus latviešu un angļu valodās.

Lugas “Upes atnestā” apraksts

“Jā, tas nozīmē mīlētā. Mana meitiņa nebūs Silila, upes atnestā, viņa būs mīlētā. Lai arī vēl neko nejūtu, zinu, ka viņa ir tur.”

Autors: A. Niedzviedzis.

Žanrs: drāma- puspasaka lielajiem.

Auditorija: no 16 gadu vecuma.

Apjoms: 51 lpp. A4 formāta lapas. 8.ainas.

Darbojas: pieaugušie. 5 sieviešu + 1 meitenes ( apmēram 10 gadus jauna) un 5 vīriešu lomas.

Darbības risinās: divās vietās- mežā, un vietā ārpus pilsētas mūriem, jeb brīvā dabā.

Sižets: Marine ar savu meitu Sililu dzīvo mežā. Ļaudis runā, ka viņas esot raganas, vismaz Marine, jo Silila nav Marines īstā meita, bet audžumeita, kuru, pirms daudziem gadiem, atnesusi upe. Silila izaugusi par skaistu meiteni un nav nekā jocīga, ka viņai uzradies draugs, kas patīk arī pašai meitenei. Drīz Silila iepatiksies vēl kādam, lai arī viņas māte cenšas Sililu sargāt no tuvākas tikšanās ar šo cilvēku. Tomēr, vienu reizi abiem būs jātiekas, jo šo tikšanos nav iespējams novērst. Tā saistīta ar sensenu grāfu dzimtas zvērestu, kas liek sargāt Marini un viņas dzimtai piederīgos no tā laika pasaules briesmām. Hunka vectēvs savu zvērestu jau lauzis un par to samaksājis ar savu dzīvību. Vai Hunks grasās sekot vectēva pēdās, jo vēršas ne vien pret Sililu, bet arī viņas mīļoto?  


Foto – pure julia no Unsplash

Luga uzrakstīta: 2021. gadā.

Luga pieejama: lugas pirmā aina lasāma Facebook grupā „A.Niedzviedzis. Lugas.” Saziņa ar autoru e-pasts- adzis7@inbox.lv

Darba iestudēšanas gadījumā: jāsazinās ar autoru un ļoti tiek gaidīts uzaicinājums uz pirmizrādi.

Pilns lugas teksts lasīšanai, iestudēšanai iegūstams, sazinoties ar autoru e-pastā, vai arī slēgtajā grupā, Fb, “Adzis raksta”.  

Autoram ir sadarbības līgums ar AKKA/LAA. Lugas iestudēšanas gadījumā, nepieciešama licence.