Dramaturģiskas skices ”Rūķis” apraksts

Decembris. Pilsēta. Rūķis grib izdalīt dāvanas, bet netiek iekšā mājās, jo nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Luga par to, ka esam pārstājuši ticēt labajam, brīnumam, pasakai…

Autore: Biruta Zujāne.

Mērķauditorija: bērni.

Apjoms: 2 ainas, 6.lpp.

Lomu skaits: 11 darbojošās personas.

Luga uzrakstīta: 2022.g.

Lugas fragments:

 Robots sievietes balsī. Problēmu risināšanas daļa. Jautājums. Ko darāt mūsu pilsētā?

Rūķis. Atnesu dāvaniņas, bet nevienā mājā netieku iekšā. Spraugu nav, pat skursteņi ciet. Klauvēju, zvanu pie durvīm, visur prasa personu apliecinošu dokumentu.

Robots sievietes balsī. Kāpēc nesat dāvanas?

Rūķis.  Tradīcija nest dāvaniņas.

Robots sievietes balsī.  Tradīcija – aizvēsturisks vārds, bet … sistēma pieņem. Dāvaniņas – rets vārds, dāvanas – bieži sastopams. Izvēlieties: dāvaniņas vai dāvanas.

Lugas pilns teksts un autortiesības: Jums jāsazinās ar lugas autori biruta.zujane@gmail.com. Lai lugu iestudētu, jāsaņem licence AKKA/LAA.

Lugas “Ziemassvētku brīnums” apraksts

Autors: Biruta Zujāne.

Apjoms:   luga 8 ainās, 12 lpp.

Auditorija:   bērni.

Lomu skaits:   8 (7 dzīvnieku lomas).

Tēma: pie kā var novest iegribas.

Sižets: aitiņa, pīlēns un telēns gatavojas Ziemassvētkiem. Sivēns Rūdis viņiem traucē, līdz ir vajadzīgs kaut kas, lai glābtu situāciju.

Darbības vieta:   mājiņa laukos, debesis.

Norises laiks:  ziema.

Teātra veids:  leļļu teātris, bērnu teātris,  radioteātris.

Luga uzrakstīta :   2001.g.

Publicēta: apgāds Zvaigzne ABC, 2003.

Luga tulkota: franču valodā.

Luga iestudēta: Ogres kultūras centra “Mazajā teātrī” 2011.g.

Kā iegūt lugas tekstu: izdevniecības “Zvaigzne” grāmatā vai rakstot uzbiruta.zujane@gmail.com.

Iestudēšanas noteikumi:  saistības ar AKKA/LAA. Lūgums paziņot autoram, ja luga tiks iestudēta vai citādi izmantota.

 Citāts no lugas:

Virtuve. Nāk Rūdis. Pēcis nojaucies, ar miltiem mīca mīklu, stāv ar muguru pret Rūdi.. Uz galda ābols.

Read more

Lugas “Maksis un Bonis” apraksts

Luga ”Maksis un Bonis” ir par cilvēku pamestiem un nodotiem mazajiem draugiem Maksi un Boni. Par ļaunumu, nodevību, drosmi un draudzību,un mīlestību, kas savieno vientuļas sirdis Ziemassvētku vakarā.

Autors: Brinda Ceriņa.
Žanrs: luga 1 cēliena 3 ainās dažāda vecuma bērniem.
Apjoms: 10 A4 lapas ar atstarpēm. Izrāde ilgums – 1 st. 10 min.
Auditorija: pieaugušie un skolnieki.
Lomu skaits: 8 (no tām vismaz 1 vīrieša loma un 1 sieviešu loma, pārējām nav tik būtiski).
Norises vieta: pie upes vasarnīcu rajonā.
Dekorāciju, rekvizītu u.c. sarežģītības pakāpe: rekvizīti minimāli.
Luga uzrakstīta: 2017.gadā.
Kā lugu izlasīt: kontaktējoties ar autoru – brinda3@inbox.lv

Autore ir AKKA/LAA autoru sarkastā. Lai lugu iestudētu Jums jāizņem licence- informācija par tarifiem šeit.

Foto no lugas.lv arhīva.

Lugas „Lai eglīte paliek mežā” apraksts

Svētku eglītes vieta ir istabas kaktā, vai tomēr mežā?

Autors: A. Niedzviedzis.

Žanrs: pasaka.    

Auditorija: bērni, jaunieši, pieaugušie.  

Apjoms: 12 lpp. A4 formāta lapas.

Darbojas: jaunāko un vecāko klašu audzēkņi. 6 meiteņu, 5 puišu lomas, ir iespēja variēt.

Darbības risinās: meža klajumā.  

Sižets: Zaķis Cibricis ir noguris, jo visu laiku jāmūk no vajātājiem. Kas noticis, kāpēc zaķis vairs nevar noslēpties? Mecūcis saka, ka kažoks esot nosmērēts balts un notīrīt to nevar. Varbūt vaina ir tajā, ka vēl nav uzsnidzis sniegs, bet zaķis jau nomainījis kažoku? 
Zaķis nav vienīgais, kuram problēmas, arī Jurītim tādas ir. Viņi ar vectētiņu un Ilzīti atnākuši uz mežu izvēlēties eglīti svētkiem, bet Juris nevar izvēlēties, viņš grib ņemt visas. Ko izvēlēsies Ilzīte un, kādu pārsteigumu sagādās vectētiņš bērniem, un citiem meža iemītniekiem?

Luga uzrakstīta: 2012. gadā.

Luga iestudēta: Jaunstrūžānu pamatskolā.

Luga pieejama: 1.aina lasāma Facebook grupā „A.Niedzviedzis. Lugas.” Saziņa ar autoru epasts- adzis7@inbox.lv

Darba iestudēšanas gadījumā: jāsazinās ar autoru un ļoti tiek gaidīts uzaicinājums uz pirmizrādi.

Pilns lugas teksts lasīšanai, iestudēšanai iegūstams, sazinoties ar autoru epastā.

Autoram ir sadarbības līgums ar AKKA/LAA. Lugas iestudēšanas gadījumā, nepieciešama licence.

Ludziņa „Mēnestiņa stāsti”

Šo ludziņu ieteicams spēlēt bērniem kopā ar pieaugušajiem. Mazs stāsts par laiku pirms Ziemassvētkiem. Kas tik viss nenotiek, un kādi gaidīti vai negaidīti viesi ierodas! Ko ar viņiem iesākt?

Autore: Anita Grīniece

Apjoms: 14 lpp.

Auditorija: bērni.

Lomu skaits: neierobežoti daudz- vairāk nekā 23.

Norises vieta: kāda dzīvokļa  istabiņa un mēness gaismas pieliets meža klajums.

Lugas izrādes: Gaviezes kultūras namā 2015.g.

Lugas teksts: http://www.anitagriniece.com/Meenestinjastasti2.doc

Autores kontaktinformācija:  http://anitagriniece.com/kontakti.html

Darba izmantošana: autorei ir sadarbības līgums ar AKKA/LAA. Lugas iestudēšanas gadījumā, nepieciešama licence.

Video: