Lugas “Trešais” apraksts

Monika atgriežas dzimtajā pagastā, kurā kultūras nams nedarbojas, taču viņa vēlas vadīt teātri. Ierodas iedzīvotāji, kas vēlas spēlēt. Lugā netrūkst jautru situāciju, pārpratumu un arī mīlestības!

Autors: Hermanis Paukšs.

Mērķauditorija: pieaugušie, jaunieši.

Apjoms: 16 lpp.

Žanrs: komēdija.

Lomu skaits: 7 sieviešu lomas, 2 vīriešu lomas.

Norises laiks: mūsdienas.

Luga iestudēta: Dramaturgu teātrī 2019.g. 

Autora kontaktinformācija: hermanis.paukss@gmail.com

Jauns lugu krājums

Biedrība “Dramaturgu asociācija” līdz šim ir izdevusi 3 lugu krājumus: “Cilvēkzvērs” (2020), “Cilvēktīkls” (2021) un “Cilvēkspārns” (2022).

Krājumiem lugas izvērtēja profesionāla, neatkarīga žūrija. Pirms publicēšanas lugas tika rediģētas un pilnveidotas. Šī sadarbība starp autoru un māksliniecisko redaktoru ir svarīga radošā procesa daļa, kas nodrošina būtisku atgriezenisko saiti, kuras rezultātā rodas kvalitatīvāki darbi.

Mēs priecājamies, ka autoriem ir interese ne tikai par lugu radīšanu, bet arī izdošanu, un ceram, ka lugu publicēšana notiks arvien biežāk!

Autore L.Poga tipogrāfijā “Ezerrozes grāmatas” ir izdevusi savu lugu krājumu “Pēdējais piliens”.

Ir gandarījums, ka autore varēja gūt labumu no sadarbības procesa pie lugas, kura iekļauta lugu krājumā “Cilvēkspārns”.

Atgādinājums un lūgums lugu autoriem : jebkādas atsauces un pateicības “Dramaturgu asociācijai”, kas tiek ievietotas izdevumos un/vai izmantotas grāmatas reklamēšanas nolūkos saskaņot ar biedrības valdi!

Par akciju – aicinājums “Atbalstīsim sava novada skolu bibliotēkas”

Biedrība “Dramaturgu asociācija” aicina atbalstīt sava novada skolu bibliotēkas, uzdāvinot mūsu biedrības izdotos trīs lugu krājumus (latviešu autoru jaunākās lugas), vienam no tiem mērķauditorija ir bērni 9+ un jaunieši, taču arī abos pārējos krājumos ir dažas lugas, kas skar jauniešiem aktuālas tēmas, kā arī daži to autori ir skolās ieteicamo autoru sarakstā.

Bieži grāmatas skolotāji iegādājas paši par saviem līdzekļiem. Valsts piešķirtā finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma apjoms skolām ne vienmēr atļauj iegādāties arī daiļliteratūru,, turklāt skolu bibliotēku pamatuzdevums ir komplektēt tiešos mācību materiālus.
Tāpēc mēs aicinām sponsorēt lugu krājuma iegādi novada skolām, jo tieši luga ir viens no līdzekļiem, kas veido jauniešos pārliecību, valodas kultūru un spēju strādāt komandā, apgūt dialoga, publiskās uzstāšanās un runas veidošanas prasmes.
Lugu krājumi – lai arī nav radīti kā mācību grāmatas – noderētu kā mācību materiāls gan latviešu valodas un literatūras stundās, gan īstenojot jauno kompetencēs balstīto priekšmetu “Teātra māksla”, gan dažādās ārpusstundu aktivitātēs un interešu
izglītības pulciņos.
Piedāvātais sadarbības modelis:
Jūs nopērkat no mums grāmatas par 8 eur eksemplārā, tik cik novada skolas ir ieinteresētas. Tiek noslēgts divpusējs līgums starp biedrību un Jums, un parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu vai pavadzīmi, grāmatas nogādātas skolās.
Darījums tiek atzīmēts sociālajos tīklos, gan izsūtīta informācija vietējiem plašsaziņas līdzekļiem.

Akcijā jau sekmīgi iesaistījušies vairāki uzņēmēji, tāpēc izsakām lielu PALDIES Balvu novada uzņēmējiem Naurim Pomeram ( https://www.facebook.com/www.asnag.lv/ – SIA “ASNAG furniture”, SIA) “un Mārim Korlašam ( https://www.facebook.com/uzgavazemnieku saimniecība “Užgava”), Zaigai Graudiņai no Sakstagala Rēzeknes novada (stādu audzētava “Sakstagals“), Skaidrītei Svikšai par dāvinājumu Maltas skolai (vairāk šeit), kā arī Augšdaugavas un Līvānu novadu Izglītības pārvaldēm par atsaukšanos aicinājumam.

Foto no lugas.lv arhīva.

Ja Jums ir interese un vēlēšanās piedalīties šajā akcijā, tad, lūdzu, sazinaties ar šīs iniciatīvas kontaktpersonu, “Dramaturgu asociācijas” biedri Birutu Zujāni- biruta.zujane@gmail.com (vai uz lugas@lugas.lv).

Lugas “Tavā kamīnā klusu dzied vējš…” apraksts

Luga ir tapusi iedvesmojoties no H.Gulbja “Kamīnā klusu dzied vējš”. Zinātāji pamanīs kādas tālas paralēles, bet darbu un tā tēlus viennozīmīgi nevajag uztvert burtiski. Līdzīgi, kā H.Gulbja darbā, notikumi risinās divās laika līnijās, un tiek pieminēta vēl trešā no pagātnes pirms desmit gadiem.

1. līnija: Monika kavējas atmiņās par traģēdiju nesenā pagātnē un savā fantāzijā rod atbildes un mierinājumu.

2. līnija: Monika un Kaspars ir „aizsēdējušies” laulībā, dzīve nav viņus apveltījusi ar atvasēm. Ģimenē ir noslēpumi un aizvainojumi, ko katrs izvairās celt gaismā. Viņu ikdienā ielaužas Vijolīte un mērķtiecīgi sagriež visu ar kājām gaisā.

Autors:  Uldis Karlovs-Karlovskis.

Apjoms: 24lpp. teksta, iekļaujot nedaudz mizanscēnas. Sagaidāmais izrādes ilgums ir nedaudz pāri vienai stundai.

Žanrs: drāma, traģēdija

Auditorija: pieaugušie

Lomu skaits: Monika (38), Kaspars (34), Vijolīte (25). 

Darbības vietas: mājas halle ar kamīnu.

Norises laiks: 2023. gads.

Stils/virziens:  misticisms. 

Luga uzrakstīta: 2023. gada 17. februārī

Kā iegūt lugas tekstu:  uldis.karlovskis@gmail.com

Iestudēšanas nosacījumi:  obligāts uzaicinājums uz pirmizrādi   

Lugas fragments:

Monika: Es biju kapos. Un pēkšņi man priekšā uzradās lāpsta.

Kaspars: Ooo, tas tik ir ievads! Un ko tu darīji?

Monika: Es kaut kā zināju, ka man vajag rakt. Ka zem zemes kaut kam ir jābūt. Paņēmu lāpstu un sāku rakt…

Kaspars: Mironis?

Monika: Nē. Tur jau tā lieta. Es roku un roku, esmu dziļāk bedrē, bet nekas nenotiek. Tad sāka no gaisa birt lapas. Nu tādas kā rudenī.

Kaspars: Interesanti… Un tad tu pamodies?

Monika: Oi, nē, tas ir tikai sākums. Tātad es roku dziļāk, bet no sāniem sāk tecēt iekšā ūdens. Man pēkšņi kājās ir tādi gari gumijnieki. Nu kā zvejniekam.

Kaspars: Un sāk peldēt zivis?

Monika: Nepārtrauc! Nē, zivju nav. Nekā nav. Bet ūdens gāžas. Es roku dziļāk, lai man bedre nepārplūst, bet tas nepalīdz. Un tad… es gandrīz noslīku. Vēl tagad ir tāda savāda garša mutē.

Kaspars: Atnest ūdeni?

Monika: nē, nē, es pati tulīt. Bet tas jau nav vēl viss.

Kaspars: Kas tad vēl? Tu taču izglābies?

Monika: Jā. Izrāpos no savas bedres. Pilna ar ūdeni. Un pa virsu peld rudens lapas. Un tad… tur uzpeld bērniņš.

Kaspars: Ko? Bērna līķis?

Monika: Nē, viņš ir dzīvs. Viņš it kā peld pa virsu, neslīkst, mazliet kustas. Gadi kādi 4 varbūt. Un zini kas ir pats jocīgākais?

Kaspars: Nu nu?

Monika: Es tajā brīdī pie sevis domāju „tas ir Kaspars”.

Kaspars: Oho! Neatminos, ka būtu slīcis bērnībā.

———————–

Vijolīte: Kā tas nākas, ka jums joprojām nav bērna?

Kaspars: Es… tas nav tik vienkārši.

Vijolīte: Tieši tādu atbildi es paredzēju. Tevi var lasīt kā atvērtu grāmatu. Tu nemaz negribi to bērnu.

Kaspars: Nē, tā nav.

Vijolīte: Labi, tu varbūt gribi bērnu, bet ne no Monikas.

Kaspars: Es… (it kā mēģina dusmoties, bet nesanāk, pamats zem kājām ir zudis)

Vijolīte: Un pēdējos gadus tu vienkārši esi bijis pārāk gļēvs, lai sev to pateiktu. Tev vieglāk ir dzīvot izdomātā Kaspara čaulā, nekā būt vīrietim un pieņemt lēmumu. Un tad atnācu es. Tu nobijies, kā tāds puišelis ar jaunu rotaļlietu rokās. Ja aiztiks, tad varbūt saplīsīs. Bet es neesmu rotaļlieta.

Kaspars: Es esmu nedaudz sajucis.

Vijolīte: Pasaki, ka tev nav pret mani jūtas.

Kaspars: Es nezinu.

Vijolīte: Tieši tā. Neko tu nezini. Dzīvo kā tāds spoks un dari tikai to, ko tev saka. Ak dievs, kā man tas besī!

Kaspars: Bet kāpēc tad tu neej projām?

Vijolīte: (pauze) Jo te ir mana vieta.

Kaspars: Kā tu to domā?

Vijolīte: Jo es esmu patiesa pret sevi.

Kaspars: Es tomēr nesaprotu.

Vijolīte: Jo arī es esmu sākusi iemīlēties kādā idiotā. Bet ar katru dienu viņš paliek mazliet gudrāks.

Kaspars vienkārši klusē, trūkst vārdu. Vijolīte paņem viņa rokas un uzliek sev uz sāniem. Apliek rokas Kasparam ap kaklu.

Vijolīte: Tevi sauc Kaspars. Tavs sapnis vēl nav beidzies.

Luga “Nelle Pelnrušķīte” apraksts

Autore: Sandija Santa.

Apjoms: viencēliens, 21. lpp.

Auditorija: 1.- 4. klase.

Žanrs: drāma- luga ģimenei.

Lomu skaits: 2 (1 meitene, 1 zēns) + 2 pieaugušo fona balsis (1 sieviete, 1 vīrietis)

Norises vieta: dzīvojamās mājas bēniņi.

Tēma: jaunu ģimenes apstākļu pieņemšana.

Sižets: Meitenes Nelles dzīvē gaidāms pagrieziena punkts, tētis Normunds un viņa draudzene Dagnija grasās precēties. Bailes pazaudēt tēti, ņem virsroku, taču viss mainās, kad Nelle ar savu bērnības draugu Ričardu bēniņistabā izspēlē Šarla Pero pasakas “Pelnrušķītes” sižetu, saprotot, ka viss nav tik drūmi kā šķiet.

Luga pabeigta: 2016.g. Uzlabota 2023. gadā.

Kontaktinformācija: lai saņemtu un izlasītu lugas tekstu, lūgums sazināties ar autori:

e-pasta adrese: sandijasanta@gmail.com

Tel.: 29463723

Lugas “Uzminēt vārdu jeb nacionālā kalendāra īpatnības”

Vīrietis 40-gadnieks ar uz labu laimi sastādītu numuru piezvana sievietei 30-gadniecei un uzsāk ar viņu sarunu, it kā lai apsveiktu viņu vārdadienā. Ir 12. decembris, kalendārā ir Ivetas un Otīlijas, un sieviete pat joka pēc negrib pieņemt nevienu no šiem vārdiem kā iepazīšanās un vārda dienas svinēšanas iemeslu. Viņu sazvanīšanās, netiekoties, turpinās gandrīz gada garumā, jo latviešu kalendārā ir tik daudz vārdu. Ik pa brīdim viņu dzīvē ir redzami arī Draugs un Draudzene. Tie katru reizi ir citi personāži, tomēr to vēlams spēlēt vieniem un tiem pašiem aktieriem.

Autors: Egīls Šņore.

Žanrs un apjoms: ironisks mīlasstāsts 13 ainās, ko var spēlēt kā komēdiju.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 2 vīriešu, 2 sieviešu lomas (divas no lomām var spēlēt arī vairāki aktieri).

Luga uzrakstīta: 2023.g.

Kā lugu izlasīt: kontaktējoties ar autoru – egilssnore@inbox.lv 

Skeča “Mazmājiņa” apraksts

Viensēta kā valsts miniatūrā…Par to, kā izrokam bedri un tad tajā paši iekrītam… Ironiski un nedaudz satīriski par to, kā paši sevi radām problēmas un tad tās risinām. Kāpēc nevaram nokārtot svarīgas lietas tikpat neatliekami kā savas dabiskās vajadzības?

Autore: Kristiāna Štrāle Dreika.

Apjoms: 9 lpp.

Auditorija: pieaugušie, jaunieši.

Žanrs: farss, komisks detektīvs.

Norises vieta: Neliela pļaviņa laukos, netālu no lauku mājas. Lugas iestudējums var iztikt bez dekorācijām.

Lomu skaits: 5 personāži, kurus var attēlot jebkāda dzimuma un vecuma aktieri vai aktrises.

Sižets: kādā lauku sētā negaidīti un bez pēdām pazūd mazmājiņa… Pati svarīgākā viensētas daļa -jo no tās taču sākas kultūra! Vai mazmājiņas pazušanā jāvaino kāds no mājas iedzīvotājiem? Lai cik steidzami jānokārto dabiskās vajadzības, situācija jārisina, ievērojot visus priekšrakstus un noteikumus: jāveic iepirkums, jāorganizē gan izmeklēšanas, gan iepirkuma komisija un jāņem vērā, ka jaunas būves top, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un kārtīgus pamatus. Iznākums ir pavisam negaidīts…

Luga uzrakstīta: 2022.g.

Lugas teksts pieejams: sazinoties ar tās autori kkrrii@inbox.lv

Iestudēšanas nosacījumi: lugas autorei nav saistību ar AKKA/LAA, atļauju iestudēt izsniedz pati.

Lugas “Rūgtenā mīla” apraksts

Cik gan savāda un skumja būtu mūsu pasaule, ja tajā nebūtu vīriešu! Luga vēsta par patiesajām vērtībām – mīlestību un uzticību.

Autors: Harijs Ammers.

Apjoms:          19 lpp., A4 izmēra lapa (burtu izmērs 12 pts), 1 cēliens. Izrādes ilgums 70 – 80 minūtes (ja tekstu iestudē pilnā apmērā).

Žanrs:             optimistiska drāma.

Auditorija:     pieaugušie, seniori.

Lomu skaits: kopējais lugas personāžu skaits – 6 (+2 vīriešu balsis = 8).

Sieviešu lomu skaits – 6 (1 seniora loma)

pārējās – 25 – 50 gadu (iespējams spēlēt bez vecuma ierobežojuma)

Vīriešu lomu skaits – nav (taču nepieciešams 2 vīriešu balss ieraksts)

Minimāli nepieciešamo aktieru skaits, lai šo lugu iestudētu – 6 dāmas.

Tēma:             mīlestība, vientulība, uzticība.

Sižets: Lai aizbēgtu no savām problēmām, daudzi cilvēki mēdz doties ceļojumos… Vieni dodas savienoties ar dabu džungļos, tuksnesī, vai vēju un plašumu ieskautos kalnos, citi meģina paslēpties no sevis pasaules lielāko pilsētu džungļos… Sešas šīs lugas varones ir nejauši sastapušās, lai dotos vienreizējā, neaizmirstamā ceļojumā ar baltu kruīza kuģi! Viņu pašas kvēlākās vēlēšanās un slēptākās cerības, ir saistītas ar šo ceļojumu – kāda no viņām vēlas atrast jaunu draudzību, cita – sapņo par īstu mīlestību…! Taču, nenoskaidrotu apstākļu dēļ, izrādās, ka uz kuģa nav neviena paša vīrieša…

Dekorāciju, rekvizītu u.c. sarežģītības pakāpe: vidēja – izrādei nepieciešamas konstrukcijas, kas imitētu vairākas kuģa kajītes; citi rekvizīti un tērpi ir viegli pieejami – galdiņi, krēsli, dīvāns, apģērbs u.c.

Darbības vietas: divas: vairākas atsevišķas kuģa kajītes, kas izvietotas pie fona un atdalītas ar starpsienām + kuģa klājs, kas var tik izvietots priekšplānā.

Norises laiks: mūsdienas.

Stils/virziens: reālisms.

Lugas piemērotība specifiskiem spēlēšanas apstākļiem: piemērota spēlēšanai telpās, kas nav teātris (bibliotēka, muzejs)

Luga uzrakstīta: 2023. gada 11. janvārī.

Lugas iestudējumi: tiks iestudēta Komēdijas un drāmas teātrī (KDT), pirmizrāde tiek plānota 2023. gada oktobrī.

Kā iegūt lugas tekstu: rakstot autoram uz e-pastu: aldis.pommers@gmail.com

Iestudēšanas nosacījumi: par iestudēšanas nosacījumiem, lūdzu rakstīt autoram uz e-pastu: aldis.pommers@gmail.com

Lugas “Personance” apraksts

Četri personīgi pārdzīvojumu stāsti savijas vienā un liek uz brīdi padomāt par īstajām dzīves vērtībām. Kāds apmaldās sevis meklējumos, kāds nespēj atvadīties no aizgājušā, kāds…

Autors:  Uldis Karlovs-Karlovskis. Līdzautori: Andris Silamiķelis, Liāna Šaltena, Baiba Kārkliņa, Linda Zaksa. Dzīvais Rīgas Teātris –https://www.facebook.com/DzivaisRigasTeatris

Apjoms: 7 A4 Lpp kopā ar mizanscēnām. 30-40 minūtes.

Žanrs: drāma.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 4 pieaugušo lomas, kur viena noteikti ir sieviete (var būt arī jauniete), spēlētāja dzimums nav tik svarīgs.

Norises laiks: mūsdienas

Stils/virziens:  reālisms

Luga uzrakstīta: 2021. gadā.

Lugas iestudējumi: Dzīvais Rīgas Teātris 2021. gadā. Video pieejams šeit https://drive.google.com/file/d/18InWSwZUs5WwDjEOVBcc4_j3Gfo0OfYd/view?usp=share_link

Kā iegūt lugas tekstu:  uldis.karlovskis@gmail.com

Iestudēšanas nosacījumi:  obligāts uzaicinājums uz pirmizrādi .

Lugas fragments: “„Man tas prasīja 15 sasodītus gadus, lai būtu spējīgs šo pateikt skaļi un nekautrīgi. Es jau sen šo gribēju tev teikt, pat tad, kad tu vēl biji dzīvs. Es ticu, ka tu būtu pasmaidījis un varbūt pat kādu asaru atstājis. Bet tu biji tik stiprs. Man šķiet es nekad mūžā tevi nebiju redzējis raudam. Tu daudz smējies un jokoji. Pēdējos gadus tu tā pa īstam pat nebiji dusmojies. Vai tas viss bija noslīcināts alkoholā? Es pat tevi apbrīnoju, tu varēji nedēļu uz divlitrenēm nodzīvot nekustīgi sēžot pie TV. Labi, es esmu gatavs, klausies… Tēti… Tēti, es tevi mīlu… „

Lugas “Frīda jeb Nepiedienīgs sludinājums” apraksts

Melni romantiska komēdija par uzņēmēja Frederika un viņa biznesa sieviešu attiecību modeli, kurš, piepeši uzpeldot seniem grēkiem, sāk brukt un jukt.

Autors: Rodžers de Kūrs.

Apjoms: pilna apjoma luga, 33 lpp grāmatā.

Žanrs: melni romantiska komēdija.

Auditorija: pieaugušie.

Lomu skaits: 7 sieviešu un 2 vīriešu lomas.

Sižets un tēmas: kādas Liepājas informācijas tehnoloģiju kompānijas ikdienišķo rutīnu pārtrauc tās vadītāja Frederika ideja krasi mainīt biznesa stratēģiju. Liesmas pakulās piemet viņa domas par šķiršanos no sievas, kas ir uzņēmuma finansu vadītāja. Pārējām kompānijas dāmām tas ir signāls aktivizēt cīņu par sava bosa sirdi, tomēr vietējās nozīmes notikumus aizēno kaut kas tāds, par ko runā visa valsts – kāda sieviete no Lielbritānijas ir izvietojusi sludinājumus sociālajos mēdijos, solot simts tūkstošus par “tikai vienu nakti” kādam žigolo vārdā Frīda, kas divdesmit gadus atpakaļ ir apkalpojis klientes Londonā. Frederika sievai rodas aizdomas, ka tas ir viņas vīrs, kas šādā veidā ir sapelnījis starta kapitālu biznesa uzsākšanai dzimtenē.

Lugā tiek runāts par patiesajām vērtībām, kurām pretstatā izveidojusies iedomu un standartu pasaule ar visām klišejām un savām vērtību mērauklām. Groteskām situācijām vienos svaru kausos pretī tiek izspēlēts patiesais – cilvēciskais. Un lielākā no šīm vērtībām, protams, ir mīlestība – cauri gadiem, cauri laikiem, pāri kilometru tūkstošiem.

Luga uzrakstīta: 2021.g.

Luga iestudēta: Liepājas neatkarīgajā teātrī 2023.g.

Lugas teksts: luga publicēta Latvijas Nacionālā kultūras centra izdotajā lugu krājumā “Lugas” (2022) kā viena no Nacionālā lugu konkursa labākajām lugām. Par krājuma iegādi interesēties LNKC un “Dramaturgu asociācijā”(lugas@lugas.lv).

Atļauja iestudēt: jāraksta autoram, kontaktinformācija –   roger.de.cour@gmail.com