Par akciju – aicinājums “Atbalstīsim sava novada skolu bibliotēkas”

Biedrība “Dramaturgu asociācija” aicina atbalstīt sava novada skolu bibliotēkas, uzdāvinot mūsu biedrības izdotos trīs lugu krājumus (latviešu autoru jaunākās lugas), vienam no tiem mērķauditorija ir bērni 9+ un jaunieši, taču arī abos pārējos krājumos ir dažas lugas, kas skar jauniešiem aktuālas tēmas, kā arī daži to autori ir skolās ieteicamo autoru sarakstā.

Bieži grāmatas skolotāji iegādājas paši par saviem līdzekļiem. Valsts piešķirtā finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma apjoms skolām ne vienmēr atļauj iegādāties arī daiļliteratūru,, turklāt skolu bibliotēku pamatuzdevums ir komplektēt tiešos mācību materiālus.
Tāpēc mēs aicinām sponsorēt lugu krājuma iegādi novada skolām, jo tieši luga ir viens no līdzekļiem, kas veido jauniešos pārliecību, valodas kultūru un spēju strādāt komandā, apgūt dialoga, publiskās uzstāšanās un runas veidošanas prasmes.
Lugu krājumi – lai arī nav radīti kā mācību grāmatas – noderētu kā mācību materiāls gan latviešu valodas un literatūras stundās, gan īstenojot jauno kompetencēs balstīto priekšmetu “Teātra māksla”, gan dažādās ārpusstundu aktivitātēs un interešu
izglītības pulciņos.
Piedāvātais sadarbības modelis:
Jūs nopērkat no mums grāmatas par 8 eur eksemplārā, tik cik novada skolas ir ieinteresētas. Tiek noslēgts divpusējs līgums starp biedrību un Jums, un parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu vai pavadzīmi, grāmatas nogādātas skolās.
Darījums tiek atzīmēts sociālajos tīklos, gan izsūtīta informācija vietējiem plašsaziņas līdzekļiem.

Akcijā jau sekmīgi iesaistījušies vairāki uzņēmēji, tāpēc izsakām lielu PALDIES Balvu novada uzņēmējiem Naurim Pomeram ( https://www.facebook.com/www.asnag.lv/ – SIA “ASNAG furniture”, SIA) “un Mārim Korlašam ( https://www.facebook.com/uzgavazemnieku saimniecība “Užgava”), Zaigai Graudiņai no Sakstagala Rēzeknes novada (stādu audzētava “Sakstagals“), Skaidrītei Svikšai par dāvinājumu Maltas skolai (vairāk šeit), kā arī Augšdaugavas un Līvānu novadu Izglītības pārvaldēm par atsaukšanos aicinājumam.

Foto no lugas.lv arhīva.

Ja Jums ir interese un vēlēšanās piedalīties šajā akcijā, tad, lūdzu, sazinaties ar šīs iniciatīvas kontaktpersonu, “Dramaturgu asociācijas” biedri Birutu Zujāni- biruta.zujane@gmail.com (vai uz lugas@lugas.lv).

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *