Dramaturga Artura Tālivalža Rubeņa biogrāfija

Dramaturga Artura Tālivalža Rubeņa (1927- 2020) biogrāfija tīmeklī atrodama latgaliešu dialektā:

Nākuši klāt arī jauni fakti, tādēļ šeit būs jaunākā versija. To mums atsūtīja pats A.T.Rubenis – bibliotekārs, dramaturgs, režisors, sabiedrisks un teātra darbinieks.

Dzimis 5. jūn.,1927.g. Bērzgales Silauniekos. Darbojies gan Bostonā, MA, gan Klīvlandē, OH, ASV, no 1950.g. Miris 2020.gada 28.martā.

Izglītība

Skolojies Viļānu, Rudzātu un Varakļānu pamatskolās, mācījies Varakļānu valsts ģimn., beidzis Itzehoe latv. ģimnāziju 1947, Vācijā.

Baltijas Universitātē studējis baltu filologiju, (1948/49), ieguvis BA  teātra mākslā  (Emerson College, Boston,MA, ASV, 1954), MFA teātra mākslā – režijā un pedagogijā, (Boston U., 1956.) MS biblioteku zinībās. (Western Reserve U., Cleveland, OH.)

Foto no A.Rubeņa privātā arhīva.


Beidzis bibliotekāru skolu (MSLS, Western Reserve U, 1959, pirms tās apvienošanos ar Case Institute of Technoloy.) . Savu akadēmisko bibliogrāfa darbu darījis gan  WRU  (1959-1967), gan CWRU (1967-1999) universitātēs un toreizējā Freibergera bibliotekā. 

Teātra gaitas

Savas teātrinieka gaitas sācis kā dramaturgs, ar viņa lugas “Jaunaudze” uzvedumu Itzehoe nometnes teātrī (1947). Piedalījās studentu vienības “Auseklis teātra” grupā, Baltijas Universitātē Pinnebergā, Vācijā (1947-48). Bijis K.Veica teātra studijas dalībnieks Bostonā (1951-57). Amerikā teātra darbu mācijies studiju laikā pie Margaretas Binley Kay, 1941-54), kura savulaik bijusi Brodvejas aktrise. Režijas darbu mācījies pie Dāvida Presmaņa, Brodvejas režisora un pazīstama amerikāņu skatuves pedagoga.

Klīvlandes DV teātra kopas vadītājs, 1958-2013. vadījis arī latviešu skolas teātra uzvedumus, 1958-1981. Par šo dzīves periodu var izlasīt grāmatās “Pašiem savs teātris”, “Skatuviskās spēlītes” un “Paldies par izrādi”.

Režisējis savā dzimtajā Bērzgales pagastā, no 1991-1994.g., bijis vieslektors Rēzeknes Augstskolā, 1994, 1996 un 1998.g., pasniedzis Skatuviskās lugas, un arī Režijas pamatus. Rēzeknes Augstskolas Studentu teātra dibinātājs, arī režisors no 1994-1998.g.

Piedalijies pats kā aktieris ap 50 lomās, režisējis 90 uzvedumus.

Bijis arī  Latviešu Teātru Apvienības Ziemeļamerikā priekšnieks (1965.-1972.g., 1980.-1985.g.), visu laiku būdams arī LTAZ Apkārtraksta un rakstu krājuma “Skatuve” redaktors. Latviešu Rakstnieku Apvienības (LaRA) priekšnieks, 1998-1999, Klīvlandes  DV  apvienības  valdes loceklis, Apvienotās Klīvlandes Ev.Lut. draudzes sekretārs, Klīvlandes latviešu skolas pārzinis. Saņēmis gan ALA goda rakstus, DV nozīmi zeltā un Latvijas Atzinības krusta 5.šķiru.

Rubenis bijis arī skautu vadītājs, skolotājs un gan skolas pārzinis, gan pamatskolai un vidusskolai, tās beidzot apvienojot (1962.-78.g.).

No 1997.-1999.g. vadīja Klīvlandes latviešu vēstures uzrakstīšanu, būdams grāmatas “Mūsu mājas un patvērums” redaktors un galvenais rakstu sagatavotājs. No 2000. -2007.g. laikraksta “Laiks” Klīvlandes korespondents.

Ģimene

Precējies ar Ilgu Jūsmu, dz. Panteli (7.I.1956=30.X.2018) . Viņa bija profesionāla medmāsa, aktīvi piedalijās Klīvlandes latviešu sabiedrībā. Koru un teātra kopas dalībniece. Viņu dēls Valdis Arturs Rubenis dzīvo Vermontā un precējies ar Lauru Zariņu. Abi ar augstskolas izglītību.

Rubeņa tēvs Jānis Rubenis (1898.-1978.g.) piedalījās Latvijas atbrīvošanas cīņās pret komunistiem. No 1923.g. bija Rēzeknes apriņķa policijas dienestā, sākot ar jaunāko un vecāko kārtībnieku, krimināluzraugu, iec. priekšnieka palīgu un iecirkņa priekšnieku. Apbalvots ar Aizsargu nopelnu krustu, jo ilggadīgi bija gan Bērzgales, gan Viļānu aizsargu nod. proiekšnieks un Rēzeknes 17. aizsargu pulka 8. rotas komandieris. Bija Trijuzvaigžnu ordeņa kavalieris. ASV ieceļoja 1950.g., dzīvoja gan Bostonā, gan Klīvlandē.

Dramaturģija

A.Rubenis un uzrakstījis vairāk kā 120 lugas. Lugas sakopotas 13 sējumos latviski, 7 sējumos latgaliski un 6 lugas – vienā sējumā angļu valodā. Bibliografiskie lugu apraksti, apkopoti sējumā “Dramaturga atskats”,
Nomstedē,Skatuve, 2017. Tas ietver pavisam 126 lugas, dažāda gaŗuma un apmēra.

Rubeņa lugas rādītas gan Klīvlandē  (15) , gan Latvijā (Talsos, Livānos, Kārsavā, Krāslavā, Bērzgalē, Valkā, Rēzeknē, Dricānos), gan Adelaidē, Austrālijā, un citur. 

Grāmatu saraksts

Darbība kā lugas analīzes pamats. Mežezerē, Skatuve, 2000.157p. 23cm.

Piezīmes aktiera gramatikai. Mežezerē, Skatuve, 1997.xiii,196p 23cm

Skatuviskas lugas pamati/ Skotuviskos lugas pamati. Klīvlandē : Skatuve, 1988. viii, 363p. 23cm

Latviešu Teātru Apvienība Ziemeļamerikā. Mežezerē, Skatuve, 1996.115, 4p.23cm.

Runas pamati. Nomstede, Skatuve, 2002. 33p. 23cm.

Latviešu simtgade Klīvlandē. Projekta plāni un atskaite. Uzrakstījis A.R. Nomstedē, 2001.

Latviešu teātra un drāmas vēsture. 17p.

Skatuviskās spēlītes.Trimdas teātrinieka piezīmes. Nomstedē, Skatuve, 2003. (93p.+ )1v. 23 cm.

Režijas pamati skolotājiem un pašdarbniekiem. Rēzeknē, LKC izd. 1999. 285 lapas. 23cm.

Paldies par izrādi.

Pašiem savs teātris.

Mūsu mājas un patvērums.

Tulkojumi
No lietuviešu valodas:
Četri celinieki – piecu ainu luga jauniem un veciem. Antanas Rūkas  Keturi  keliauninkai, no leišu valodas tulkojusi Vlade Butkiene, latviski  apstrādājis Arturs Rubenis Latviešu skolas Klīvlandē  uzvedumam  1969.  Klīvlandē, “Skatuve”, 1968. 48p., 28cm.

No  angļu valodas: Pasakainie piedzīvojumi karaļu pilīs. Ludziņas no bērnu lugu žurnališa  The Plays latviski norakstījis grāfs Silaunieks no Bērzgales valsts..   1v. nenumurēti.  28cm. Saturs: Atjautīgais zemkopis.– Brīnišķīgais cepumu trauciņš.– Kauprainītis.– Karaļa putu kūkas. — Pārdod rožainās acenes princesei.–
Seko savai sirdij. Margo Hāasas komedijas Sacred Hearts tulkojums latviski.  Tulkojuši  no angļu valodas  Ilga un Arturs Rubeņi Klīvlandes DV  teātra kopas vajadzībām, 2006-07. Tornī;  triju cēlienu drāma / Thunder Rock, a play by Robert Ardrey, as  translated in Latvian, by Art Rubenis.  Klīvlandes DV teātra kopas  uzvedumam 1958,  56p.  28cm. Manuskripts. originālam Thunder Rock / Robert Ardrey. 23cm. Emersona koledžas uzveduma eks.

 Rubeņa oriģināllugu saraksts:

1. Tikumiņi sidrabiņu vizina. Septiņas skaistākās pasaku lugas svešumā augušiem bērniem un jauniešiem / A.T. Rubenis. Nomstedes izdevums. [Nomstedē : Skatuve, 2010.] 333p. -Saturs: Balta nāca sērdienīte.– Bezbailis meklē bailes.– Es uzkāpu kalniņā.– Taisnu mūžu nodzīvot.– Pats par savu naudu dzēru.– Solītais makā nekrīt.– Mākoņkalna pils dārgumi.–

2. Abrenes gals. Tā pati veca labā “sasamīlēšanās’. Divi lugu krājumi./ A.T. Rubenis. Nomstedes izdevums. Mežezerē : “Skatuve”, 2001 [Nomstedē : “Skatuve”, 2010] 330p. Saturs: Varibūša treji dēli.– Dūrīte maskaļu galmā.– Vidvuds pārnāca mājās.– Psicholoģijas doktoranda Donāta Puisāna sasaprecēšanās, jeb: Izīrējamais dzīvoklis.–Paidagoģijas maģistra Jāņa Rudzāta sasamīlēšanās, jeb: Izjukušais bildinājums.– Filoloģijas maģistra Jezupa Kurčina sasaprecēšanās, jeb: neparedzētas saistības.–

3. Neatrastā “Latgolas grōmota”. Teikas par septiņiem nāves grēkiem. / A.T. Rubenis. Nomstedes izd. Nomstedē: 2010]. 399p. Saturs; Kur Maltas ūdeņi burbulē. — Kauprā kāpu pasavērt.-1 Vējš pāri ezeriem. — Viesulis pāri pilskalniem. — Ai zaļā i līdaciņa. — Dusma, kas tevi atriebs, kas atmaksās. — Ko Ičas ūdeņi aizskalo. —

4. Sadzīves straujajos viļņos. Komēdiju virtene / A.T. Rubenis.– Nomstedes izd. Nomstede : “Skatuve, 2010. Saturs: Latviskais mīlas plosts. — Aizver actiņas un smaidi. — Lai miers ar tevi. — Kolēga, lūdzu nepukstiet. — Atspiedies pie manas krūts. — Pelni, pelni, pīšļi, pīšļi. — Dzīvības maize bērniņiem. -Super-Duper-Bumer-Rangs. –

5-6. Pasaules pilsoņa pasaulīgie piedzīvojumi / A.T.Rubenis. Nomstedes izd. Nomstede, “Skatuve”, 2010]. 2v. Saturs: Cālīši, mīlulīši.– Kumeliņš sidrabina pakaviem. — Būs ziepes, smalkākas par mīlu. — Lielās muižas mazā saimniece. — Cintijas cildenā cerība. — Ciemiņš no Cābuļiem. — Izcel mani maliņā. –Es jau redzu tev ir cits. — Irbes šauti jūriņā. — Ožu-žāža Paugureņūs. — Putnu tiesa. — Uzticibas smagā nasta. — Vedeklina gaida. — Visa sievas māka. — Šūpo manu augumiņu. –Sagaidot Ģirtu. —

.7. Sīkaliņas, sīkaliņas, sīkaliņas / A.T. Rubenis. Nomstedes izd. Nomstede ” “Skatuve” 2010.- 222p. Saturs: Atkal atdzimis, jebšu trimdas Romeo.– Augstas laimes. — Bez vainas vainigie– Ciemiņš no Mārsēlijas.– Čūcučičas čičučiņa.–Diriģenta nedienas, jeb kad biedrības priekšnieks precas. — Izaka līgava.– Jumpravas svīta. — Kirkes kalneņā, pošu Bērzgolā.– Nabaga unčuks.– Prastiņš taisa krāsainu žurnālu.– Profesora Reizviena zinātniskā metode. – Stunda klasē.– Vecmāmiņas gaisigā gaigala.–Vedekliņa gaida.– Žūrija spriež tiesu.– Tevi mīlu, vectētiņ.– Tikpat kā atraidnis.– Trimduļa bēdu pilnais liktenis.– Zagšus vien.–

8. Agrīnais septiņnieks / A.T. Rubenis. Nomstedes izd. Nomstedē ” Skatuve, 2010. 206p. Saturs: Jaunā audze.– Kaŗa noziedznieki.– Taisīšu tiltu.– Ziemeļu kaislība.– Spēļu nakts.– Gaisma.– Tētis mani ļoti mīl.-

9. Zaļās brukstalas. Opus 74+ un tālāk. Nomstedes izd. Nomstede, “Skatuve”, 2010. p. 23cm. Saturs: Brukstalas, brukstalas.– Glums, gļotains un glups.–Jānītis un viņa abi brāļi– Lai vairojas prieks.– Neaizmirsti, puķi aplaistīt– Pensijas būs visiem.– Smalkjūtīgais svainis.– Uz galvošanu tante dzīvos simts gadu.– Vējaslotas virpulis– Zilā acs.-

10: Aiz tūkstošgades Opus 81 un vēl. Trešās tūkstošgades pirmās lugas. Nomstedes izd. Nomstede, Skauve”, 2010. p. 23 cm. Saturs: Ardievas aiz… aiz… aizvakardienām.– Atrast savu vie-tu.– Kas esam mēs? — Kožļeņu afēra. — Gudrība kā dzīvot– Lētās dvē-seles.– Sūdzēšu par neslavas celšanu–Vējš ripo tavā galviņā.-

Lielās pasakas mazajiem spēlmanīšiem.Nomstedē : Skatuve, 2006. 134p. 23cm.

(Septiņpadsmit ludziņas no krājuma Tikumiņi sidrabiņu vizina.)

Vēl viens Rubeņa lugu saraksts: http://latgola.lv/literatura/publikacejis/drbib.shtml (sk. raksta nobeigumu)

Pētījums- O.Senkāne “Drāmu dialoga uzbūve Artura Rubeņa „Naatrostajā Latgolas grōmotā“ (1981–1990) ” – no 139.lpp. šeit.

UZMANĪBU! “Dramaturgu asociācijā” elektroniski pieejami A.Rubeņa lugu teksti! Tikai izlasīšanai un informatīviem nolūkiem!

84 atbildes “Dramaturga Artura Tālivalža Rubeņa biogrāfija”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *