Recenziju konkursa/ aicinājuma NOLIKUMS 

Mērķis:
1. Veicināt savas radošās domas izteikšanu.
2. Attīstīt savu spriedumu sistēmu ar saprātīgu secinājumu formulēšanu, savas pozīcijas argumentāciju.

Organizators – biedrība “Dramaturgu asociācija”.

Dalībnieki:
 7.-12.klašu izglītības iestāžu skolēni (individuāli vai klašu grupās).

Tēmas: •Lugas nosaukuma loma satura atspoguļojumā. •Kā lugas notikums maina savstarpējo varoņu attiecības.  •Vārds kā caurviju darbības virzītājs. •Es – šīs lugas režisors. •Izmantojamie teksti – no lugu krājumiem “Cilvēkzvērs” (2020.g.) un “Cilvēktīkls” (2021.g.). 
Vērtēšanas kritēriji: •pamatojuma loģiskums; •konstruktīvi norādījumi analizējamā darba attīstībai (konstruktīva kritika attīsta analizējamo darbu); •spēja lugas emocionālo kodolu sasaistīt ar laiku (mūsdienām); •iesniegtā darba atbilstība recenzijas kritērijiem (skat. https://www.uzdevumi.lv/p/latviesu-valoda/7-klase/recenzija-7347/re-27ca824b-d897-41b1-9d5f-6b905f7cc32d). 

Darbu vērtēšana: •Katrā vērtēšanas posmā žūrija izvēlēsies līdz 10 recenzijām. •Izvēlētās recenzijas tiks publicētas biedrības “Dramaturgu asociācija” mājaslapā, iepriekš paziņojot to autoriem. •Par viena autora publicētajām 5 recenzijām tiks izsniegts Apliecinājums par piedalīšanos. •Darbu vērtēšana: trīs reizes kalendārajā gadā.

Iesūtīšanas laiks 2021./2022.gadam: •2021. gada decembris – 2022. gada februāris, vērtējuma rezultāti – līdz 15.martam. •2022. gada marts – maijs, rezultāti – līdz 15.jūnijam. •2022. gada septembris – novembris, rezultāti – līdz 15.decembrim.

Darbu iesniegšana: recenzijas jāsūta uz e-pasta adresi: lugas@lugas.lv, norādot recenzijas autora vārdu, uzvārdu, vecumu, klasi, skolu, e-pastu.

Vērtēšanas komisija: Inese Tālmane (dramaturģe, humanitāro zinātņu maģistrs rakstniecībā), Ērika Zirne (teātra kritiķe), Ināra Andžāne (literatūrzinātniece, pedagoģe), Biruta Zujāne (mākslas zinātņu doktore), Lelde Stumbre (dramaturģe), Vilnis Rullis (režisors, pedagogs). •

Konkursa rezultāti: izvēlētās 10* recenzijas tiek publicētas biedrības “Dramaturgu asociācija” mājaslapā, iepriekš paziņojot to autoriem.

Balvu fonds: •Par viena autora publicētajām 5 recenzijām tiks izsniegts Apliecinājums par piedalīšanos. •Katra vērtēšanas posma 10 autoriem dāvanā – lugu krājumi “Cilvēkzvērs” un “Cilvēktīkls”. Lugu krājumus varēs saņemt biedrībā “Dramaturgu asociācija”.

Papildinformācija: Ir iespēja uzdot rakstiskus jautājumus klasē apspriežamās lugas autoram (luga no minētajiem lugu krājumiem). 

    Piedaloties konkursā, darba autors piekrīt, ka viņa darbs un foto var tikt publicēti vai citādi izmantoti konkursa ietvaros.

    *Recenziju skaits var būt līdz 10, ja iesūtītās recenzijas brīvā formā neatbilst Nolikuma vērtēšanas kritērijiem.

Viena atbilde “Recenziju konkursa/ aicinājuma NOLIKUMS ”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *